Evangelieprikje 2014

Het is niet bepaald een makkelijk evangelie vandaag. In een vergelijking met een schaapskooi probeert Jezus duidelijk te maken wie Hij is. Eerst zegt Hij dat de herder van de schapen langs de deur binnen komt en niet langs een andere plek. Hoe moeten we dat begrijpen? Wel, de herder die hoort bij zijn schapen, hij moet geen trucjes gebruiken om er bij te komen, iedereen mag zien en weten dat hij bij zijn schapen gaat. Het hoeft niet in het verborgene te gebeuren … Dat is voor de buitenwereld. Maar een herder is ook herkenbaar voor zijn schapen: ze kennen zijn stem, luisteren naar hem, hij kent ze bij naam. Bij ons zijn er geen herders meer dus ik weet niet of het werkelijk zo is dat een herder al zijn schapen een naam geeft en ze dan ook nog eens uit elkaar kan houden. Dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk, waar het echt om gaat is de stem van de herder. Die kennen de schapen, een andere stem vertrouwen ze niet. En nu komt de aap uit de mouw: als Jezus onze herder is, kennen wij, herkennen wij zijn stem dan? Hoe spreekt Jezus vandaag tot ons? Uiteraard via de Bijbel en persoonlijk gebed, maar in het dagdagelijkse leven? U hebt het waarschijnlijk ook al meegemaakt dat u in een bepaalde situatie komt waarin u niet echt goed weet wat u moet doen. Er zijn verschillende opties, verschillende stemmetjes die je influisteren wat je kan doen. Welke stem volg je, hoe haal je daar de stem van Jezus uit? Soms is het heel eenvoudig; het is de stem die je doet kiezen voor de mens in plaats van voor het geld of de macht. Maar het is niet altijd zo zwart-wit. Alleen de stem toetsen aan de Jezus uit de Bijbel kan ons helpen, maar dat is niet altijd eenvoudig omdat we nu eenmaal niet zo Bijbelvast zijn als onze protestantse geloofsgenoten. Maar we kunnen daarin groeien …

Maar Jezus gaat verder, Hij is niet alleen de herder, Hij is ook de deur die ons redt. Enkel door geloof in Jezus is redding mogelijk. In dialoog met andere godsdiensten halen we dit zinnetje best niet te veel aan, al blijft ze ook dan waar. Voor ons is Jezus de figuur die ons binnenleidt in het goddelijke leven, wat Jezus dan uitdrukt in leven bezitten, en wel in overvloed. Geloof redt. Dat is heel goed nieuws voor mensen die proberen te geloven, het is minder goed nieuws voor de vele mensen die vandaag zeggen niet meer te geloven in God of Jezus, maar wel nog in de christelijke waarden. Het is niet het geloof in waarden dat redding brengt, maar wel het geloof in de figuur van Jezus Christus. Wie in dit laatste slaagt, zal vanzelf proberen de waarden die daaruit voortvloeien te beleven: Jezus vergeeft mij, ik probeer ook te vergeven; Jezus heeft iedereen lief, zelfs zijn vijanden, ik probeer iedereen lief te hebben of op zijn minst toch op een positieve manier te benaderen, … Die christelijke waarden zijn niet zo gemakkelijk om na te leven, maar geworteld in het geloof in Jezus Christus zal het net wat beter lukken omdat we er niet alleen voor staan. Vraag is nu of wij geloven in die figuur van Jezus Christus? Geloven betekent je durven toevertrouwen aan… We durven dat uiteraard allemaal als het goed gaat, maar het evangelie zegt ons nu juist dat we dat altijd mogen doen, ook en zeker als we het moeilijk hebben, als het leven tegenzit, … Het is geen vertrouwen dat nuttig is in de zin van “God lost alle problemen op”. Het doet je alleen leven vanuit een diep vertrouwen dat er Iemand is die je aanvaardt zoals je bent, je liefheeft zoals je bent en er altijd voor je wil zijn.

Als het in het evangelie over de herder gaat is “roepingenpastoraal” nooit ver weg. Ik hoef u niet te vertellen dat roepingen ruimer is dan priesters, paters, monniken, zusters, diakens, … Wij zijn allen geroepen om te proberen de Blijde Boodschap te verkondigen en ze elke dag opnieuw waar te maken. Maar niemand zal ontkennen dat het bij de gewijden toch wel wat dieper gaat. De roepingen gaan al een tijdje achteruit. Dat is logisch, want ook de gelovigen worden weldra een “bedreigde diersoort”. Maar dat neemt niet weg dat we als gemeenschap toch mogen nadenken over de eisen die we aan “de bedienaars” stellen. In het evangelie van vandaag is het duidelijk dat het om het geloof gaat: dat is uiteindelijk het ultieme criteria. Is het niet erg dat iemand die zich door God geroepen voelt geen priester kan zijn omdat hij een vrouw heeft? Nergens in het evangelie staat er dat priesters niet mogen huwen, het gaat dus om een kerkelijke regel. Kerkelijke regels zullen wel hun belang hebben, maar ze zouden nooit zichzelf boven het evangelie mogen verheffen. Kan een getrouwde gelovige man of vrouw niet even goed een lokale kerkgemeenschap voorgaan? Ik denk het wel en zo denken de meeste gelovigen er over. En akkoord, de Kerk is geen democratie maar ze zou wel evangelisch moeten zijn. En de vraag is of de celibaatsregel wel evangelisch is. Ik weet het, er zijn verschillende antwoorden mogelijk maar met het evangelie van vandaag zegt Jezus ons dat het uiteindelijk gaat om geloof in Hem. Dat zou moeten volstaan …