6de zondag Pasen (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

"Als je weet dat je tevreden en gelukkig bent, dan is dat aan je gezicht te zien". Dit zijn woorden uit een liedje, dat vroeger bij een kampvuur werd gezongen. Ze zijn ook van toepassing op het christelijke leven. We kunnen er zeker van zijn dat de vele mensen die luisterden naar de woorden van Filippus en de wondere werken van God in hun midden zagen, uiteindelijk een blijde glimlach op hun gezicht hadden. Zij ervaarden die dag bevrijding en genezing en hun hele levenshouding was veranderd.

Dit kan vandaag de dag nog steeds gebeuren als wij ons tot God keren en als wij zijn blijdschap onze kracht laten zijn. God houdt altijd zijn beloften, en Hij staat altijd klaar om ons te helpen, zelfs wanneer de drukte van het leven ons in zijn greep houdt. Het enige dat wij moeten doen is proberen om onze zorgen en lasten aan zijn voeten neer te leggen en om onze gedachten tot rust te brengen. Dan kunnen wij zijn stem horen. Als wij onszelf bevrijden van allerlei afleidingen zullen wij zijn aanwezigheid voelen en zullen wij een onmiskenbare vreugde voelen, die alleen Hij ons kan geven.

Laten wij vandaag tijdens de heilige Mis God danken voor de vele manieren waarop wij in zijn vreugde kunnen delen. Er is eigenlijk niets dat ons meer blij kan maken dan het deelnemen aan de sacramenten. Het deelnemen aan de heilige Eucharistie kan ons een tevredenheid schenken, groter dan wij ons kunnen voorstellen. Wij worden immers vervuld van de liefde van Christus. En wat kan het een verademing zijn als mensen hun zonden hebben beleden en weten dat ze echt vergeven zijn! Er zijn enkele mensen in de parochie, die dat onlangs weer hebben mogen ervaren. Wij kunnen ook vreugde vinden in de gebeden die God verhoort.

Er is zoveel om God te prijzen. Er zijn zoveel redenen om blij te zijn. Gaan wij dus naar de Heer om ons door Hem te laten vullen.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Heer onze God, zie genadig neer op uw gemeenschap, die in naam van Jezus hier verzameld is. Wij bidden dat uw heilige Geest ons leert en in herinnering brengt al wat uw Zoon ons geleerd heeft. Dan zullen wij zijn gebod volbrengen, en voor elkaar liefde en vreugde zijn. Door ... . Amen.

KINDERWOORDDIENST

PREEK

Beste medegelovigen, in onze tijd hebben veel mensen moeite met geboden en verboden. Zeker als die geboden van God of van de Kerk afkomstig zijn. Mensen willen vrij zijn. Oké, in grote lijnen willen de meeste mensen wel rekening houden met elkaar, maar voor het overige - vooral in hun privéleven - willen zij door niets en niemand worden gedwongen. Ze kunnen zelf wel uitmaken wat goed is en wat kwaad.

Maar waarom hebben veel mensen moeite met de geboden van God en van de Kerk? Jezus Christus zegt verschillende keren in het evangelie, dat als wij van Hem houden, dat wij dan ook zijn geboden onderhouden. Zijn er in onze tijd misschien veel mensen, die niet meer zoveel van God houden en dus ook niet van zijn geboden!? Als wij in de wereld om ons heen kijken, wat er allemaal aan kwaad gebeurt, dan is dat blijkbaar inderdaad het geval. Veel mensen worden niet meer warm of koud als zij de Naam van Jezus Christus horen. Het maakt mensen niets uit of Jezus Christus nu wel of niet verrezen is. Er zijn ook mensen, die wel in God geloven - vaak dan nog een God die voldoet aan hun eigen voorstelling - maar ze geloven niet in Jezus Christus als Zoon van God, die uit liefde voor hen aan het kruis is gestorven. En zij geloven al helemaal niet in de Kerk. Als mensen zich zo onverschillig opstellen, dan hebben ze geen liefde voor God, de God, die de Vader is van alle mensen. En dan wordt het ook moeilijker om alle mensen zonder uitzondering lief te hebben.

Maar er zijn meer redenen waarom mensen moeite hebben met geboden. Het evangelie zegt ons, dat Jezus Christus altijd bij ons zal blijven in de kracht van de heilige Geest van God. Dat is de Geest van de waarheid, de Geest die ons laten leven, eeuwig laat leven. Als mensen zich laten leiden door die heilige Geest hebben zij ook vanzelf een relatie met Jezus Christus en met de hemelse Vader. Dan krijg je een ander hart, een hart, dat altijd gericht is op anderen.

Als mensen moeite hebben met de geboden, zou dat ook wel eens kunnen liggen aan hun eigen hart. Wij leven in een snelle en oppervlakkige maatschappij, een consumptiemaatschappij. Als mensen iets nieuws zien, willen zij het meteen kunnen kopen. Er meteen van kunnen genieten. Er zijn geen grote dingen meer waar wij langzaam aan naartoe kunnen groeien. Waarom zijn de Pinkstergemeenschappen zo in trek!? Omdat die geloofsgemeenschappen zo op het gevoel van de mensen inspelen! Maar lang niet alle grote dingen in de wereld hebben met gevoel te maken. Bij het ontstaan van grote dingen komt vaak uithoudingsvermogen kijken, doorzettingsvermogen, zoals bij een stoere, oude eikenboom, die gedurende tientallen jarenlang iedere dag opnieuw vrijwel onzichtbaar groeit. Bij zo'n boom staan wij niet iedere dag te jubelen en te juichen, maar het resultaat is er niet minder om. Zo is het ook in onze relatie met God, met de Kerk en met elkaar. Er zijn dagen dat we kunnen jubelen en juichen, maar meestal is het een kwestie van stug doorgaan, van volhouden, ook gedurende dagen dat alles tegenzit. Dan volhouden is een teken van echte liefde. Dat heeft niets te maken met iedere dag opnieuw overlopen van blijde gevoelens. De diepere gevoelens in ons kunnen echter gemakkelijk ondergesneeuwd raken door overmatige consumptie en door te weinig nadenken over het leven. Als wij echter dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, stilstaan bij diepere verlangens, en wij doen dat in de kracht van de heilige Geest van God, de Geest, die ons kan binnenleiden in de diepere waarheden over God en het eeuwige leven en het leven op aarde, dan kunnen wij op den duur een diepe, onverwoestbare liefde in onszelf ervaren, een onverwoestbaar geluk.

Waarom zouden mensen toch moeite hebben met het onderhouden van de geboden!? Als een hart zou openstaan voor de heilige Geest van God is een hart, een leven, een huis waren de geboden van harte worden onderhouden. De twee hoofdgeboden, de liefde tot God en de liefde tot de naaste, zullen mensen dan graag onderhouden. Wie van God houdt, houdt ook van Christus, houdt ook van zijn medemensen en - eigenlijk niet op de laatste plaats - houdt ook van zichzelf!

Waarom hebben sommige mensen toch zoveel moeite met de geboden!? Ik denk, omdat ze dat soms te druk hebben om zichzelf echt te kunnen liefhebben. Egoïsme en eigenliefde zijn natuurlijk niet zo moeilijk, maar dat is geen echte liefde. Echte liefde, echte waarheid, brengt je altijd in de werkelijkheid, zoals die is. En de werkelijkheid is: leven in een goede verhouding met God en medemensen. Wij zijn sociale wezens. Als wij voldoende tijd besteden aan God en medemens en ook aan onszelf, dan leiden wij een gezond en evenwichtig leven.

Lieve mensen, voelen wij ons zelf genoeg thuis bij God, bij onze medemensen en bij onszelf!? Laten we ons leiden door de heilige Geest van God of trekken we dikwijls ons eigen plan!? Zijn wij echte christenen!? Mensen, die Jezus Christus proberen na te doen!? Staan wij vooral stil bij de nieuwste snufjes, die ons vele keren per dag door reclamespotjes worden voorgehouden of zijn we echt op zoek naar de diepere waarden van het leven!?

Denken wij er de komende weken eens over na of er misschien ook in ons leven toch bepaalde geboden en verboden zijn waar wij moeite mee hebben. Dat zou een teken kunnen zijn, dat er te weinig liefde is in ons hart, dat wij iets teveel bezig zijn met het aardse, zodat er te weinig speelruimte is voor de heilige Geest van God.

Beste mensen, God heeft ons grote gaven toevertrouwd. Hij hoopt, Hij verwacht, dat wij er iets moois van maken. Het is onze belangrijkste levensopdracht: leven in de liefde voor God, voor de medemens en voor onszelf. Proberen wij er iets van te maken waar God en wijzelf en ook de gemeenschap heel trots op kunnen zijn. We zullen er waarschijnlijk geen lintje voor krijgen, maar wel iets wat veel en veel belangrijker is: vrede in dit leven en vrede in de eeuwigheid. Amen.

SLOTWOORD

Broeders en zusters, Lao-Tze, een Chinese filosoof uit de zesde eeuw voor Christus, heeft ooit geschreven, dat een wagenmaker 30 spaken maakt in de naaf van een wiel, maar dat de leegte tussen de spaken het wiel bruikbaar maakt. Dat een pottenbakker klei opbouwt en vaten maakt, maar dat de leegte, die omsloten wordt, de vaten bruikbaar maakt. Dat een timmerman en ramen en deuren in een huis maakt, maar dat de leegte die zij omsluiten het huis bruikbaar maakt. Lao-Tze zegt, dat het maken van iets voordeel geeft, maar dat de leegte, die daardoor ontstaat, de waarde aangeeft.

Laten wij zorgen voor voldoende leegte in ons leven door niet te veel met het aardse bezig te zijn. Het is een leegte, die door God kan worden gevuld.