6e zondag in depaastijd (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden
De reportage ploeg die verslag geeft over de activiteiten van de jonge Pinksterkerk is vandaag naar Samaria gekomen.

Daar deed de jonge diaken Filippus opzienbarende dingen. Een jonge gemeenschap van volgelingen van de Weg schoot uit de grond. Mensen werden bevrijd en genezen en kwade geesten werden verdreven. Er heerste grote vreugde in de stad.

Vandaag verwachten ze groot bezoek, ja het hoogste bezoek: Petrus en Johannes, de pijlers van de jonge kerk komen op bezoek.

Ze hebben een bijzondere opdracht: Ze zijn door de kerk van Jeruzalem naar Samaria gestuurd om hen toe te rusten met het doopsel van de geest. Ze waren nog alleen maar met het water gedoopt. Ze spraken een gebed over hen uit, legden hun handen op opdat ze de H.Geest zouden ontvangen.

Dit gebeuren zal in de geschiedenis van de kerk een belangrijke rol spelen. Men heeft in dit gebeuren het ontstaan gezien van het vormsel.

Door het doopsel zijn ze weggetrokken uit de heidense wereld en ingetrokken in de wereld van de ware god. Door de toerusting met de H.Geest worden ze bekwaam gemaakt te leven en te getuigen van de Heer Jezus. Lid zijn van de kerk en deelnemen aan de eucharistie vindt zijn voltooiing in de zalving met de kracht van de geest: Doopsel - Eucharistie - Vormsel.

Vormsel werden dan ook de initiatiesacramenten genoemd en in de jonge kerk samen toegediend aan volwassen geloofskandidaten. Juist in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt tot op vandaag het vormsel toegediend. Zo groeit ook de jonge kerk tot op vandaag.

Het evangelie spreekt over de Geest. Jezus belooft aan zijn leerlingen " de Geest". Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven, om voor altijd bij u te blijven: de geest van de waarheid.

Laten we deze woorden van wat dichter bij bekijken.

De geest wordt genoemd: " De helper". In het Grieks staat er Paraklitos, in 't Latijn Advocatus, daarvan komt ons woord : advocaat.

Een advocaat is iemand die je bijstaat in moeilijke situaties: een helper.

Een advocaat is ook een soort " vertaler, tolk" hij geeft je uitleg en stem over allerhande wetten en termen. Hij maakt het voor jou begrijpelijk.

Een advocaat is ook wel een bemiddelaar, woordvoerder. Hij neemt het voor jou op. Hij zegt je wat je ter verdediging moet zeggen.

Al die betekenissen steken eigenlijk in het woordje "Geest". De Geest is een helper, een steun; hij doet ons alles beter begrijpen; hij neemt het voor je op.

Bovendien zegt Jezus van die helper: Hij zal altijd bij u blijven.

Jezus gaat heen: maar hij wil zijn vrienden niet verweest achterlaten. Hij zal de Geest zenden en die zal bij hen blijven.

"Bij iemand blijven" wat dat betekent weten we best wanneer we zwaar ziek zijn geweest, en een geliefde bleef bij ons. Of wanneer je naast een stervende zit en alleen zijn hand kan vasthouden.

De H.Geest is de blijvende aanwezigheid van de Verrezen Heer.

Tenslotte noemt Jezus de helper: De geest der waarheid.

Waarheid betekent bij St.Jan niet alleen iets van het verstand, maar iets dat wat moet gedaan worden. De geest der waarheid wil ons juist helpen de waarheid niet enkel te kennen maar vooral te doen.

Voor het altaar staat de zevenarmige kandelaar.

Zes witte kaarsen en in 't midden, een rode kaars. Elke zondag ontsteken we een kaars en bidden we voor een van de zeven gaven van de geest.
Vrede en vreugde voor het hart
Wijsheid en Verstand voor onze geest
Moed en sterkte voor onze wil
Eerbied voor Gods naam.

Zo is de hele mens doordrongen van de Heilige Geest. en worden we van Paaskerk tot Pinksterkerk.
Tot de geest kunnen we elke morgen bidden:
Kom H.Geest
Leg Uw woord in mijn mond
Uw kracht in mijn daden
Uw liefde in mijn hart.