Kom, H. Geest

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
De schriftlezingen van deze zondag geven heel duidelijk aan hoe wij ons het best kunnen voorbereiden op het pinksterfeest. In de eerste lezing horen wij hoe Maria, samen met de apostelen, eensgezind volhardden in gebed in afwachting van de komst van de heilige Geest. In de tweede lezing troost Petrus zijn christenen in de beproeving: als jullie vervolgd worden dan is dat een teken dat Gods Geest op jullie rust, want in jullie zwakheid zal Gods kracht doorbreken. In het evangelie lezen wij hoe Jezus bidt voor hen die de Vader Hem gegeven heeft. Uit deze lezingen komt eigenlijk meer een roep tot ons: Kom, heilige Geest.

Voor de een of ander onder ons is het misschien wel moeilijk om in deze tijd samen te bidden om de komst van de heilige Geest. Er is al zolang gebeden dat Hij het aanschijn van de aarde zou veranderen, en wat zien wij... Ja, één zaak zien wij heel duidelijk, dat deze wereld zeker een nieuw pinksterwonder nodig heeft. Wij dromen van vrede en liefde en zien oorlog en haat. Wij roepen om gerechtigheid en zuchten onder bedrog. Wij vragen om solidariteit en zien enkel armoede en ellende.

Ook de Kerk zou heel goed een nieuw pinksterwonder kunnen gebruiken. Want, zonder de heilige Geest blijft God ver weg, blijft het evangelie een dode letter. Zonder de heilige Geest is de Kerk louter structuur, de liturgie wordt dan toneel en zending wordt vlug omgebogen tot propaganda. Maar door de kracht van zijn Geest kan God ons nabij komen, wordt het evangelie een blijde boodschap, wordt de Kerk een broederlijke gemeenschap. De Geest maakt het gezag tot een bevrijdend gebeuren en de liturgie tot een voorsmaak van het hemels Jeruzalem. Hij is toch het licht dat wij aan elkaar doorgeven in angst en twijfel. Wie God loslaat dooft de zon, om met een lantaarn verder te gaan. Dan worden wij als een uitgedroogd en dor land zonder water. Wat ons voornamelijk ontbreekt is het geloof, of beter gezegd het vertrouwen in Gods werkende kracht in deze wereld. Jezus was vervuld van dit vertrouwen toen Hij bad tot zijn Vader op die avond voor zijn dood. Dat vertrouwen leefde bij de apostelen toen zij in gebed bleven volharden, en ook toen Jezus niet meer in hun midden was. Dat vertrouwen gaf aan de eerste christenen de kracht om vol te houden in de vervolging. Dat vertrouwen in de Geest komt vooral in ons gebed tot uiting. Zeker, de gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen de mensen en de mensen veranderen de wereld. Door het gebed verandert de situatie niet, maar je krijgt wel een heel ander zicht op de werkelijkheid. En, omdat het uitzicht verandert, verandert ook de mens.

Laat u in deze dagen bezielen met die Geest van Jezus. Mogen wij allen vervuld worden met de heilige Geest, dan mogen wij met zekerheid geloven dat Gods Geest ook in onze tijd weer een nieuw begin zal maken...