een in verscheidenheid

Een in verscheidenheid

Een week geleden bezocht paus Franciscus Jordanië en Israël. Zijn reis had een tweeledig doel: gaan als pelgrim en vrede brengen. Hij werd op zijn reis begeleid door twee bevriende personen: een joodse rabbi en een  Iman. Hij nam als boodschap mee dat wij vanuit verschillende godsdiensten respect moeten hebben voor elkaars geloof en elkaar de vrijheid moeten geven om het eigen geloof te beleven. In de ontmoeting met de koning van Jordanië  verwoordde hij dat ook heel duidelijk: wij behoren tot één familie  die allen op een eigen manier God willen dienen werd; elkaar respecteren geeft vrede. Op weg naar Israël stopte hij bij de muur die de Israëlieten en mensen van Jordanië van elkaar scheidt De muur van vijandschap moet worden afgebroken om verder te kunnen leven in vrede met elkaar. Voor Israël had hij de boodschap: als christenen hebben wij een duidelijke band het Joodse Volk. Jezus kwam er uit voort. Er is ook iets wat ons van elkaar onderscheidt. Door Jezus te erkennen als de Messias verschillen de beide godsdiensten ook van elkaar. Indrukwekkend waren ook de eucharistievieringen, met vele duizenden mensen, waar hoop en bemoediging van uitging.

Samen een eenheid vormen en komen tot één doelstelling vinden wij ook terug in het feest van de H. Drie-eenheid . De  goddelijke personen zijn niet elkaars concurrent, maar hebben een eigen inbreng waardoor ze elkaar aanvullen. Zij vormen samen de totale belichaming van God, waarin Hij zich aan ons willen openbaren. Op Vaticanum II wordt als nieuw inzicht verwoord dat ook in andere godsdiensten een weg naar God gegeven is. Voor christenen is Jezus het middelpunt van Gods verschijnen aan ons. Hij komt voort uit God als Zi9jn Vader en deelt zo in het goddelijk bestaan. Zijn leven zet zich voort in de komst van de Heilige Geest. Ze zijn geen concurrent  van elkaar, maar verwijzen door hun bestaan naar de totale aanwezigheid van God en tonen zo de volheid van Gods liefde voor ons mensen. Waar deelaspecten van dat geloof aanwezig zijn in andere godsdiensten brengt respectvol omgaan met elkaar en elkaar de vrijheid geven om zo te geloven werkelijke vrede.

 

Joden, Christenen en Islamieten geloven allemaal in de ene God. Ze noemen Hem verschillend: Vader, Allah, Jahweh. Over Jezus wordt door hen met respect gesproken: zoon van God, een belangrijk profeet. Voor christenen is de H. Geest de motor van het gelovig leven.  Op het feest van de Drie-eenheid worden wij aangespoord verdraagzaamheid, vrede, liefde, wijsheid en geduld te beoefenen. Zo worden wij mensen die God met een oprecht hart willen dienen.