7de Paaszondag A (2014)

Waar gaat deze dagen de meest aandacht naar uit? Ik was even in een winkelcentrum en zag de enorme platte beeldschermen, strak, modern, high density; wat je daarop ziet is nog mooier dan de werkelijkheid. Overal oranje feestattributen en levensgrote voetballers die allerlei producten aanprijzen.

Ik vermoed dat een groot deel van het winkelende publiek deze dagen niet veel heeft meegekregen van het bezoek van onze paus aan het Midden Oosten. Dat bezoek ga ik hier niet evalueren, daar is de preek niet voor bedoeld, maar één gebeurtenis wil ik eruit oppakken.

Bij de NOS las ik dat Paus Franciscus de Palestijnse president Abbas en president Peres van Israël heeft uitgenodigd om volgende maand in Vaticaanstad te praten over vrede. Maar daar is een belangrijk woord weggelaten. De website RKDocumenten geeft meer informatie. Ik citeer de woorden van de paus aan het einde van de Mis in Bethlehem: "Op deze plaats, waar de Prins van de vrede geboren werd, wens ik U, Mijnheer de president Mahmoud Abbas en Mijnheer de President Shimon Peres, uit te nodigen om samen met mij een vurig gebed tot God te richten om de gave van de vrede af te smeken. Ik stel mijn woning in het Vaticaan ter beschikking om een dergelijke ontmoeting van gebed te herbergen."

Daarna zei hij nog: “Wij allen verlangen naar vrede. Veel mensen bouwen haar elke dag op met kleine gebaren. Velen lijden en verdragen geduldig de last van de vele pogingen om ze te bereiken. En allen – vooral zij die hun eigen volk dienen – hebben de plicht om instrumenten en bouwers van de vrede te worden, op de eerste plaats door het gebed.” “De vrede opbouwen is moeilijk, maar leven zonder vrede is een kwelling. Alle mannen en vrouwen op deze Grond en van de hele wereld vragen ons hun vurig verlangen naar vrede voor God te brengen.”

Het gaat om gebed. De paus steunt de dialoog, maar nodigt nu niet uit om te komen praten, dat is er al heel veel gedaan, decennia lang. Hij nodigt uit tot gebed. Dit is een vrede die wij mensen niet kunnen bewerken, wij moeten er aan werken, maar we moeten er eerst om vragen. Dat inzicht is bij de paus heel sterk. Toen de oorlog in Syrië dreigde te escaleren naar een internationale brand. Heeft de paus een gebedswake georganiseerd op het Sint Pietersplein. De wereldpolitiek zal er niet erg op gelet hebben, maar de dag erna was er een wending in het overleg tussen Rusland en Amerika.

Mag je zoiets nu ook weer verwachten? Zo zal de paus niet denken. Hij heeft wel zijn verwachting. Hij verwacht alle heil van God, niet van de mensen. Dat is ook zijn roeping als paus, daarvoor moet hij opkomen, dat moet hij verkondigen in de hele wereld. Vanuit dat geloof nodigt hij deze leiders van Israël en Palestina uit tot gebed. Niet in de Sint Pieter, niet op een typisch Christelijke of Rooms Katholieke liturgische plaats, maar gewoon in zijn huis.

Zo begon het ook na Jezus' hemelvaart. Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om samen te bidden. De apostelen, samen met de vrouwen die Jezus hadden begeleid, met Maria, zijn moeder en met de broeders uit zijn familie, biddend in een huis, in de bovenzaal. Nu zal dat de bovenzaal in het huis van de paus zijn. Bidden, vragen, smeken, aandringen … waarom? God weet toch allang dat wij vrede willen in het Midden Oosten? God kan toch allang iets doen, zodat er vrede komt? Waarom wil Jezus, waarom wil God dat wij zo vurig bidden?

Het gebed werkt twee kanten op. Het gebed tot God werkt door naar de omstandigheden en de mensen ter plekke. Maar wat net zo belangrijk is en misschien nog belangrijker; het werkt door in hen die bidden. Bij een mens die bidt, verandert zijn hart en komt er ruimte voor Gods heilige Geest. Mahmoud Abbas is een Soenitische Moslim en Shimon Peres is overtuigd Jood. Abbas noemde Jezus ooit een Palestijn, Peres beseft de Joodse achtergrond van Jezus. Zo kan de opvolger van Petrus als de plaatsbekleder van Christus hen beiden samenbrengen in gebed. De paus gelooft dat het gebed van de leiders van volken van extra waarde is. Zij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om de volken tot vrede te brengen. Toen Jona Ninivé had opgeroepen, bekeerde de koning zich en riep een vasten uit.

Hoe zou het gaan als Israël en Palestina een vasten zouden uitroepen, als zij schuld zouden belijden voor het gebrek aan vrede, voor hun halsstarrigheid, voor het grijpen naar geweld, het voortdurend voeden van haat, angst en onbegrip voor de ander? Hoe zou het gaan als de mensen daar in gebed zouden gaan en oprecht erkennen dat zij uit zichzelf niet tot vrede in staat zijn, als zij erkennen dat zij Gods mildheid, Gods vergevende liefde, wijsheid en vindingrijkheid nodig hebben om die weg tot vrede te vinden. Hoe zou het zijn als zij ontdekken dat zij dan zelf moeten groeien in die vergevende liefde, in de bereidheid het verleden te laten rusten en op een nieuwe manier aan een nieuwe toekomst te bouwen, hoe zou het zijn als zij hun harten durven laten raken door de Geest van Christus, de vredevorst die aan het kruis gestorven is.

Straks breekt het voetbalgeweld weer los. Alle aandacht richt zich op oranje shirts en 22 man op een grasveld. Als er net zoveel aandacht en inzet zou zijn voor het gebed om vrede, dan zou die vrede er morgen zijn. Amen.