Een nieuwe verbondenheid

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Sinds zijn verrijzenis verblijft Jezus niet meer lichamelijk bij zijn leerlingen. Maar Hij is ook niet de volledig afwezige. Vóór de hemelvaart had Hij hun bevolen Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten: "Als gij Mij liefhebt, dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven." De apostelen blijven eensgezind volharden in het gebed samen met Maria. Zo hielden zij de eerste pinksternovene.

Jezus wil de zijnen niet als wezen achterlaten. Hij wil een nieuwe verbondenheid tot stand brengen, waardoor zij weten dat zij met Hem en met de Vader verbonden zijn. Vóór Pasen leefde Jezus lichamelijk onder zijn leerlingen en de leerlingen leefden vanuit hun lichamelijke verbondenheid met Hem. Nu, na Pasen, mogen de leerlingen leven vanuit de innerlijke nabijheid van de Geest, die bij hen blijft en in hen zijn woning vestigt. Die nieuwe wijze van samenzijn wordt gekenmerkt door een dubbele verhouding: de leerlingen zullen Jezus liefhebben en zijn geboden onderhouden en Jezus zal op zijn beurt hun dan de Geest van bijstand zenden. Beide horen samen om de diepe innerlijke verbondenheid uit te drukken.

De Geest van bijstand, zo noemt Jezus zijn tegenwoordigheid, en naarmate die bijstand op verschillende wijzen ervaren wordt, spreekt men van voorspreker, raadgever, helper, trooster. Het is de Geest van waarheid die hun alles zal leren en hun alles in herinnering zal brengen wat Jezus hun gezegd heeft.

De wereld kan die bijstand niet ontvangen, niet iedereen wordt die Geest deelachtig. Zoals je de licht- en geluidsgolven niet kunt ontvangen als je geen antenne hebt of als je antenne niet is afge¬stemd op het zendstation, zo kun je werking van de Geest alleen opvangen in jezelf of ervaren bij anderen, als je er ontvankelijk voor bent.

Wie geen bijstand nodig meent te hebben, wie meent dat hij zich zelf wel kan redden, wie alle bijstand van mensen verwacht, is niet ontvankelijk genoeg om de bijstand van Jezus te ervaren. Mensen die al hun hoop gesteld hebben op deze wereld, mensen die leven van schijnwaarden en klatergoud, hebben geen antenne voor de waarheid van God.

Mensen die Jezus niet liefhebben in armen en noodlijdenden, mensen die zijn geboden niet onderhouden, hebben hun antenne niet afgestemd op God en zullen zich ook niet kunnen laten leiden door de goede Geest van Jezus.

Door welke geest laten wij ons leiden? Op welke verwachtingen hebben wij ons leven afgestemd? Als wij ons helemaal afstemmen op de geest van deze wereld, zullen wij de Geest van Jezus ook nooit werkzaam zien in ons midden. Maar waar wij ons laten leiden door de goede Geest van Jezus, daar zullen wij de werking van die Geest van Jezus dikwijls krachtdadig voelen in ons eigen leven en werkzaam ervaren bij anderen. Mensen die de geboden van Jezus onderhouden en leven vanuit de liefde van Jezus, ervaren die nieuwe verbondenheid met Jezus en met God door de werking van de Geest van Jezus.

Overal waar moeders zich elke dag opnieuw weer trouw inzetten voor een belangeloze dienst aan hun man en kinderen, overal waar vaders plichtsgetrouw het dagelijkse brood verdienen voor hun gezin, daar is Gods Geest werkzaam en is de heilige Geest voor ons ervaarbaar.

Overal waar mensen zich onbaatzuchtig inzetten voor vrede en voor sociale gerechtigheid, waar mensen zich iets weten te ontzeggen tot ondersteuning van de armsten in deze wereld, daar is Gods Geest werkzaam en is de heilige Geest ervaarbaar.

Overal waar mensen elkaar zeventig maal zeven maal willen ver¬geven, waar mensen bereid zijn spanningen in geduld en ver¬draagzaamheid op te lossen, waar mensen trouw en behulpzaam zijn tegenover buren en collega's, daar werkt Gods Geest en mogen wij de vruchten van de Geest ervaren.

Die Geest van God moet niet altijd komen in storm en vuur, Hij kan ook komen als een zachte bries in onze dagelijkse bezigheden. Hoofdzaak is dat wij openstaan voor die goede Geest van Jezus en geen as leggen op het vuur van de Geest, dat wij wij ons openstellen voor de werking van de Geest. Zo zullen wij mensen worden die vervuld zijn van Gods Geest, mensen die zich inzetten voor een wereld die een beetje meer openstaat voor God, voor de liefde de waarheid en de vrede.