6e zondag in de paastijd A - 2005

Wanneer iemand zijn levenseinde voelt naderen, verzamelt hij zijn huisgenoten rondom zich. Allen luisteren dan heel aandachtig wat de stervende zal zeggen. Een stervende vader zegt dan :