1e zondag in de vasten A (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden
Vermoedelijke zelfmoord 2 tienermeisjes schokt Frankrijk: Bevriend in de dood" Dit alarmerend bericht kon je onlangs lezen in de Gazet van Antwerpen. Ook bij ons schiet jeugdige zelfdoding de hoogte in.

Als oorzaken van dit verschijnsel werd genoemd: de alsmaar permissievere maatschappij en de alsmaar lossere gezinsverbanden.

Als alles mag en moet kunnen dan wordt het voor jonge mensen moeilijk om kiezen. Softdrugs moeten kunnen, zeggen politiekers. Dus je mag je leven verknoeien! Euthanasie moet kunnen zeggen anderen. Niet alleen voor terminale patiënten. Waarom zouden jongeren dan ook niet het recht hebben om..... als ze het niet zien zitten.

 

Wat voor volwassenen mag zal ook wel heilzaam zijn voor de jongeren. Ik mag toch doen wat ik wil: absolute vrijheid.

Het verhaal over het paradijs en de zondeval dat we hoorden in de eerste lezing heeft alles te maken met deze problematiek.

"Midden in de tuin stond de boom van de kennis van goed en kwaad. De boom van het leven. "Van die boom moeten ze afblijven". Wat wil dat zeggen?

De mens krijgt een grote vrijheid: God heeft in de mens het verlangen gelegd en de mogelijkheid gegeven.

 

Om in de wereld te leven als in een mooie tuin. Een tuin die de mens mocht bewerken en beheren: een schepping vol schoonheid en vruchtbaarheid.

Terzelfder tijd kon de mens ook de dieren nabij zijn. Zo nabij dat hij elk dier de juiste naam zou kunnen geven: hij had macht over de dieren.

Ook als mens zou zijn medemens zo nabij zijn: dat zij in vreugde over elkaar zouden zeggen: eindelijk dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.

Ook God zou hij zo nabij zijn dat hij met hem wandelde in de tuin.

Maar deze droomwereld is alleen maar mogelijk zolang de mens respect heeft voor die ene boom, van goed en kwaad. Zolang de mens respect heeft voor God, de bron van leven, de bron van kennis van goed en kwaad. Zolang de mens erkent dat heel zijn bestaan een geschenk is en zijn vrijheid een gekregen vrijheid is, geen absolute vrijheid.

 

Wanneer de mens zegt: Ik ben de baas, ik heb het laatste woord, mijn vrijheid is absoluut loopt het mis met de mens en de mensengeschiedenis.

Ook dat wordt verteld in dit verhaal.

In de mens leeft ook de neiging om zelf God te spelen! Het is het verlangen dat door de slang wordt ingefluisterd. Maar de slang zei tot de vrouw:" Gij zult helemaal niet sterven". God weet dat uw ogen zullen open gaan en dat gij dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad. Gij zult zelf bepalen wat goed en kwaad is. Wat mag en niet mag.

En zegt het verhaal: de mens heeft zich laten misleiden: hij heeft "gegeten" van de boom. Hij heeft met andere woorden het kwaad helemaal in zich opgenomen. Het zit in zijn lijf.

 

De gevolgen zijn verschrikkelijk. De ogen van de mens gaan wel open maar wat hij ziet is, niets anders dan zijn schamelheid, zijn naaktheid. Hij staat letterlijk en figuurlijk in zijn blootje. De volgende stap is dat Kaïn zijn broer Abel vermoord. Godsmoord leidt tot broedermoord. Dit verhaal is niet een verhaal dat ooit eens gebeurd is in een verleden. Dit is ook geen verhaal dat alleen maar als sprookje bedoeld is. Dit verhaal is het verhaal over de harde werkelijkheid van de wereld tot op vandaag. Dit is ook het verhaal van elk van ons.

In ieder van ons leeft het verlangen naar een paradijselijk geluk: maar in ieder van ons leeft ook de drang om heer en meester te zijn over de mens, de medemens en de schepping. Om zelf god te spelen. Voortdurend staat de mens voor die verscheurende keuze: Luister in naar God, of luister ik naar de slang.

Hij heeft de vrijheid die keuze te maken: maar de gevolgen zijn geweldig; ofwel bouw ik mee aan een wereld die een beetje paradijs wordt ofwel maak ik van deze wereld een jungle waar het recht van de sterkste heerst.

In het evangelie zagen we hoe de nieuwe Adam Jezus in zijn strijd met de verleider kiest voor Gods Woord, voor Gods gebod.

In hem is dan ook een nieuwe toekomst begonnen. Wie hem durft volgen werkt mee aan een nieuwe wereld, toekomst voor de mens en de wereld.

 

Jonge mensen worden niet geholpen om de juiste keuze te doen door een wereld van volwassenen die vooral onverschillig leven en niets meer durven voorleven. Dit leidt tot uitzichtloosheid en zelfdoding.

Alleen als jongeren geconfronteerd worden met duidelijke levensmodellen zullen zij zelf tot inzicht komen en goede keuzes maken.