Paaswake

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Loof Jahwe, of zoals in de taal van de vaderen: Alleluja! De Heer is waarlijk verrezen!

Jezus heeft zijn verrijzenis voorspeld: de derde dag zou de Mensenzoon verrijzen. Nadien verschijnt Hij herhaaldelijk aan de vrouwen, aan de leerlingen. Die getuigen: Hij is verrezen. Het Evangelie kan van Jezus niet zeggen: kom zien, Hij is aan het verrijzen. Na zijn dood herbegint Jezus' leven niet op aarde. Hij keert terug in de schoot van de Vader. Van dit intiemste moment van liefde is alleen de Heilige Geest, die Gods liefde zelf is, getuige. Hij zal hiervan de grote getuige worden in het leven van de Kerk. De verheerlijkte Christus zelf zal alleen nog enkele keren verschijnen om het geloof van de leerlingen te steunen en om hun getuigenis te sterken.

Zo zal het voortaan zijn van geslacht tot geslacht. We hebben de schepping van de mens gevierd. We hebben de bevrijding van Israël gevierd. We hebben hun en onze redding uit het water van de Rode Zee gevierd. Met zuiver water heeft Ezechiël ons besprenkeld. Het water van het doopsel heeft ons gereinigd. Het water geeft leven aan wie gelooft. Voor wie niet gelooft brengt het de dood.

Het alleluja in de hymnen op de schepping, het alleluja na de redding uit de Rode Zee, het alleluja na elke ballingschap, ver van God, is het alleluja van het doopsel, het alleluja op God die grote dingen doet. Christus is voor ons gestorven en verrezen. Wij zijn opgestaan uit de zonde waaraan wij straks opnieuw verzaken.

Onze ogen kunnen Jezus niet zien verrijzen, maar onze oren geloven dat Hij bij God is, om ons een woning te bereiden. Eens staan ook van ons graf de deuren open.

Loof God! Alleluja! We vieren in deze nacht het heilig ogenblik waarvoor de hele schepping door God gedacht is: het ogenblik van de verlossing. Laten wij, met het Licht in hand en hart, opgaan als een volk, verzaken aan het kwaad, geloven in de triomf die ook voor ons is weggelegd. Laten we de beloften van ons doopsel vernieuwen en met luide stem ons geloof verkondigen: Alleluja! Loof Jahwe! Breng eer aan God! Prijs de Vader! Christus is waarlijk verrezen! Hij gaat ons voor naar Galilea opdat wij geloven en getuigen dat wij met Hem de dood zullen overwinnen...