Palmzondag A - 2023

Zusters en broeders,

Vandaag is het Palmzondag, en hoe feestelijk die dag is, hoorden we in het evangelie dat het verhaal vertelt over Jezus’ intrede in Jeruzalem. Zeer velen spreiden hun mantels uit op de weg of bedekken de weg met twijgen, en ze jubelen: ‘Hosanna Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!’

Enthousiaster en feestelijker kan het niet zijn, maar waar blijven die jubelkreten en die verering een paar dagen later? Zijn het misschien dezelfde vurige bewonderaars van toen die nu schreeuwen: ‘Aan het kruis met Hem!’? En waarom willen de schriftgeleerden en de farizeeën Jezus’ dood? Niet gewoon dood, maar afgrijselijk dood, als een gemene misdadiger aan het kruis.

Maar een misdadiger is Jezus helemaal niet, integendeel, Hij is een mens van liefde en vrede. Een mens die alle andere mensen helpt, steunt, inspireert. Een mens die zieken geneest, blinden doet zien, kreupelen doet lopen, melaatsen reinigt. Een mens die vergevensgezind is, niet oordeelt en niet veroordeelt, niet egoïstisch is, en brood en vissen deelt met anderen. En precies omdat Hij zo goed is, wordt Hij vernederd, bespot, gemarteld, gekruisigd, vermoord, want anderen zijn jaloers, en kunnen het niet verdragen dat zovelen Hem volgen, naar Hem luisteren en Hem toejuichen als de gezegende Zoon van David die komt in de naam van de Heer.

Het is allemaal zo herkenbaar in de wereld van vandaag. Die jaloerse anderen hebben zelfs een naam. Ze heten Poetin, Khamenei, Kim Jong-un, Trump, Bolsonaro en nog zoveel anderen die alleen zichzelf aanbidden, die haat en tweedracht zaaien, tot oorlog toe, en die vol overtuiging tegenstanders die de weg van Jezus gaan uit de weg ruimen.

Zusters en broeders, wie zijn wij in het verhaal? Nee, we zijn zeker geen judassen, geen beulen en zeker geen moordenaars, maar misschien zijn we wel zoals de apostelen. Misschien slaan ook wij dus op de vlucht als het over Jezus gaat, want Hij is een mens van liefde, vrede en vreugde voor alle mensen, en misschien vinden we het niet altijd aangenaam Hem op die weg te volgen, want dan moeten we onszelf vergeten en aan anderen denken. Maar laten we ons daar toch voor inzetten, zodat ook wij vanuit de diepte van ons geloof kunnen juichen: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!’ Amen.