1e zondag in de veertigdagentijd A (2008)

De veertigdagentijd is ingezet. Wij hebben er de afgelopen week al een spits van 4 dagen van afgebeten. Ons wachten nog 5 weken = 35 dagen, samen 39 dagen; de 40ste dag zal het dan Pasen zijn. De liturgie geeft ons de komende tijd het verlossingsgeheim te overwegen. De schriftlezingen lijken gekozen om ons duidelijk te maken: waar komen we vandaan? waar gaan we heen? Uit Genesis horen we het paradijsverhaal over de zondeval van de eerste mens, en uit het evangelie de sprekende pendant daarvan: Jezus weerstaat aan de duivelse bekoring. Een heldere tegenstelling: de zondeval van de zwakke mens tegenover Jezus