4de zondag vd vasten (B) Gezinsmisviering 2015

H. Familie Kerk Schaesberg 15 maart 2015, voorstellingsmis van de communicantjes ‘Samen voor Altijd’ m.m.v. het Jeugdkoor

hart van Jezus (2)

Welkomstlied door jeugdkoor Hey, kom erbij

Welkomstwoord en kruisteken door de pastoor

Welkomstwoord door de kinderen
Kind: Ik zie mijn mama en papa.
Alle communicanten: Dag mama, dag papa!
Kind: Ik zie mijn broer en zusje.
Alle communicanten: Dag broer, dag zus!
Kind: Ik zie mijn oma en opa.
Alle communicanten: Dag oma, dag opa!
Kind: Ik zie nog veel mensen.
Alle communicanten: Dag lieve mensen!

Pastoor: Jullie zien zoveel mensen. Veel mensen zien ook jullie. Welkom kinderen! Jezus is hier bij ons. In Zijn naam mag ik jullie van harte welkom heten.

Schuldbelijdenis door de kinderen
Pastoor: Beste jongens en meisjes, broeders en zusters, wij zijn allemaal mensen met onze fouten en gebreken. Het is goed om eens af en toe te zeggen: “ik heb er spijt van”. Wij willen dat nu samen doen, zodat wij deze Heilige Mis goed en waardig met elkaar kunnen vieren en Jezus in een zuiver hart kunnen ontvangen.

Kind: Ik maak soms ruzie met mijn vriendjes op school, maar ook met mijn broertje of zusje thuis.

Allen: Soms gaat het fout, keer op keer,
schenk ons Uw vergeving Heer.
Soms loopt het mis, dag na dag,
schenk ons toch een blije lach.

Kind: Ik luister niet altijd naar wat papa en mama vragen. Ook op school luister ik niet altijd naar de juf of meester.

Allen: Soms gaat het fout, keer op keer,
schenk ons Uw Vergeving Heer.
Soms loopt het mis, dag na dag,
schenk ons toch een blije lach.

Kind: Ik vergeet zo vaak dank U te zeggen voor de vele dingen die ik krijg. Dat verdient geen duim.

Allen: Soms gaat het fout, keer op keer,
schenk ons Uw Vergeving Heer.
Soms loopt het mis, dag na dag,
schenk ons toch een blije lach.

Pastoor: Moge de Vader in de Hemel onze fouten en zonden vergeven, Zich over ons te ontfermen, ons bij de hand nemen en ons leiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen

Lied door jeugdkoor Heer ontferm U

Openingsgebed
Pastoor: Heer Jezus, wij bereiden ons voor op onze Eerste Communie en willen ons hart openen voor U. U bent namelijk de allergrootste Koning. Een Koning met een open huis, een open hart en open armen. Iedereen mag bij U komen, iedereen is bij U van harte welkom! Samen met U willen ook wij mensen worden die van harte liefhebben en niemand buitensluiten. Met alle liefde wilt U ons voorbeeld zijn, wij vragen U, leer ons net zo gastvrij te zijn als U. Dat wij ook onze harten en huizen openen voor U en voor alle mensen die we mogen leren kennen.
Allen: Amen.

Eerste lezing uit het Oude Testament door twee kinderen

Kind: Het volk en zelfs de priesters maakten een chaos van hun land. Ze deden wat ze zelf wilden en hadden geen respect meer voor elkaar of voor God. God stuurde boodschappers om de mensen te waarschuwen, dat het slecht met dit land zou aflopen als ze zo doorgingen. Maar ze luisterden niet. Ze waren zo boos dat ze alles in brand staken, de tempel, de paleizen, ze braken de stadsmuur af, ze vermoorden iedereen. Diegene die overleefden werden als gevangenen naar Babylonië gebracht waar ze slaven werden van de koning en zijn familie.

Kind: Toen de Perzen de baas werden, kwam de voorspelling uit van Jeremia, hij was een boodschapper van God. 70 jaar was er rust in het land en gebeurde niets.
Jeremia liet Cyrus de koning van Perzië het volgende vertellen en opschrijven. Alle landen van de wereld heeft God aan mij gegeven. En God heeft mij de opdracht gegeven een tempel in Jeruzalem te bouwen. En iedereen die bij het volk van God hoort moet weten dat God hun helpt en naar Jeruzalem gaan.
Allen: Wij danken God

Tussenzang door jeugdkoor de Heer is mijn Herder

Evangelie door de pastoor
Jezus zei tegen de mensen: “Zoals de Mozes de slang omhoog hield in de woestijn, zó moet de Mensenzoon omhoog worden gehouden. Dan zal iedereen die in Hem gelooft voor altijd kunnen leven. Want God hield zoveel van de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Zodat iedereen die in Hem gelooft niet verdwijnt maar altijd blijft leven. God stuurde zijn Zoon niet om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft is al geoordeeld omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van Gods enige Zoon. En dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld, maar de mensen hielden meer van het donker dan van het licht. Want ze deden slechte dingen. En iedereen die verkeerde dingen doet, haat het licht en komt niet bij het licht zodat de dingen die ze doen niet aan het licht komen. Maar wie in de waarheid dingen doet, komt naar het licht. Zo kun je van hun werk zien dat het in God gedaan is.
Allen: Wij danken God

Kort woordje door pastoor Geudens

Presentatie Communicanten

Mijn naam zegt wie ik ben
Ik heet niet zus.
Ik heet niet zo.
Ik kreeg een naam.
Een persoonlijk cadeau!

Hoe ik me voel,
waar ik ook ben,
mijn naam zegt aan ieder,
wie ik ook ben.
Hoe ik me voel,
waar ik ook ben,
mijn naam zegt aan ieder
dat ik, ik ben.

God kent mijn naam,
da’s magnifiek.
Ik ben enig,
Hij vindt me uniek!

Hoe ik me voel,
waar ik ook ben,
mijn naam zegt aan ieder
wie ik ook ben.
Hoe ik me voel,
waar ik ook ben,
mijn naam zegt aan ieder
dat ik, ik ben.

Voorbeden en kaarsjes aanmaken door de kinderen

Pastoor: Goede God, vol vertrouwen bidden wij tot U…

Kind: Een kaarsje geeft licht en met licht kun je leven.
Lieve Jezus, help ons dat wij samen gelukkig kunnen leven. Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God wij bidden u verhoor ons

Kind: Een kaarsje geeft licht en kan ook branden.
Lieve Jezus, help ons dat het vuur in ons hartje steeds voor u blijft branden. Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God wij bidden u verhoor ons

Kind: Een kaarsje geeft licht en kan vrolijk zijn.
Lieve Jezus, laat het toch voor alle kinderen op deze wereld eens vrolijk zijn. Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God wij bidden u verhoor ons

Kind: Een kaarsje geeft licht en kan droevig zijn.
Lieve Jezus, wij denken ook aan alle mensen die nu verdrietig zijn. Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God wij bidden u verhoor ons

Kind: Een kaarsje geeft licht en een kaarsje geeft warmte. Lieve Jezus, help ons om goed te zijn voor iedereen. Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God wij bidden u verhoor ons

Kind: Een kaarsje geeft licht en dit licht wil ons vertellen, dat U altijd bij ons blijft. Lieve Jezus, wilt U ons helpen dat wij dit nooit vergeten. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God wij bidden u verhoor ons

Kind: Een kaarsje geeft licht, maar is nog steeds alleen.
Alle kaarsjes bij elkaar, zijn samen. Lieve Jezus, laat deze kaarsjes samen branden, voor altijd. Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God wij bidden u verhoor ons

Voorbeden en intenties door de pastoor

Allen: Wees gegroet Maria,
vol van genade,
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Pastoor: Goede God, wij vragen U om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst onze communicantjes en ook ons nabij te zijn, zodat ze mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen

Het jeugdkoor zingt God be in my head

Het jeugdkoor zingt: Heilig, Heilig

Onze Vader
De communicantjes en de jeugdkoorleden gaan in een kring rond het altaar staan. Na het Onze Vader en de vredeswens gaan ze weer naar hun plaatsen in de kerk.

Het jeugdkoor zingt: Lam Gods

Het jeugdkoor zingt:
Day by day
Sing a song
Iedereen is anders

Slotgebed
Pastoor: Heer, wij danken U dat wij bij U mochten zijn en dat U ons allemaal bij naam kent. Wij willen de naam van de ander altijd met respect uitspreken. Help ons ook aan Uw naam te denken, door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Slotgedachte door de kinderen
Kind: Als iemand op je hart staat
en je hebt veel pijn
denk dan aan de mensen
die je dierbaar zijn.

Kind: Opeens voel je je niet alleen
en ga je rechtop staan.
Zij geven je kracht en moed
om dan weer door te gaan.

Kind: Wat je ook voelt,
Waar je ook bent
Wat je ook doet in je leven
Bedenk dat er mensen zijn
die altijd om je geven.

Slotlied door communicanten

Samen voor altijd
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
Ik hou van jou.

Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
Ik hou van jou.

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen.

Je maakt me blij
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee.

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,
Ik hou van jou.

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen.

Je maakt me blij,
Ik hou je vast en laat je vrij,
En Ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee.

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd.

Samen voor altijd.