De Geest van bijstand

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Als wij eens rustig nadenken over de woorden van dit evangelie komt het ons toch wel voor dat zij een beetje overdreven zijn voor de gewone doorsnee christen. Zo horen wij bvb. over de gave van de heilige Geest: ‘Dan zal de Vader u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven ... Hij is de Geest van waarheid, gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Zijn dat woorden die echt tot ons gesproken zijn? Misschien voor de leerlingen van toen, misschien tot uitzonderlijke christenen die wij ‘heiligen' noemen, of misschien voor een paar geleerde theologen die tegelijk kennis van God en het geloof in God bezitten. Maar voor de gewone christenen, zoals u en ik, gelden die toch niet. Wij kennen de Geest toch niet en merken er maar weinig van dat Hij in ons is en wij in Hem zijn.

En toch, dat juist is geloven, en toch, volgens het evangelie van de Heer, krijgen alle gelovigen deze gave van de Geest. Hij is voor ons een trooster, een bijstand. Hij ontsluit in ons een dieper begrip van Jezus; Hij laat ons leven vanuit die gezindheid die was in Jezus; Hij bewerkt in ons een handelen dat getekend is door dit geloof in Jezus.

Als wij eerlijk zijn zouden wij achter deze grote belofte misschien eerder een vraagteken plaatsen dan een uitroepteken. Waar blijft bij ons christenen de begeestering? Wie van ons wordt gegrepen door de Geest? Waar is de doorbraak in onze goede burgerlijke middelmatigheid? Er is één geluk: de werking van de heilige Geest is niet gebonden aan onze verwachtingen en die werking moet niet zo opvallend zijn, dat zij altijd direct te merken is. De werking van de heilige Geest is gewoonlijk heel onopvallend verweven met onze persoonlijke vrijheid. Die werking is reeds daar, waar wij nog denken dat wij het zelf doen. Enkele voorbeelden: ik heb ruzie en sta voor de keuze: ga ik me verzoenen of speel ik koppig de beledigde? Als ik kies voor het eerste heeft de goede Geest van Jezus reeds in mijn vrijheid meegewerkt. Of: ik ben moe en terneergeslagen: ik kan nu wegvluchten in kalmeermiddelen of ik kan ook proberen in gebed mijn rust terug te vinden. Kies ik voor het tweede dan is Gods Geest mij reeds nabij. Ik kan natuurlijk ook Gods Geest in mij blokkeren, ‘as leggen op het vuur van Gods Geest', zo zou St.-Paulus dat noemen. Ik kan een natuurlijke afkeer hebben van iemand: als ik weiger hem toch als evenwaardig te erkennen belemmer ik Gods Geest in mij.

Langzamerhand zouden wij moeten leren wennen aan die zachte werking van de heilige Geest en inzien hoe die werking verborgen kan zijn in de gewone dagelijkse dingen. God komt gewoonlijk tot ons in heel kleine dingen: de aanhankelijkheid van een kind, de zorg van een moeder, de vriendschap onder de buren, ..... Dat alles is werking van Gods Geest.

Misschien zullen sommigen opmerken: Dat is toch niets bijzonders, daarvoor hoef je toch nog geen christen te zijn. Het zou jammer zijn als iemand zou gaan denken dat Gods Geest alleen werkt in christenen. Gods Geest werkt overal, in al wat leeft en ademhaalt. Gods Geest is niet gebonden aan voorschriften van ons verstand, Hij waait waar Hij wil. Als wij een beetje gewend raken en gevoelig blijven voor de werking van de Geest merken wij toch dat Hij niet zo zwak waait. Er gebeurt, God zij dank, heel veel goeds in de Kerk, in de wereld en daarin mogen wij zijn werking zien. Neen, de woorden van Jezus zijn niet overdreven: "Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."...