Hij werd door de duivel bekoord

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Dit evangelie werpt verschillende problemen op. Het verhaal is zo mysterieus dat wij niet goed weten wat ermee aan te vangen. De duivel die hier voorgesteld wordt heeft geen bokkenpoten en geen staart. Hij spreekt zeer eerbiedig over God, hij kent de schrift en weet de juiste bijbeltekst te kiezen. Een pastoor zou dat niet beter kunnen. Kan de duivel Jezus zo maar op de tinnen van de tempel plaatsen? Bestaat er een hoge berg, vanwaar je alle rijken van de wereld met hun heerlijkheid kunt zien? Nee, dat is wel heel duidelijk. Wie in dit evangelie een antwoord zoekt op de vraag hoe de duivel er uit kan zien, of moet uitzien, of hij daar werkelijk als een persoon voorgesteld wordt, die gaat aan de zin van dit verhaal voorbij. Alle gevaarlijke bekoringen in het menselijk leven worden hier samengevat en op Jezus overgedragen. En aan het voorbeeld van Jezus wordt duidelijk gemaakt dat het tot het wezen van elke gelovige behoort, bekoord te worden. Zelfs Jezus, de Zoon van God, heeft de bekoringen doorstaan. Wat het evangelie ons vandaag aanbiedt is de bekoring, de strijd, die zich in de diepste kern van Jezus' persoonlijkheid afspeelde. Maar wat heeft deze bekoring van Jezus voor zin gehad? Ze was vooraf toch tot mislukken gedoemd. Dat had de duivel toch ook kunnen weten. Jezus was toch de Zoon van God.

Ja, het valt ons zwaar, ons een Jezus voor te stellen die door de duivel bekoord wordt. Maar daardoor bewijzen wij juist, zonder het te weten, dat wij de menselijke natuur van Jezus niet ernstig genoeg nemen. Jezus heeft niet alleen een menselijke rol gespeeld. Hij heeft de menselijke natuur niet alleen als een kleed aangetrokken. Neen, Hij is helemaal mens geweest zoals wij. Tot de menselijke natuur behoort niet alleen lijden en sterven, maar ook de kwetsbaarheid, de mogelijkheid om op de weg van het kwaad gedreven te worden. Als wij goed luisteren naar dit verhaal, dan horen wij in alle drie bekoringen dezelfde melodie. Het verlangen naar macht. Op de tinnen van de tempel, op de zeer hoge berg, beseft Jezus zijn ongekende mogelijkheden tot macht. Je hebt alle mogelijkheden, gebruik ze dan toch! Verander stenen in brood, buit je macht uit. Geef de mensen brood, nog meer brood, laat ze comfortabeler leven, met meer auto's en video's, en je zult ermee kunnen doen wat je wilt! Als Jezus die macht aanvaard had, dan stond Hij onder de macht van de duivel. Jezus heeft nooit boven de mensen willen staan, Hij heeft de mensen nooit willen gebruiken voor zich. Hij is mens onder de mensen gebleven, solidair met het zwakke en wankelbare, vertrouwend op God. Jezus heeft het niet gemakkelijker gehad dan wij, of beter gezegd, Hij heeft het zich niet gemakkelijker gemaakt. De bekoring van Jezus kan op het eerste gezicht wat primitief voorkomen. Maar de apostelen hebben voortdurend onder de bekoring van de macht gestaan. Wat mag het ook Jezus gekost hebben nooit van zijn positie gebruik te maken en macht te verwerven!

Ook wij staan voortdurend onder de druk van deze bekoring. Hoe hoger een mens geplaatst is, des te groter is de bekoring macht over andere mensen uit te oefenen. Wij geloven dikwijls de pro¬blemen van de wereld met macht en geweld te kunnen oplossen. We roepen weer om een sterke man die orde schept met sterke hand. Jezus heeft tegen alle machtsdromen neen gezegd. Hij heeft zich liever aan het kruis laten slaan, dan zijn macht te gebruiken. Dat moet ons overtuigen dat geen enkel probleem met macht naar tevredenheid op te lossen is...