Twee bomen voor de mens

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Twee bomen staan er in het paradijs. Zo staat het sprookjesachtig op de eerste bladzijde van ons boek dat bijbel heet. Het is echter geen sprookje. Het is onze menselijke realiteit. Er staan twee bomen in de tuin van de mens. Een boom van leven en een boom van goed-en-kwaad, om het met de oude woorden te zeggen.

Met deze twee bomen in onze tuin zullen wij het moeten doen. De boom van goed en kwaad kan immers ook vruchten voortbrengen ‘ten leven'. Het zijn dus twee levensbomen. De mens is in principe goed uitgerust, goed omgeven om als een wandelaar te genieten van wat de schepping te bieden heeft. Toch is dit te mooi om waar te zijn. Wij ervaren het leven anders. Met veel meer toevalligheden en veel meer dubbelzinnigheden.

Daarmee staan we voor een eeuwige en nooit beantwoorde vraag: is de mens van nature goed of kwaad? Mensen die God heel hoog plaatsen, zijn geneigd te zeggen dat de mens uit zichzelf het kwade genegen is. Hij kan pas het goede doen als God hem ter hulp komt. Anders is hij finaal geconditioneerd om voor het kwade te kiezen. Anderen zien God meer nabij, meer in de buurt van de mens. Dan wekt Hij in de mens het goede en ‘ziet Hij dat alles goed is'. Uiteindelijk gaat het hier om een pessimistische en een optimistische visie van de mens. Als wij die tegenover elkaar stellen, komen wij er nooit uit en blijven wij moeizame pogingen doen om goede definities te geven van erfzonde en genade. Theologen zijn daar altijd opnieuw mee bezig en zetten ofwel het kwade in de mens of het goede in de mens op Gods rekening. Is dat wel zo correct?

Er is bovendien nog iets anders in het spel: een serpent, een slang. Die speelt kruipend en sluipend mee. Die trekt zich niets aan van de positieve of negatieve geaardheid van de mens. De slang kent maar één boom: goed of kwaad. Die boom moet weg.

Dit proces is elke dag actueel. De mens wordt voortdurend verleid, ontwricht, ontaard, gedesinformeerd, misvormd, voorgelogen, gevleid en bedrogen. Dat is de inhoud van het diabolische proces. De mens is niet slecht. Hij mag alles. Alleen gehoorzamen siert hem niet.., dat is beneden zijn waardigheid. De mens is geen knecht. Hij is een heer. Als hij dat eenmaal echt gelooft, zal hij een spel mogen spelen zonder grenzen. Binnen (de) grenzen spelen is des duivels. Dat zegt de duivel himself. Zitten we daarmee niet in de buurt van wat Jezus meemaakte? Hij heeft de duivel ontmoet en die zei net hetzelfde als de slang: alles is van u, maar gehoorzaamheid is uit den boze. Daarop gehoorzaamde Hij toch! Hij overwon de bekorin¬gen door toe te geven aan een bekoring die groter was. Hij zal voor deze ‘toegeving' een heel dure prijs betalen. Hij zal hangen aan de boom van goed en kwaad... om er een boom des levens van te maken. Hij heeft afgerekend... en de theologen hun antwoord gege¬ven.

Wil krijgen veertig dagen om dit te leren geloven.