Paasboodschap: vrouwen verkondigen het heil (2005)

Pasen 2005, wij sluiten ons weer aan
bij de Paasvierders van oudsher: de joden.
Zij vieren (en Jesus vierde dat met hen mee)
dat hun pelgrimstocht begon met bevrijding.
Bevrijding door de Enige,
die hen riep uit de slavernij van Egypte
om op weg te gaan naar een nieuwe toekomst.

Er is een verhaal bekend over een vrouw,
die voor Jesus gekozen had.
Ze wilde Hem en de zaak waar Hij voor stond,
het Koninkrijk Gods, dienen.
De mannen hadden Hem al lang verlaten
en waren overgegaan tot de orde van dag.
Zij niet! We lezen bij Johannes
hoe Maria Magdalena naar de graftuin ging
om voor haar Heer te zorgen: maar het graf is leeg.
Ze komt daar iemand tegen en denkt dat het de tuinman is.
'Waar hebt u hem neergelegd'? vraagt ze.
Hij zegt alleen maar: 'Maria' en zij herkent Hem.
'Ga het aan de leerlingen zeggen dat ik leef'
is de opdracht en ze doet het.

Het is een misverstand te menen
dat het geloof ons alleen door mannen is verkondigd.
In de geschiedenis van het heil
spelen vrouwen een uiterst belangrijke rol.
De vrouwen van het begin:
de aartsmoeders: Sara, Rebbecca en Rachel
(hun mannen heten Abraham, Izaäk en Jakob).
De dappere vrouwen van later: Debora, Ruth, Esther en Judith
(om er maar enkele te noemen).
In het evangelie: Elisabeth, Maria,
de niet bij name genoemde vrouwen
die Jesus "geheel uit eigen middelen onderhouden"
(kennelijk slaagden de mannen daarin niet)
en Maria Magdalena, verkondigster van het eerste uur.

Rond Maria Magdalena is een hele discussie gaande
die zijn hoogtepunt (of is het een dieptepunt?) vindt in het
boek de Da Vincicode.
Het boek gaat er vanuit dat
keizer Constantijn de evangelieverhalen heeft herordend
door er te vrouwvriendelijke elementen uit te laten verwijderen.
Dat is onzin (net als de rest van het boek)
maar een feit is wel
dat Maria Magdalena in de kerkelijke traditie
niet de plaats kreeg die haar toekwam,
ja deze vrouwelijke geloofsapostel van het begin
werd afgeschilderd als een slechte vrouw
die zich bekeerd had. Zij zou Jesus de voeten
hebben gezalfd en vroeger lichtzinnig geleefd hebben.

Pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw
is van officieel kerkelijke zijde gezegd
dat 'Maria Magdalena geloofsverkondiger was bij uitstek
omdat zij na haar bezoek aan het lege graf van Jesus
de boodschap van Zijn verrijzenis naar de leerlingen bracht.'

Nog even wachten
en het zal Pasen zijn:
we zullen bidden om bevrijding.
Het antwoord zal dan Jesus' opstanding zijn uit de dood
waar Maria Magdalena de eerste verkondigster van is.
Zij wil op Pasen 2005 tot ons zeggen:
'Hij is degene die jou nieuw wil maken,
jullie zullen leven!'

En klagen we niet te veel over deze tijd..
Zeg niet: 'de tijden zijn slecht' -lezen we bij Augustinus-
'de tijden zijn niet slecht maar de mensen, die in die tijd leven,
zijn niet genoeg vervuld van goede wil
om te doen wat hun te doen staat.'

Wij wensen u goede dagen toe
en veel moed bij alle goede plannen die u hebt:
ga verder met uw strijd
tegen moedeloosheid en onrecht:
God gaat met ons mee.