2e zondag in de vasten A (2008)

Goede vrienden,

Dit Thaborverhaal is geen verhaal uit lang vervlogen dagen, iets dat gebeurd is met Jezus en zijn apostelen. Neen, dit verhaal is,zoals gans het evangelie, een blijde boodschap

VOOR ONS NU.

Vreemd genoeg is het een verrijzenisverhaal midden in de vasten, een LICHTTEKEN in de duisternis van ons dagelijks leven. Het verhaal zegt ons: KIJK NAAR JEZUS , OP HEM MAG JE VERTROUWEN.

Dat is mooi gezegd, maar leven de meesten onder ons niet in een sfeer van Godsverduistering? De mens heeft zich afgekeerd van het LICHT .....

Mensen dolen rond en vinden geen uitweg meer. Mensen hebben alles, maar zijn vaak niet gelukkig. Ze zijn begraven in de materie.Gestikt in het knellende keurslijf van geld verdienen,kopen,verbruiken, profiteren, de mode volgen.

De moderne mens is ziek van een zieke levensstijl, ziek van een vervuilde natuur, ziek van onnatuurlijke voeding, ziek van overconsumptie.Alles bezitten en van niets meer kunnen genieten.Op sommige plaatsen viert men karnaval tot Pasen. Of het is , iedere weekdag : ZONDAG.

Wat baat het de mens heel de wereld te winnen, als hij geestelijk dood gaat.

En dan komen we terug tot het Thabor verhaal. Jezus is onderweg naar Jeruzalem, waar hij de dood zal vinden. En hij gaat de berg op .Boven op de berg, leert de Bijbel , ben je dichter bij God.Op de berg raken hemel en aarde elkaar en dus gaat Jezus de berg op om dichter bij God te zijn , om te bidden tot Zijn Vader en daar al biddend te leren welke weg Hij moet gaan. EN DAT IS OOK ONS VERHAAL...

Het verhaal van de gedaante verandering van Jezus zegt ons, dat er geen Pasen kan zijn ,zonder Goede Vrijdag, geen heerlijkheid zonder lijden.De boodschap is: KIJK NAAR JEZUS, de gekruisigde, maar VERREZEN HEER.

Hoe wij deze diepe waarheid kunnen verstaan, maakt ons misschien niemand beter duidelijk dan Maarten Luther King,

vermoord op 39 -jarige leeftijd.Een paar dagen voor zijn dood zei hij tijdens een massale manifestatie:

"Ik weet niet wat er zal gebeuren.Moeilijke dagen liggen voor ons.Omdat ik, op de top van de berg gestaan heb, maakt mij dat niets meer uit.Zoals alle mensen , zou ik graag lang leven. Het is iets moois oud te mogen worden.Maar dat is nu voor mij geen zorg meer.Ik wil alleen Gods wil vervullen.

Hij heeft mij de berg laten beklimmen en ik heb het beloofde land mogen zien.Mijn ogen hebben de heerlijkheid van het komende Godsrijk mogen aanschouwen.

Daarom ben ik zo gelukkig, ik maak me geen zorgen meer, ik ben voor geen mens meer bang."

tot daar Maarten Luther King.

Goede vrienden,deze vastentijd nodigt ons uit, God te zoeken ,hoog op de berg, BIDDEND , op weg door het donker, naar het LICHT , naar PASEN.

Vasten vraagt stilte en inkeer.Kijk met de ogen toe diep in je eigen hart.Vasten is leren sober te zijn.Is glimlachend al het overtollige vaarwel zeggen.Vasten is je losmaken van elke verslaving van mensen en dingen, van overdaad, van materiële dingen, vasten is zich laten uitzuiveren.

Vasten zal je vrijmaken om meer en beter te leven voor God en voor de mensen, die Hij aan je zorgen heeft toevertrouwd.

Jesaja zegt:" Klamp u niet vast aan wat vroeger gebeurd is.

ZIE IETS NIEUWS GA IK MAKEN..."

In de stilte, of straks na de communie, horen we Gods stem:

DIEP IN ONS zegt GOD: Ik bemin je...ook met je verleden... ook met je fouten en gebreken... VOOR MIJ HOEF JE NIET VOLMAAKT TE ZIJN...

Sta op uit je ellende...uit je zondigheid...

Ik zal er altijd zijn voor u...Dit zegt God tot ELK van ons: JUIST ZOALS JE BENT ZO HEB IK JE NODIG!

Daal nu terug de berg af, om verder te weven aan je LEVEN.

Want LEVEN is WEVEN. En sterven is aan God je stuk afgeven.

Een goede vastentijd.Amen. Deo gratias.