3e zondag in de advent (2008)

Broeders en zusters,

Zo spreekt Jesaja:

" De GEEST van de Heer God rust op Mij.

Hij heeft Mij gezalfd om aan armen de BLIJDE BOODSCHAP te brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden..."

En Paulus zegt in de tweede lezing:

"Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden.

DANKT God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus..." Vandaag zegt het evangelie:

" Er trad een mens op, een gezondene van God;

zijn naam was Johannes. Deze kwam om te getuigen van het LICHT, opdat allen door hem tot geloof zouden komen.

Niet hij was het LICHT maar hij moest getuigen van het Licht...

Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn:

MAAKT DE WEG RECHT VOOR DE HEER ! "

 

Dat zijn WOORDEN VAN GOD recht tot ons gericht.

Zoals psalm 119 zegt: " UW WOORD IS EEN LAMP VOOR MIJN VOET EN EEN LICHT OP MIJN WEG. "

Goede vrienden, als we hier preken, is het niet ONS woord dat we preken, MAAR GODS WOORD !!!

LUISTER NAAR HEM in deze adventstijd. BEKEERT U !

In de drie lezingen van vandaag zit gans de BLIJDE BOODSCHAP van Jezus !

Goede vrienden, we zijn ook het weekend van welzijnszorg.

Het thema is dit jaar:ARMOEDE SCHAADT DE GEZONDHEID.

Arm maakt ziek, ziek maakt arm.

Ik las in de gezinskrant van de gezinsbond het hoofdartikel van Roger Pauly, algemeen voorzitter, met als titel:

VOORBIJ DE GRENZEN. Hij schrijft:

" Hoe zal men de talrijke pijnpunten aanpakken die de grote kloof tussen welvaart en levenstevredenheid blootleggen:

drugs, depressies en zelfmoorden, ontwrichte relaties en kinderen in de psychiatrie ?

 

Hoe verlichten we de druk op de GEZINNEN ?

ER ZIJN GRENZEN...

Als de natuur op de duur ziek wordt...Kijk naar de vervuiling van de bodem, lucht en water, naar de broeikasgassen en overstromingen...de smog in de lucht, het fijn stof en het toenemend aantal mensen dat te maken krijgt met kanker...

In de rijke westerse landen hebben bijna een kwart van de ziekten te maken MET DE ZIEL.

We vervreemden van de natuur...en van ons spirituele wortels..

Het tij keert stilaan vanzelf OMDAT ER GRENZEN ZIJN..."

aldus Roger Pauly.

Goede vrienden, advent is worteltijd. Zich terugtrekken in de wortels van het leven en zich afvragen:

Wat is nu eigenlijk het belangrijkste in mijn leven ?

Waar zitten mijn wortels ? Wat is rommel en bijkomstigheid ?

ADVENT IS HERBRONNEN. In die donkere weken, uitkijken naar het LICHT ! EN WACHTEN.....

Advent is je kribbe klaarzetten. Een lege kribbe.

" De leegte doet verlangen ", schrijft vicaris Kris Depoortere in kerk en leven. Maar advent is vooral zelf kribbe worden, zegt hij. Een kribbe met stro, waarop mensen weer geboren kunnen worden, weer tot leven komen.

MENSEN NABIJ ZIJN !! Je kunt hen niet veranderen, wel nabij zijn. Mensen helpen OPSTAAN !

WE KUNNEN DAT MAAR MET DE GENADE VAN GOD.

Eten zijn, voedsel voor mensen hier bij ons.

Ja, er zijn nog armen dicht bij ons. Meer en meer zelfs.

Voor hen vraagt welzijnszorg aandacht en STEUN straks in de omhaling.

GEEF EENS MILD VANDAAG.

Want "wat ge aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan,

dat hebt ge aan Mij gedaan " zegt Jezus.

Want steeds moeten vechten om rond te komen, maakt mensen depressief en angstig. Goede vrienden, JEZUS IS GEKOMEN OM LEVEN TE BRENGEN. Mensen lopen om Jezus te zien en ze snellen de arme voorbij IN WIE JEZUS AANWEZIG IS.

Amen. Deo gratias.