Emmaus is overal!

Beste vrienden,

Diegenen onder ons die het geluk hebben om naar Israël te kunnen reizen, die willen natuurlijk ook de Bijbelse plaatsen bezoeken. Je reist naar het meer van Genezareth, bezoekt de grafkerk in Jeruzalem en de geboortekerk in Bethlehem…  En wie meer tijd heeft, die zoekt dan ook de kleinere plaatsen op waarover de schrift spreekt. Wij hadden in 1998 het geluk dat we wat meer tijd hadden en ik heb toen een hele avond doorgebracht met het zoeken naar Emmaus. Ik zeg bewust “zoeken”, want ik heb het niet gevonden. Of beter, eigenlijk heb ik het drie keer gevonden.

Drie verschillende dorpen eisen namelijk de eer op het dorp te zijn waar de leerlingen op die bepaalde zondag naartoe gingen. In elk dorp staat er dan ook een kerk die gebouwd zou zijn op de plaats waar het huis van Kleopas zou hebben gestaan. Drie archeologische opgravingen bevestigen dat het juist op die bepaalde plaats moet hebben gestaan. Drie verschillende dorpen! En in principe kan niemand er zeker van zijn dat het Emmaus van het evangelie misschien zelfs op een vierde plaats te vinden is.

Of ik toen in het Emmaus uit het evangelie van Lucas ben geweest, dat weet ik niet! En eigenlijk is het voor mij om het even. Het is ook niet belangrijk. Als ik er goed over nadenk vind ik het zelfs zeer goed dat het historische dorp Emmaus niet te vinden is. Want, historisch bekeken, is het van geen belang waar Emmaus juist lag.

Het Evangelie over het herkennen van Jezus aan het breken van het brood gaat tenslotte niet over een plaats, het gaat niet over Emmaus. Het Emmaus waar de Bijbel over spreekt kan overal zijn.

Emmaus bevindt zich overal daar, waar mensen aanvoelen, dat hun hart brandt. Emmaus is daar, waar mensen terug begrijpen dat de Heer reeds lang terug bij ons is. Emmaus is daar waar mensen aanvoelen dat Christus leeft, en dat Hij voor ons leeft. Daar waar de ogen geopend worden en er plots geen angst meer is, waar het wenen ophoudt en de zon weer schijnt, overal daar is Emmaus.

Het Emmaus van het Evangelie vin i kniet in de stenen van een of andere archeologische opgraving. Het Emmaus van het Evangelie is alleen te vinden in het hart van de mensen. Daarom is het dan ook overal te vinden.  

Dat is me pas bewust geworden als ik het toen in Israël niet heb kunnen opsporen. En dat besef is voor mij inmiddels heel belangrijk geworden. Als je Emmaus werkelijk overal kan vinden, wanneer de gebeurtenissen die Lucas in zijn Evangelie verhaalt, werkelijk overal en ten allen tijde kunnen gebeuren, dan mag ik hopen. Ik mag dan hopen dat ook daar waar helemaal niets te zien is, waar alles duister is, waar we alleen zijn, bang zijn en droef, dat we daar niet op een dood spoor of in een zinloze situatie, zonder uitweg, zitten. Ik mag werkelijk hopen dat we daar gewoon, net als Kleopas en zijn vrouw toen, droevig en wanhopig gestemd op weg zijn; zonder ook maar te vermoeden dat Jezus dat leed alweer heeft doorbroken. Dat Jezus, ongemerkt naast ons gaat en ons begeleidt op onze tocht. Onze tocht naar Emmaus!  Amen