Roepingenzondag (2008)

Goede vrienden,

Op roepingenzondag vraagt onze bisschop in het bijzonder aandacht voor roepingen in de kerk, in het bijzonder dit jaar de roeping tot permanent DIAKEN.

In tal van parochies en federaties getuigt en preekt vandaag een diaken over het diakenambt op vraag van de diakenverantwoordelijke priester Geert Morlion. Graag wil ik vandaag voor u GETUIGEN en PREKEN.

Ik ben diaken gewijd in 1973. Reeds 35 jaar mag ik diakenwerk verrichten. HOE GROEIT ZO'N ROEPING ?

Elke roeping groeit in het gezin en is EEN GENADE.

" NIET GIJ HEBT MIJ UITVERKOREN MAAR IK U ! " zegt Jezus.

Het gezin is specifiek voor een diaken.Bijna alle diakens zijn gehuwd.

Vanuit het gezin ontstaat de dienstbaarheid, eigen aan de diakenroeping. Man en vrouw en kinderen groeien samen naar de roeping tot diaken.

De echtgenote van de diaken is groot belang. Zij volgt samen met haar echtgenoot de vier jaar durende opleiding.

Ik had het geluk op te groeien in een gelovig gezin, een warm nest.

Hoe kon het anders, dicht bij vaders bakkersoven,bij het warme brood.

Vader was BAKKER. We mochten proeven van het goede brood en het fijne koekebrood van vader.

Maar ik vergeet nooit: vader had van de vrijdagavond tot de zondagmiddag maar enkele uren geslapen. Er waren in vaders tijd nog niet zoveel machines. Maar vader was, moe gewerkt, elke zondag in de hoogmis van 10 uur. Hij viel wel eens in slaap onder de preek, maar hij was er ! Dat zijn dingen die men nooit vergeet !!!

Ik heb ook mijn roeping te danken aan de jeugdbeweging.

Ik was K.S.A. leider. Later stichtte ik de CHIRO op mijn parochie.

We gingen op bivak. We kregen een zeer goede vorming tot onderwijzer op de normaalschool te Torhout. We waren actief in de gezinsbond, parochieraad, sterrestoeten. Veel jaren waren we in de fraterniteiten van Charles de Foucauld. Maandelijks vergaderen, spreken en bidden rond het evangelie.

Ik begon een gebedsgroep in 1980, die nu nog altijd bestaat. Dat is nu al 28 jaar wekelijks komen we samen om de Heer te aanbidden, te loven, te danken.

Als onderwijzer stond ik 30 jaar in het eerste leerjaar en ik mocht er de kleintjes voorbereiden op hun eerste communie.

Veertig maal mocht ik mee naar Lourdes in dienst van de zieken en de kinderen met handicap van Dominiek Savio van Gids.

WAT HEBBEN WE VEEL GEKREGEN ! Wat een diepe genade !

We huwden in 1961. We gingen op huwelijksreis naar Fatima.

Nooit vergeet ik het gebed dat we toen samen uit het hart hebben gebeden: " Heer, we vragen U geen rijkdom in ons huwelijk. Geen eer of roem. Maar geef ons een gelukkig, een mooi en groot gezin.Laat kinderen onze rijkdom zijn..."

Ons gezin werd gezegend met zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Allen huwden en we kregen 17 kleinkinderen. Miet, het jongste, doet hier te Dadizele

zijn eerste communie.Kleinkinderen Wout en Anse worden hier straks gevormd . Ik bid dikwijls samen met mijn echtgenote Ginette: : " Dank U Heer, voor het wonder van het leven." En elke dag bidden we voor elk van ons kinderen en kleinkinderen OM GODS ZEGEN en bescherming.

Graag gaan we op bedevaart hier naar Dadizele, naar Oostakker, Banneux, Rue du Bac, Lourdes. Daar putten we kracht en sterkte bij DE BRON. " Heer, Gij zijt mijn toevlucht en mijn burcht. Gij zijt de BRON waaruit ik put." TOT DAAR EEN STUKJE GETUIGENIS.

Goede vrienden, WAT IS NU EEN DIAKEN ?

Het woord "diakonos" is Grieks en betekende oorspronkelijk "tafeldienaar ". Nu is dit een gewijde be- dienaar. De diaken gaat de weg van Jezus. Met bijzondere aandacht voor de armen, de zieken, de zwakken. Sinds ruim 40 jaar zijn er in ons land permanente diakens actief in kerk en wereld. Het is dank zij het 2-de Vaticaans Concilie dat het aloude diakenambt "HERSTELD" is.

WAT DOET EEN DIAKEN ?

Samen met hun echtgenote bouwen de diakens aan een Christelijk gezin. De diaken oefent gewoonlijk een profaan beroep uit. Eenmaal gewijd, wordt men als diaken gezonden in zijn beroepsmidden, om daar getuigenis af te leggen van het Christelijk geloof.

Op de 3-de plaats ontvangt de diaken van de bisschop een pastorale opdracht. Veel diakens worden ingeschakeld in een parochie, in een federatie. DIAKENS VERKONDIGEN. Preken. Geven catechese. Diakens werken mee in gebed en liturgie. Ze assisteren in een eucharistieviering, gaan voor in een uitvaart of in het toedienen van een doopsel

Ze dragen de communie naar zieken en bejaarden.Doen ziekenbezoek.

Anderen zijn werkzaam in het onderwijs, in de pastoraal, in een ziekenhuis of zijn proost van een sociale beweging.

In ons bisdom Brugge zijn er nu een 100-tal diakens.

Er zijn 12 kandidaten, samen met hun echtgenote in opleiding.

Voor wie interesse heeft voor het diaconaat zijn er nu en dan infodagen. Er is ook een website www.diaken.be. En er is zopas een brochure verschenen: diaken worden, te verkrijgen bij iedere pastoor.

Goede vrienden, de kerk heeft diakens nodig.

De wereld heeft diakens nodig. Om mensen te leren DIENEN.

Want " EEN KERK DIE NIET DIENT, DIENT TOT NIETS..."

Horen we niet in het evangelie van vandaag:

" Voorwaar, voorwaar IK zeg u: WIE DOOR DE DEUR BINNENGAAT, IS DE HERDER VAN DE SCHAPEN.IK BEN DE DEUR VAN DE SCHAPEN, zegt Jezus.

ALS IEMAND DOOR MIJ BINNENGAAT ZAL HIJ WORDEN GERED..." JEZUS, de deur ! In elke roeping gaat het om HEM,OM JEZUS. HEM VOLGEN !!!

Diaken zijn, priester zijn, Christen zijn staat mooi samengevat in het lied: MENS VOOR DE MENSEN ZIJN, HERDER ALS GOD...

Trooster voor groot en klein, zo lief als God.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht.

Niet op zichzelf, maar op and'ren bedacht.

Zieken omarmen, hun tranen verstaan.

Met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

GOD ROEPT ZIJN MENSEN, HIJ ROEPT ZE BIJ NAAM...

Amen. Deo gratias.