1e zondag40d (2011)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD
Broeders en zusters, welkom op deze eerste zondag van de veertigdaagse vasten.

Wij zullen deze heilige Eucharistieviering vandaag ook heel bijzonder aan God opdragen vanwege de enorme ramp in Japan.

Laten wij de komende tijd niet alleen steeds naar het nieuws kijken, maar ook en vooral bidden vanwege wat die arme Japanners moeten doormaken. Bevelen wij de slachtoffers aan in de barmhartigheid van God. Bidden wij om sterkte voor de nabestaanden. En misschien zou het goed zijn voor hen èn voor ons als wij meer onze toevlucht tot God nemen om zijn bescherming te verkrijgen tegen onze aarde, die steeds meer van slag lijkt te raken.

OPENINGSGEBED
Laat ons bidden. Almachtige God, leer ons in deze veertigdagentijd met meer toeleg en vroomheid het evangelie te beleven, en beter te begrijpen, dat wij niet leven van brood alleen, maar van elk woord, dat Gij ook spreekt in deze tijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... .

KINDERWOORDDIENST

PREEK
Het gebeurt weleens, dat wij worden gegrepen door een idee: wij gaan onze woonkamer verbouwen! Wij raken enthousiast. Wij krijgen daardoor meer ruimte, meer mogelijkheden, het zal een stuk gezelliger worden. Wij gaan informeren wat het kost. Wij vragen wie een handje kan helpen. Wij zijn druk in de weer. En na verloop van tijd worden de plannen ten uitvoer gebracht.

Zo vraagt Jezus Christus of wij een beetje enthousiast willen worden voor de vasten. Of wij het goede ervan inzien. Tegenwoordig hebben veel mensen zo veel aandacht voor hun lichaam, voor gezond eten, veel beweging. En dat is op zich niet verkeerd. Maar aandacht hebben voor de geest is nòg veel belangrijker, want onze geest blijft in eeuwigheid. Maar het lichaam vergaat weer tot stof.

Ik hoop, dat wij God reeds beloofd hebben iets te doen. Al is het maar weinig, maar doen wij iets. En zijn wij dan trouw aan die belofte. Dan zal God dat belonen. Hoe meer wij doen voor Hem, hoe meer Hij doet voor ons. Aan ons de keus.

Het evangelie begint met de opmerking, dat Jezus Christus door de heilige Geest naar de woestijn wordt gebracht, niet alleen omdat Hij daar beter kan vasten, maar ook om door de duivel op de proef te worden gesteld. Wij vinden het misschien niet zo leuk, maar God wil weten of wij dat grote geschenk van het eeuwige leven wel waard zijn en nòg beter is het om te zeggen: God wil ons geschikt maken om dat grote geschenk te ontvangen. De hemel is een wereld van alleen maar liefde, alleen maar vrede. Misschien moeten er in je leven wat moeilijke dingen gebeuren om er voor te zorgen, dat je wat meer liefde voor God en de mensen krijgt, zodat je steeds meer geschikt wordt om ooit in de hemel te komen. En... tegelijkertijd hebben wij daar hier op aarde voordeel van, wordt deze wereld een afspiegeling van hoe de engelen en de mensen in de hemel zijn.

Wanneer Jezus Christus veertig dagen heeft gevast komt de duivel. Hij wordt door Matteüs ‘de verleider’ genoemd. En terecht! Hij is degene, die jou probeert over te halen om het kwade te doen. Wij hoorden dat in de eerste lezing. De verleider komt bij Eva met een heel mooi en heel slim verhaal: “Als je eet van de verboden vrucht zul je aan God gelijk worden”. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, heel verleidelijk, maar het is gewoon niet waar! En Eva trapt er in en Adam ook. In plaats van gelukkiger te worden, brokkelt hun geluk langzaam af.

Zien wij dat niet ook in onze tijd gebeuren!? “Bij ons hoef je pas na een jaar te betalen!” En weer een ander zegt: “Bij ons mag je minstens € 500,- rood staan!” Prachtig, heel verleidelijk! Maar hoeveel mensen zijn er niet vandaag de dag met torenhoge schulden!? Ook jongeren. Het begint heel laag. Ach, er kan nog wel een beetje schuld bij. Volgende maand krijg ik immers een extraatje. En voor je het weet zijn de schulden niet meer te overzien en beheerst de schuldenlast heel je doen en laten.

Wij hebben vandaag een moeilijke tweede lezing. “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen”, zegt Paulus. Is dat niet vreselijk onrechtvaardig!? Wat kan ik er aan doen, dat Adam en Eva gezondigd hebben!? Inderdaad, jij kunt er niets aan doen, maar als Adam en Eva niet hadden gezondigd, had jij het misschien wel gedaan, want ook wij doen soms het kwade zonder dat iemand ons er toe dwingt. En zo oneerlijk is het nu ook weer niet. Stel: een jongen haalt net voor de zomervakantie z’n rijbewijs. Zijn vader vertrouwt hem de autosleutels toe. Onderweg haalt hij een paar vrienden op en wil zich van zijn stoere kant laten zien. Maar het gaat verkeerd en even later staat de auto aan beide kanten van één en dezelfde boom geparkeerd. Het hele gezin kan dan niet op vakantie vanwege het roekeloze gedrag van één persoon. Dat is niet leuk, maar er is niets oneerlijks aan.

Door dit hele gebeuren blijkt wel hoe groot Gods liefde voor ons is. Want zoals door de zonde van één allen zondaars werden, zo werden door de gehoorzaamheid van Eén - Jezus Christus - allen gerechtvaardigd. Gelukkig dat het gedrag van Eén het leven van allen kan beïnvloeden. Doordat Jezus Christus stierf aan het Kruis ging voor allen de hemel open.

Jezus Christus is gaan vasten, veertig dagen lang, ofschoon Hij het helemaal niet nodig had. Hij deed het voor ons. Wat doen wij voor Hem? Hij heeft het liefste, dat wij Hem nadoen. Zoals Hij sterk was door het Woord van God, zo wil Hij, dat ook wij ons sterk maken door het Woord van God. Dan zullen wij het eerst moeten lezen, er tijd voor vrij maken. Dat zou een mooi puntje voor de vasten kunnen zijn: wat minder tv kijken of wat minder vaak gaan kaarten en de vrijgekomen tijd gebruiken om in de Bijbel te lezen. En dan zullen wij moeten proberen, met veel vallen en opstaan, het ten uitvoer te brengen.

Het is zo belangrijk, beste medegelovigen, dat wij allereerst inzien, dat een gelukkig leventje niet zit in het kunnen doen en laten wat je wilt, maar in het doen van het goede voor God en voor elkaar. Jezus werd in de woestijn drie keer op de proef gesteld. Hoe vaak worden wij niet verleid, overgehaald, om “nee” te zeggen tegen mensen, die ons iets vragen. En waarom zeggen wij “nee”, omdat wij geen zin hebben of andere interesses hebben. En wij denken gelukkiger te kunnen worden als wij onze eigen zin volgen.

Jezus Christus had als antwoord op iedere opmerking van de duivel een zinnetje uit de Bijbel. Als de duivel Hem vroeg stenen in brood te veranderen, antwoordde Hij: “Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God”. Dat antwoord komt uit het vijfde boek van het Oude Testament, het boek Deuteronomium (8, 3). Dat had Hij daar gelezen. Dat gaf Hem de wijsheid en de kracht om niet voor zichzelf, maar voor ons te zorgen.

Wíj lezen bijvoorbeeld in de bijbel, dat Jezus Christus zegt, dat wij zeventig keer zeven keer moeten vergeven. Als wij daar echt over nagedacht hebben, en wij hebben ervaren hoe belangrijk het is om zelf vergeving te krijgen, dan schiet die tekst ons vanzelf te binnen als iemand tegen ons iets misdoet. Dan kunnen wij daar de kracht uit putten om de goede weg te gaan.

Ook wij worden dikwijls bekoord, uitgetest, door mensen en omstandigheden. Zoeken wij onze kracht bij Jezus Christus.