Doop des Heren A 2008

 

Doop des Heren (jaar A)

Een mens mag dromen bij een kind. Wij hebben ons de afgelopen weken gewarmd aan het nieuwe leven en sluiten vandaag de kersttijd af. Jezus Christus die wij in onze kribjes hebben gelegd. Hoe mooi is het: een klein, kwetsbaar kind. Dat God zo onder mensen wil wonen, in zo'n eenvoudig klein mensje.

Een mens mag dromen bij een kind. Wie zelf vader of moeder wordt - of getuige mag zijn van de geboorte van een kind in je eigen familie - is ontroerd. Wat een wonder van leven mag je ontvangen, en in je armen dragen! Het kind stijgt uit boven jezelf en je eigen kunnen. Dit wordt je gegeven, en ieder die daarvan getuige is, voelt de verwondering.

Een mens mag dromen bij een kind. Wij dopen onze kinderen, en de kinderjaren mogen nog redelijk zorgeloos verlopen. Verstandige ouders en wijze opvoeders stippelen de weg uit voor het nieuwe leven, en de beschermende handen koesteren hen als er gevaar dreigt.

Niets menselijks was de heilige familie van Nazaret en Bethlehem dan ook vreemd. De kleine Jezus werd meegenomen in het gezin. Zijn rol was: kind-zijn. Jozef en Maria namen Hem in bescherming tegen de kou in de grot en bij hun vlucht naar Egypte. Zij zorgden voor Hem, voedden Hem op - en het kind nam toe in krachten en welbehagen bij God en mensen.

Een mens mag dromen bij een kind, ook bij zo'n klein kind als Jezus. Maar dan komt het ogenblik dat een kind volwassen wordt. De dromen gaan voorbij, en het harde, werkelijke leven begint. Worden de verwachtingen uit de kinderjaren werkelijkheid? De ouders weten dat het er dan op aankomt...

Van Jezus werden grootse dingen voorspeld. Bij de aankondiging in Nazaret, bij het engelengezang in Bethlehem, door Simeon en Hanna in de tempel van Jeruzalem. Dit kind is de Messias. Maar nu het kind groot is geworden... wat zal er dan worden van dit kind?

Van ieder kind worden grootse dingen verwacht. Je hoopt dat het kind gezond blijft. Dat hem niets overkomt. Een opleiding moet uitlopen op een carrière, en liefst een mooie en gezonde. Ook de verwachtingen die bij de doop als kind zijn uitgesproken moeten ook worden waargemaakt. Zullen alle mooie beloften uitkomen? Een kind mag dromen, maar eens wordt het volwassen, en dan zullen we het zien...

Bij Jezus zien we zijn doop op het moment van volwassenheid, als zijn openbaar leven begint. Hij weet wat zijn zending is - en deze wordt nu bevestigd: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb." De stem van God in zijn leven, de stem die er altijd was maar die nooit zo klonk, die zal Hem blijven leiden. God kiest voor Christus, maar als Jezus uit het water opstijgt, is er als het ware een verbond beklonken: Ik kies ook voor de Vader - ook als zijn weg zal uitlopen op het kruis.

Hoe is het met ons? Wij zijn meestal jong gedoopt. We mochten misschien een tijd van dromen hebben in ons geloof. Maar eens komt het erop aan. Zeker nu, anno 2008, kan niemand zich meer verschuilen achter gewoonte en opvoeding. Geloven is geen kinderspel meer, geen droom. Maken wij de verwachtingen waar die bij onze doop zijn uitgesproken?

De enige weg naar innerlijke volwassenheid is: met Jezus het water ingaan. Je eigen naaktheid onder ogen zien en klein zijn. Ingaan in het stromend water, dat soms koud is, maar dat ook zuivert. Dan luisteren naar de Kerk die net als Johannes de Doper helpt om God te ontdekken. De bisschoppen, priesters en diakens die allemaal zeggen: "ik doop u met water, maar dat is kinderspel. Na ons komt de H.Geest en de levende Heer. Hij zal u dopen met vuur". Als wij dan luisteren met de oren van ons hart, dan vernemen wij de stem: "Jij bent mij veelgeliefde". Ik ben ervan overtuigd dat wij alleen al die mooie verwachtingen van het geloof van de kinderjaren kunnen waarmaken, als wij eens die stem horen. Een persoonlijke keuze van God voor ons mensen kunnen beluisteren en op die manier ook zelf komen tot een persoonlijke keuze voor Christus.

Mochten wij als kerkgemeenschap vandaag op dit feest van de doop van Christus ons eigen geloof opnieuw bevestigen. Zijn liefde verstaan, en antwoord geven.

Een mens mag dromen bij een kind. Een kind mag dromen. Een volwassen gelovige gaat kopje onder in de stroom en komt er als veelgeliefde uit omhoog. Amen.