Wie wordt hier getest?

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Had Hij toch niet beter stenen in brood veranderd? Had Hij geen tekenen kunnen stellen die zo duidelijk waren dat vriend en vijand wel moesten toegeven dat Hij de Zoon van God was? Waarom heeft Hij de macht over alle koninkrijken der wereld niet gegrepen? Als Hij die kansen dan toch kreeg, waarom heeft Hij ze afgewezen?

Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: het waren bekoringen van de duivel die Jezus resoluut weerstond. Maar was datgene wat de duivel Hem voorstelde dan zo slecht? Overigens, wie is die duivel eigenlijk? Is hij de vijand van God, die daar een frontale aanval inzette? Is hij de verpersoonlijking van de machten van het kwaad, die sterker zijn dan de mensen? Of werd Jezus beslopen door alternatieve wegen die binnen zijn eigen mogelijkheden lagen? Zag Hij nog andere wegen die Hij had kunnen kiezen om de mensheid te redden? 'Als U de Zoon van God bent,' dan kunt U toch ook die weg op?

Akkoord, de mens leeft niet van brood alleen, maar intussen sterven miljoenen mensen omdat ze helemaal geen brood hebben. Was het niet beter geweest? Waarom heeft Hij zijn goddelijk zoonschap niet duidelijker gemanifesteerd? Bijvoorbeeld door mirakels te doen die zo straf waren dat iedereen wel moest toegeven: 'Hij is het! Geen twijfel meer mogelijk!' Waarom heeft Hij zijn tegenstanders niet overtuigd met de tekenen waar zij bij momenten zelf om vroegen? Waarom heeft Hij zoveel in de onduidelijkheid laten hangen? En als Hij dan toch de macht aangeboden kreeg, waarom heeft Hij die geweigerd? Omdat macht vies is? Omdat macht bederft? Omdat de machtigen met ijzeren vuist regeren? Dat had voor Hem juist de reden moeten zijn om wel de macht te grijpen! Vanuit de nevelen der tijden smeken mensen, vooral armen en verongelijkten, om machthebbers die eerlijk en rechtvaardig besturen! Waarom is Hij daar niet op ingegaan? Hij zou de mensheid als een goede herder geleid hebben.

Bekoringen? Misschien wel. Het evangelie zegt dat ze van satan kwamen. Maar dan moeten we wel beseffen dat satan stem gaf aan eerlijke en terechte verzuchtingen van de mensheid! Is het daarom dat ze Jezus zo sterk aangrepen? Voelde Hij aan welke hunker achter die voorstellen stak? De wereld zou er hoogstwaarschijnlijk heel anders uitgezien hebben, als Jezus destijds wel op die voorstellen was ingegaan!

Bekoringen? De tekst zegt eigenlijk dat Jezus op de proef werd gesteld - getest, zeg maar. Op wiens verwachtingen zou Hij uiteindelijk ingaan? Op die van zijn Vader? Op die van de duivel? Of... op die van de mensen?

Onverwacht keert de test zich naar ons toe. Wie verwachten wij eigenlijk? Wat verwachten wij van Hem? Is het niet grotendeels datgene wat de verleider Hem voorstelde? Is dit een keiharde confrontatie tussen onze verwachtingen en die van de Vader? Wie wordt hier eigenlijk getest, op de proef gesteld?...