lukas 15,1-32

Willen wij in het licht van Jezus leven dan moeten wij beslissen goed te luisteren en open te staan voor Gods woord. Laat ons luisteren met een vernieuwd hart en open geest met het doel God te leren kennen door Jezus Christus woorden te begrijpen.

 We hebben deze lezing in ons leven al ettelijke malen gehoord, maar we nemen even vers 8 tot 10 duidelijker onder de loupe

 Lukas 15 verzen 8 tot 10 gaat over de zorg om wat verloren gaat.

[8] En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? [9] En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” [10] Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’

Stralend staat de vrouw tussen haar vriendinnen en buren in. Iedereen weet dat ze het niet breed heeft. Ze begrijpen haar als ze vertelt van haar schrik. Ze had tien drachmen, maar één ervan had ze verloren. Ze heeft het huis omgekeerd op zoek naar die kostbare drachme. Zelfs de lamp – met de dure olie – heeft ze ervoor aangestoken. Bij het vegen van de vloer heeft ze de munt plotseling zien glinsteren. Gevonden! Stralend kijkt ze rond en zegt: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb de kostbare drachme gevonden die ik kwijt was!’
Wat wil Jezus ons hier nu vertellen

 Zoeken wat je kwijt bent. Dat is uit het leven gegrepen, om zo te zeggen. Het overkomt ons allemaal: je bent iets kwijt en het doet pijn des te meer naarmate het verloren gewaande kostbaarder is. En het kan ver gaan. Wie heeft niet eens over de vloer gekropen om zijn contactlenzen te zoeken of een bijzondere oorbel.

Grote vreugde alom bij iedereen als het gevonden is.

Zo is dat ook voor God: één iemand die gelovig wordt of terug gelovig wordt, geeft God enorme vreugde. Maar aan ons om de grote kuis te houden

 God heeft ons overvloedig leven beloofd, Maar wat doen wij als we het overvloedig leven verloren hebben, gaan wij ook op zoek?

Daarom is God geïnteresseerd in dat wat wij verloren zijn.

 God zoekt ook naar ons , elk mens is kostbaar in Gods ogen

Wij kunnen God vinden, als we alles opruimen , grote kuis houden en licht aansteken.

‘Als’ we alles opruimen , ‘ als ‘ duidt op twijfel, gaan we het wel doen. Als ….

 Soms moeten we in ons leven grote kuis houden om terug te vinden wat we verloren waren.

Neen durven zeggen voor een uitnodiging voor iets dat eigenlijk geen enkele waarde toevoegen aan het leven. Hoeveel mensen zeggen ge moet profiteren van het leven. Maar profiteren , wat is dat. Is dat iets kostbaars vinden? Consumerend leven of uw leven zin geven? Wat zoeken we ? Wat zou God willen voor ons?

Ik hoor dikwijls vrouwen zeggen , we komen eens lekker bijeen met vriendinnen om over onze mannen te kunnen klagen.

Zou het niet beter zijn dat we grote kuis houden in het verlangen om de perfecte echtgenoot, zou het niet beter zijn om eens een goed gesprek te hebben met ons partner en leren luisteren hoe hij of zij de dingen anders beleeft.

Hoe meer we God vinden, hoe meer we elkaar vinden en beter in relatie kunnen leven met elkaar en met onze naaste, daardoor stijgt de kwaliteit van ons leven. Door de kracht van de heilige Geest kunnen we leven in de vruchten van de Geest, dan vinden we de deugden van geduld, liefde,zelfcontrole waardoor de kwaliteit van onze relatie beter wordt. Daardoor mogen we zeggen ,deel in mijn vreugde , ik heb iets gevonden dat ik verloren was. Ik kan daarvan getuigen want ik heb het zelf mogen ervaren.

 Jezus ging naar de tempel om de tempel op te ruimen. Maar De tempel van God is “in” ons . Jezus wil dat we ruimte maken om Hem te vinden, opkuisen in het licht ,om te vinden wat we verloren hebben.

Een Huis van zuiverheid wordt een huis van kracht, er heerst geen negativiteit

In het boek Job lezen we : “Soms denk ik ,opzij de zorgen, wees vrolijk” .

 Dus, poets alles op ,maak ruimte, God zal alles beter installeren in uw hart. Hij is de interieur specialist.

De tempel van zuiverheid wordt een tempel van kracht om God te verheerlijken zelfs door het lijden heen.

We vinden God ,maar we moeten wel willen zoeken.

Ik zit met twijfel, ik vind de zin van mijn bestaan toch niet, licht maken met lampolie is me te duur, ik doe geen extra inspanningen tenzij het vanzelf gaat.

 Negatieve verwachtingen brengen negatieve resultaten, zo gebeurt er niets, zo groeien we niet, Wij moeten zoeken , licht maken grote kuis houden. Bij grote kuis vinden we ook nog veel ander rommel.
Dit alles moeten we durven weg te smijten, om zo nieuwe wegen te
bewandelen om te vinden wat we echt
kostbaar vinden
.Tevredenheid, vrijheid en geluk in ons leven cinden we niet vanzelf, maar we zullen het wel vinden in verbondenheid met God.

Dan vinden we het leven in overvloed dat God ons beloofde. Maar deze overvloed ervaar je maar eerst als je God hebt gevonden.

Alles is mogelijk voor diegenen die geloven.

God wil geen passiviteit ,maar een daadwerkelijk en overtuigd geloof

Paulus zegt ons: doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg

 Het is niet gemakkelijk om een nieuwe richting in te slaan en te geloven dat dit naar iets nieuw zal leiden. Er blijven altijd vraagtekens en angst.

Daarom hebben we het gebed nodig.

 Gebed:

Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en hij boog zich naar mij toe,
hij heeft mijn roep om hulp gehoord

Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de HEER.

 

Laat ons samen bidden

God geef ons de moed om grote kuis te houden,

De moed om al het overbodige tijdverdrijf en hebbedingen weg te doen

Doe ons zoeken naar de diepe zin voor ons leven

Leer ons niet te wachten maar actief op zoek te gaan , daar waar we onze talenten kunnen inzetten, daar waar U wil dat we Uw liefde laten voelen

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

God geef ons de kracht om naar het essentiële te gaan , uw wil te doen, zodat Uw vreugde onze vreugde mag worden

Zodat Uw koninkrijk kome op aarde zoals in de hemel

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

God laat ons opkomen voor rechtvaardigheid en geen aandacht geven voor hartloze en nodeloze zaken, maar ons richten op wat echt is eerlijk en nodig .

Wij bidden Heer verhoor ons gebed

God maak ons sterk om in U te geloven niettegenstaande we zoveel angst en onzekerheid ervaren.

Laten we U op de eerste plaats zetten ,daar waar U thuis hoort, in de tempel van ons hart. Zo leeft u in ons. Wij bidden U Heer verhoor ons gebed