Evangelieprikje(2008)

 

"Ik zou alles voor je doen", ... woorden die verliefde mensen op TV maar ook in de werkelijkheid makkelijk in de mond nemen. Puur rationeel niet de meest geslaagde en tactische belofte wegens de mogelijkheid dat  dit wel eens onuitvoerbaar zou kunnen zijn. En toch, liefde geeft je onvermoede krachten: de stoere bink wordt een troetelbeer, de wetenschapper zingt zijn liefde uit in woorden vol van poëzie, ... Liefde kan je onvermoede krachten schenken, maar het kan ook heel wat van je vragen. Als je iemand graag ziet en die persoon verhuist of erger nog, sterft, dan zal je zijn of haar gedachtenis in ere houden door te doen wat hij of zij zou doen in die bepaalde situatie. De liefde voor diegene die niet meer in ons midden is drukt zich uit in eerbiedig verder doen "in Zijn Geest". En daarmee is dit evangelie grotendeels uitgelegd. Jezus vraagt Zijn leerlingen Hem niet alleen met de mond te beminnen in mooie woorden, maar ook en vooral door te doen wat Hij geleerd heeft. Dat lijkt uiterst logisch, dat is het ook maar toch is het niet altijd eenvoudig te weten wat Jezus zou doen in een bepaald concreet geval. Daarom belooft Jezus dat hij Zijn Geest zal sturen om hen bij te staan. Jezus spreekt hier over de Geest als iemand die zal bijstaan. Om dit goed te begrijpen moeten we weten dat er in de joodse rechtspraak zoiets bestond als een Helper of Verdediger. Als iemand veroordeeld was, kwam die Helper dan stilzwijgend naast de beschuldigde staan als een stille aanklacht tegen de rechters. Tijdens zijn leven was Jezus al zo'n helper voor mensen die door de maatschappij veroordeeld en aan de kant gezet werden. Denken we maar aan de overspelige vrouw. Eigenlijk laat Johannes hier doorschemeren dat er vervolging zal komen, maar dat de christenen niets moeten vrezen want dat God een Helper zal sturen. Allemaal goed en wel, maar wat doen wij daar mee? Je kan moeilijk zeggen dat wij vervolgd worden omwille van ons geloof. Misschien hebben we de Geest inderdaad niet nodig in die betekenis, maar wel als Helper.

  We weten allemaal dat het niet altijd eenvoudig is om je christen te "outen" en er naar te leven. De perikelen rond Hugo Claus hebben nog eens bewezen dat iedereen in dit land een mening mag hebben, behalve christenen. We moeten niet te veel energie verspillen met daarop te reageren, gewoon onszelf blijven is de beste oplossing. Om dit alles wat te vereenvoudigen stuurt Jezus zijn geest. Het is een Geest, zo zegt Hij zelf, die getuigt van de waarheid, een waarheid waar de wereld niet ontvankelijk voor is. Dat laatste zinnetje kan je verkeerdelijk lezen als een oproep van Jezus om niet te leven in, maar naast de wereld. Als we Zijn eigen leven bekijken, dan zien we dat Hij zich nooit teruggetrokken heeft uit het gewone alledaagse leven, maar midden in dat leven een andere klank liet horen, op een nieuwe manier sprak over de relatie God-mens. Die relatie was niet langer een boekhoudkundige relatie waarbij God als een ongenadige rechter bijhield wat we allemaal verkeerd deden, het was een relatie die vol was van liefde. God ziet de mens graag, zelfs zo graag dat Hij die mens vrij laat om die liefde al dan niet te beantwoorden. Echte liefde dus. Wie ja zegt en dus te kennen geeft dat hij ook God wil beminnen met gans zijn hart, zal leven naar de geboden van God. Je doet toch niets waar iemand die je graag ziet, aanstoot aan neemt?

  Betekent dat dan dat een christen niet meer mag nadenken en gewoon moet doen wat de kerkelijke moraal voorschrijft? Neen, een christen moet kritisch nadenken over de vraag hoe hij die liefde die Hij - zomaar - ontvangt van God kan doorgeven aan andere mensen. Dat moet niet gebeuren met veel praatjes, maar ook en vooral door net als Jezus vergevend, mede-lijdend , liefdevol en zorgzaam in het leven te staan. Er zijn dus enorm veel uitdagingen voor onze steeds kleiner wordende Kerk. We moeten weten wat echt belangrijk is. Moeten we de structuur van de Kerk zoals we ze nu kennen overeind houden, met alle kracht? Neen, vooreerst moeten we in ons eigen leven tijd maken om te doen wat Jezus ons heeft gevraagd: God en onze naaste beminnen. Als er nog wat tijd over is, kunnen we werken aan structuren. Maar eerst moeten we leren mens voor de mens te zijn.         

  Wie vanuit de kracht van het gebed mens voor de mensen wil zijn, zal, nt als Jezus, een grote verbondenheid voelen met de Vader. Dit gebed, gepaard met bijbellezing om ons letterlijk te her-INNEREN waar het echt om gaat, kan ons inspiratie geven om vandaag in de geest van Jezus, Gods liefde handen en voeten te geven. Dat is leven in de Geest van Jezus of is het leven vanuit de Geest van Jezus?