7de zondag na Pasen (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, sporten is gezond, ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. En toch zit ik mij er weleens over te verbazen wat mensen er allemaal voor over hebben om een gouden of zilveren medaille te winnen. Zoveel moeite, en of jíj wint, dat is nog maar de vraag, en àls jij wint, dan staat er volgend jaar weer iemand anders op het podium. Het gaat om een zo vergankelijke glorie. Sommige mensen gaan dagenlang op een paal zitten alleen maar om in het Guiness Book of Records te komen. Sommige mensen weten alles van voetbalwedstrijden. Weer anderen weten alles van een bepaalde filmster. Uren zitten ze erop te studeren. Al hun vrije tijd gaat erin zitten. Het is een kwestie van volhouden.

Aan de ene kant is hun volharding bewonderenswaardig. Aan de andere kant zit ik mij soms toch af te vragen of bepaalde zaken zoveel moeite waard zijn!? Is een sportcarrière of een beroepscarrière alles waard? Is een bedrijf of roem alles waard? Je ziet mensen tot het uiterste toe volhouden om iets te bereiken, maar als ze het dan hebben bereikt, vraag ik me weleens af: Was het al die moeite waard!? Was je niet een rijker, een beter mens geworden als je er wat minder tijd aan had besteed en in plaats daarvan wat meer had gedaan voor God, voor de Kerk, voor mensen in nood? Ben je er nu echt gelukkiger door geworden? Is de wereld er beter op geworden?

Wij zijn ons aan het voorbereiden op het grote feest van Pinksteren. De heilige Geest wil ons helpen nieuwe mensen te worden, mensen met een nieuwe visie. Moge Hij ons helpen steeds beter onderscheid te maken tussen wat goed en kwaad is, wat van levensbelang is of zelfs van eeuwigheidswaarde en wat minder belangrijk is.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien, maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen. Hij is de Heiland van de wereld. Wij vragen U: bewaar ons in zijn Naam; dat wij één mogen zijn en U verheerlijken bij alles wat wij doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

KINDERWOORDDIENST

PREEK

In de eerste lezing staat geschreven, dat Maria samen met de apostelen en de andere leerlingen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren volhardden in het gebed. Hebben wij weleens zoveel dagen achter elkaar gebeden!? Vroeger had je het veertigurengebed. Het was een gebedstijd, die je in afwisseling met elkaar invulde. In kloosters komen wij dat nog weleens tegen: altijddurende aanbidding. De ene zuster van vier uur tot vijf uur, de volgende van vijf uur tot zes uur en zo verder. Hoe zullen de leerlingen dat hebben gedaan!? Acht dagen lang in gebed, van Hemelvaart tot Pinksteren.

Wanneer hebben wij voor het laatst langer dan een paar minuten gebeden? Misschien dat wij het nu weleens in de meimaand doen, bij het rozenhoedje, 20 minuten lang? Of in deze viering, dat is toch ook gebed, ongeveer een uur. Maar dan doorgaan, een aantal uren per dag, twee dagen, vijf dagen, een week. Ik vrees dat nogal wat mensen dit zwaar overdreven zullen vinden, fanatiek. Ze zullen zeggen, dat je maar gewoon moet doen, dan doe je al gek genoeg. Maar Maria heeft het gedaan. De apostelen en de andere leerlingen hebben het gedaan, omdat Jezus het hen heeft gevraagd. Waarom vinden wij het dan gek en zonde van de tijd? Is al je tijd besteden aan een carrière niet méér zonde van je tijd? Want je carrière gaat snel voorbij. In vergelijking met de eeuwigheid is het niet meer dan een zucht. Maar wat je voor God doet en voor de Kerk en voor je medemensen, dat blijft in eeuwigheid.

Jullie begrijpen wel, dat ik het helemaal niet eens ben met onze regering, die ons gevangen houdt in het waanidee, dat werken zo'n beetje het enig zaligmakende in de wereld is. Als je maar werkt, dan gaat het goed met de maatschappij en met jouzelf. Wij moeten inderdaad werken. Die opdracht hebben wij van God zelf gekregen, maar - wat dikwijls geldt - alles in de juiste maat, niet te weinig en ook niet te veel. Er zou iedere dag wat tijd over moeten zijn voor God, voor de Kerk en voor je medemens en niet op de laatste plaats ook voor je zelf. Om iets leuks te doen, al is het maar heel even, en ook voor een stukje bezinning, opdat je geen dag vergeet wat het belangrijkste doel van je leven is.

Ik ben bang, dat veel mensen een beperkte kijk hebben op wat bidden is. Veel mensen zullen zeggen, dat zij bidden als zij een kruisteken maken, een onzevader bidden en een weesgegroet en dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Maar wat is bidden volgens Jezus Christus? Allereerst bad Jezus Christus veel, heel veel. Hij zei tegen zijn leerlingen, dat zij altijd moesten bidden. En als Hijzelf zo iets groots gaat doen als het uitkiezen van de twaalf apostelen, gaat Hij eerst een hele nacht bidden. En bidden betekent voor Hem, dat Hij met zijn hart en zijn hoofd dicht bij de hemelse Vader is. Wij horen Jezus Christus weleens hardop bidden. Ooit heeft Hij gebeden: Ik prijs U, vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen". Dit is een gebed in de vorm van een lofprijzing. Jezus prijst en dankt en smeekt, alles in de vorm van gebed.

Jezus bidt en Hij bidt veel, want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat geldt voor het kwade, maar ook voor het goede. Ga je met drugsgebruikers om, dan loop je het risico, dat je op den duur ook drugs gaat gebruiken. Ga je met mensen om die makkelijk vervloeken, dan bestaat het gevaar dat jijzelf in de loop van het tijd ook wat grover in de mond wordt. Ga je met mensen om wie het een sport vinden om met list en bedrog de belasting te ontduiken, dan is het goed mogelijk dat je het in de toekomst ook eens gaat proberen.

Maar het omgekeerde is gelukkig ook waar. Wie met stijlvolle mensen omgaat, gedraagt zich op de duur meestal ook wat stijlvoller. Wie met hartelijke mensen omgaat, wordt zelf ook wat hartelijker. Wie met gelovige mensen omgaat heeft meer kans ook zelf het geloof te ontdekken. En vooral, wie met God omgaat, die zal gaandeweg Gods eigen goedheid in het hart ervaren.

Bidden is intens omgaan met God. Met Hem spreken, in je werk met Hem overleggen, in de nood je hart bij Hem uitstorten, in keuzes zijn raad vragen, in alles zijn wil zoeken. Bidden is je innerlijke bron openhouden, Gods liefde in je laten binnenkomen, zodat zij ook naar anderen toe blijft stromen. Gods liefde verandert mensen en liefde wordt gevoed in het gebed. Gebed is de levensadem van je ziel.

Voor veel mensen geldt dat bidden vooral een kwestie is van vragen. En het zou kunnen zijn, dat ze vaker teleurgesteld zijn, omdat hun gebed niet is verhoord, dan dat ze blij zijn, omdat ze wel verhoord zijn. Er ligt bijvoorbeeld een jong iemand op sterven. Je hebt samen gebeden. Een hele noveen, negen dagen lang. Je hebt een mis laten opdragen, anderen gevraagd of ze mee willen bidden, maar je gebed wordt niet verhoord. Op zulke momenten kunnen er twee dingen gebeuren. Iemand begint te twijfelen en raakt gaandeweg zijn geloof kwijt. Hij zegt: Zie je wel, bidden helpt niet. Een ander, die het aan God overlaat, komt door deze de teleurstelling juist tot overgave en aanvaarding. Hij bidt zoals Jezus bad in de Hof van Olijven en zegt: Niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat God wil dat iemand sterft. Soms is het gewoon het gevolg van een of ander kwaad, en dan wil God dat natuurlijk ook niet, maar het gebeurt.

Vragen is goed, maar het is slechts één kant van het gebed. Als je iets wil vragen, vraag dan iets waarvan je denkt dat God zeker wil dat je het krijgt. Wie om een lang, rijk en gelukkig leven vraagt, die moet nog maar afwachten of hij het krijgt. Maar wie God vraagt om wijsheid en liefde en kracht om het goede te kunnen doen, die zal zeker niet worden teleurgesteld. Jezus Christus zegt immers: Zoek éérst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al het overige word je erbij gegeven.

Jezus geeft ons de tip, dat we er goed aan doen om de heilige Geest te vragen. Als wij ons door Hem laten leiden, zal de Vader in de hemel Hem in steeds sterkere mate aan ons geven. Het is de heilige Geest, die ons helpt om vol te houden, die twijfel overwint, die ons dienstbaar maakt en hartelijk, vrolijk en tevreden.

Afgelopen donderdag, op het feest van Hemelvaart, zijn wij begonnen met de Pinksternoveen. Ik hoop dat we die noveen echt houden. Het is een kleine moeite. En we zullen strakjes dan ervaren wat het is om Pinkstermensen te zijn. Amen.