Spiritualiteit (2006)

Muziek: Pieter Wispelwey: Bach CD1: suite nr.1: prelude

Inleiding


In deze viering wil ik stilstaan bij het boek Bewustzijn geschreven door Anthony de Mello. Hij was Indiër, Jezuiet en directeur van het Sadhana Instituut voor Pastorale Counseling in Poona. Hij overleed plots in 1987. Door zijn vele boeken, spirituele conferenties en cursussen over gebed en therapie raakte hij bekend over de hele wereld.

Bewustzijn is een confronterend boek dat uitnodigt en uitdaagt tot authentiek mens-zijn, evangelische vrijheid en belangloze liefde. Bewustzijn betekent voor A. de Mello aandachtig naar jezelf kijken – geen navelstaren – maar wel stilstaan bij alles wat er diep in jezelf leeft aan onderdrukte gedachten en gevoelens. Deze herkennen, erkennen en accepteren maar je er niet door laten bepalen. Maak de weg vrij naar je diepste zelf, je ‘ware’ ik, luidt zijn boodschap.

De auteur brengt christelijke mystiek, boeddhistische wijsheid en psychologisch inzicht op een prachtige manier samen. Van huis uit is hij vertrouwd met Hindoeïsme en Boeddhisme. Ik heb bij hem niet een gevoel van ‘overal thuis – nergens thuis’. Ook voor mij is de kennismaking met Hindoeïsme en Boeddhisme een verrijking. Alle religies gaan uiteindelijk over zingeving en elke godsdienst en/of levensbeschouwing geeft op een specifieke manier antwoord op de grote levensvragen.

In het leven van een christen staan de persoon en de boodschap van Jezus van Nazareth centraal. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Ook voor mij.
Hij roept zijn volgelingen op om op te komen voor de armen en voor allen die niet meetellen in onze wereld. “Verkoop wat je bezit en geef het aan de armen”. Verander de wereld, begin bij jezelf hoor ik in het evangelie, maar hoe begin je daaraan? En wat zal dit aan de wereld veranderen? Dit boek is voor mij een wegwijzer.

Lied nr. 639: "Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag?

Gebed (begin en einde van de viering)


God onze Vader, wij komen hier samen, omdat wij geloven dat wij thuishoren bij U.
Gij hebt ons Jezus gegeven, uw zoon, onze broeder.
Wij proberen zijn spoor te volgen, maar dat lukt ons bijna niet.
Wij gaan de weg, maar van heel ver...
Hij roept ons op tot vrijheid, liefde, gerechtigheid, belangloos en grenzeloos!
Hij deelde het lot van de armen. Hij heeft hun schreien gehoord!
Laat ook in ons hun noodkreet niet verstommen.
Verander ons, toon ons hoe we onszelf en de wereld kunnen veranderen.
Bevrijd ons van alles wat geen zin heeft. Maak ons oog zuiver, dat wij zien;
Open onze oren dat wij horen en luisteren!
Geef ons telkens opnieuw mensen die ons ‘wakker schudden’.
Geef ons uw Geest dat wij met ‘aandacht in het leven staan.
Houdt in ons de heilige onrust wakker, dat wij niet halfweg in slaap vallen, ons van niets bewust.
Leer ons op een nieuwe manier kijken naar onszelf, naar de mensen, de wereld en naar U.

Evangelielezing: Mt. 6, 24-3

Muziek: Adagio: Ludwig van Beethoven: nr.3

Groot dankgebed: H.Oosterhuis: "Gij die weet wat in mensen omgaat"

Refrein: nr. 4: "Wek uw kracht"

Gebed

God onze Vader, wij komen hier samen, omdat wij geloven dat wij thuishoren bij U.
Gij hebt ons Jezus gegeven, uw zoon, onze broeder.
Wij proberen zijn spoor te volgen, maar dat lukt ons bijna niet.
Wij gaan de weg, maar van heel ver...
Hij roept ons op tot vrijheid, liefde, gerechtigheid, belangloos en grenzeloos!
Hij deelde het lot van de armen. Hij heeft hun schreien gehoord!
Laat ook in ons hun noodkreet niet verstommen.
Verander ons, toon ons hoe we onszelf en de wereld kunnen veranderen.
Bevrijd ons van alles wat geen zin heeft. Maak ons oog zuiver, dat wij zien;
Open onze oren dat wij horen en luisteren!
Geef ons telkens opnieuw mensen die ons ‘wakker schudden’.
Geef ons uw Geest dat wij met ‘aandacht in het leven staan.
Houdt in ons de heilige onrust wakker, dat wij niet halfweg in slaap vallen, ons van niets bewust.
Leer ons op een nieuwe manier kijken naar onszelf, naar de mensen, de wereld en naar U.

Lied nr. 502: "Om te zien een nieuwe aarde"