Pinksteren (2011)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD
Beste mensen, allemaal van harte welkom op dit hoogfeest van Pinksteren.

Een bijzonder woord van welkom voor de leden van het koor Elegia uit de Oekraïne. Heel fijn dat jullie hier in onze kerk willen komen om deze heilige Eucharistieviering op te luisteren.

Er wordt in onze tijd enorm veel gesproken over energie: groene energie, kernenergie, energie uit natuurlijke grondstoffen als olie, gas en kolen.

Vandaag gaat het om gratis goddelijke energie, die genezend werkt, mensen bijeenbrengt en kracht geeft aan mensen in nood. De heilige Geest, de derde Persoon van de heilige Drie-eenheid, is een en al kracht. Hij kan eenheid brengen, liefde en vrede. Bidden wij om zijn komst. Vragen wij, dat weer meer mensen hun harten voor Hem openen.

OPENINGSGEBED
Laat ons bidden. God, uit de vier windstreken brengt Gij uw Kerk bijeen. Uit alle talen roept Gij de nieuwe mensheid, één gemaakt door uw Geest. Laat ons vandaag die Geest gewaarworden, de kracht, die van U uitgaat over de wereld, en leg in onze mond het verhaal van uw grote daden. Door Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

PREEK
Broeders en zusters, in één van mijn vorige parochies kwam er ooit een jongetje van een jaar of negen naar mij toe met een raadsel. Hij vroeg: "Pastoor, wat is het enige in de hemel, dat door mensenhanden is gemaakt?"

Nu, weten jullie de oplossing van dit raadsel? Wat is het enige in de hemel, dat door mensenhanden is gemaakt? Misschien dat iemand denkt, dat het om de hemelpoort gaat. Zo van, die zal wel door Sint Jozef zijn gemaakt. Nee, de hemelpoort was er al in de tijd van Adam en Eva. Door hun schuld ging de hemelpoort op slot. Misschien dat iemand denkt, dat het om de troon van God gaat. Het is toch een mooie gedachte, dat Sint Jozef zijn talenten ook in de hemel heeft mogen gebruiken om voor God een mooie troon te maken. Nee, ook dat is niet de goede oplossing. Ook de troon van God was er al in de tijd van het Oude Testament, ver vóór de tijd van Sint Jozef.

Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Het goede antwoord is: de vijf wonden van Christus! Jezus liet ze zien aan de apostelen, zo staat er in het evangelie van vandaag. Die wonden zijn door mensen tijdens de kruisiging op de berg van Calvarië aangebracht, maar wanneer Hij vanuit de hemel aan de apostelen verschijnt laat Hij die vijf wonden in zijn handen en zijn voeten en zijde aan hen zien. De overige wonden van bijvoorbeeld de geseling en de doornenkroning zijn genezen. Maar deze wonden blijven - misschien wel in alle eeuwigheid - als een blijvende herinnering aan wat Hij omwille van ons eeuwig geluk heeft moeten en willen doorstaan. Het zijn tekens van zijn grenzenloze liefde voor ons allen.

In de loop van ons leven lopen wij allemaal weleens wonden op. Soms door een ziekte. We kunnen aan een operatie een blijvend litteken overhouden - dat is meestal nog niet zo heel erg - en in het ergste geval kunnen wij aan een ziekte of een ongeluk een blijvende handicap overhouden. We kunnen ook gewond raken door het verdriet, dat andere mensen ons aandoen en we kunnen ons ook gewond voelen door het besef dat wijzelf andere mensen verdriet hebben aangedaan. Maar om wat voor een ziek of zeer het ook gaat, echte liefde vraagt, dat wij doorgaan, dat wij onze schouders eronder zetten, dat wij niet opgeven, zoals ook Jezus niet opgaf. Onze wonden zijn dan onze tekens van liefde voor God en voor mensen. Zo van, kijk eens wat ik aan wonden heb opgelopen, maar omdat ik van je houd ga ik toch door!

Dit is soms wel heel erg moeilijk! Maar daarom is het zo fijn, dat het grootse feest van Pinksteren ieder jaar opnieuw terugkomt. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, zegt Jezus tegen de apostelen, dat Hij tot hen zal zenden wat hen door de Vader is beloofd - dat is de heilige Geest - en dat zij daarom in de stad Jeruzalem moeten blijven totdat zij uit den hoge met kracht zullen worden toegerust.

De heilige Geest, lieve mensen, is er onder andere om ons kracht te geven. Niet alleen maar om goed te kunnen bidden of werken van barmhartigheid te verrichten, ook als het een keertje niet zo goed uitkomt, maar Hij wil ons ook kracht geven om het in het gewone dagelijkse leven - met al zijn ups en downs - uit te kunnen houden. Hij wil ons kracht geven om als wij weggezonken zijn in wanhoop en moedeloosheid, in zinloosheid, om uit die diepe put te kunnen opstaan. Wat Jezus altijd doet is éérst tot ons afdalen tot in de put. Dan vraagt Hij ons of Hij ons mag helpen. Of wij ons aan hem willen vasthouden, zodat Hij ons naar boven kan optillen naar het licht, de vrede en de vreugde.

Onze wereld kent heel grote problemen, vraagstukken, bijvoorbeeld de opwarming van de aarde. Sommige geleerden verklaren, dat deze opwarming plaatsvindt door een te grote uitstoot van co2. Anderen, even geleerde mensen, beweren dat de opwarming een gevolg is van natuurlijke klimaatschommelingen, die om de zoveel honderden of duizenden jaren vanzelf plaatsvinden. Weer andere geleerde mensen zeggen, dat er een enorm hemellichaam, ongeveer zeven keer groter dan onze aarde en dat eens in de ongeveer 3200 jaar ons passeert tussen de zon en de aarde, steeds dichter bij komt - er zijn op Internet al foto's te zien van dit hemellichaam - en door zijn magnetische invloed zal dat hemellichaam in steeds ergere mate het klimaat op aarde verstoren. Wie van deze drie groepen geleerden heeft gelijk? Weten jullie het?

Er zijn groepen geleerde economen, die beweren dat er een gigantische economische crisis gaat uitbreken, nog erger dan in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Weer anderen economen verklaren, dat het allemaal wel zal meevallen. Wie van deze geleerden heeft gelijk? Weten jullie het?

Wat ik doe, lieve mensen, is geregeld bidden om de heilige Geest voor onze regeringsleiders en voor onze wetenschappers: dat zij de waarheid mogen kennen en ook, dat zij ons, gewone stervelingen, de waarheid willen vertellen, want daar heb ik eerlijk gezegd ook weleens mijn twijfels bij.

Maar ik bid vooral heel veel voor die gewone mensen met hun dagelijkse pijn en verdriet, angsten en zorgen: dat de heilige Geest hen mag leiden, hen de ogen mag openen voor het feit, dat lijden meestal wel een hoger doel dient, ook al kennen wij dat doel vaak niet. Ik bid voor die gewone mensen, dat zij kracht en troost mogen ontvangen om door te kunnen gaan; wijsheid en inzicht, opdat zij mogen inzien welke weg zij het beste kunnen inslaan om weer blij en gelukkig te worden. En... ik probeer als het ware ook zelf geestkracht te zijn of te geven aan medemensen in nood.

Beste mensen, jullie krijgen op het einde van de heilige Mis weer mijn priesterlijke zegen. Maar jullie kunnen ook elkaar zegenen. Ik was laatst op bezoek bij een gezin. De kinderen gingen één voor één naar bed. Ik gaf ze om de beurt een kruisje op hun voorhoofd en vroeg telkens of ik ook van hen een kruisje mocht krijgen. Want, zo legde ik hen uit, ook jullie dragen goddelijke kracht in je. Iemand zegenen kan natuurlijk ook zonder dat gebaar van het kruisje: "God, Vader in de hemel, zegen die man of die vrouw of dat kind, geef bescherming tegen alle gevaren”.

Laten wij deze viering bidden om een nieuwe nederdaling van de heilige Geest en proberen wij ook zelf geestkracht te geven aan mensen die wij ontmoeten. Ik wens jullie allen een Zalig Pinksteren!