Jubilarissendag op Christus Koning

Goede mensen,

Vandaag hebben wij reden om te vieren.
We zijn hier samen met onze jubilarissen
die hun 25, 50 of 60 jaar huwelijk vieren.
en de Kerk viert het feest van Christus Koning.
Het kerkelijk jaar wordt met dit
tot voor kort triomfantelijk feest afgesloten.
Het werd ingesteld in 1925, als een tegenwicht
tegen Mussolini en andere leiders.
Toen werd er gezegd en gezongen:
Christus overwint, Christus regeert, Christus heerst.
Christus Koning! Een koningschap dat macht en heerschappij uitstraalde.
In het evangelie beluisterden we een stukje uit het lijdensverhaal.
Daar is er sprake van een heel ander koningschap,
Het gaat helemaal niet over macht.
Jezus is koning in het rijk van God, in het rijk van de liefde.
Hij was dienstbaar, vergevingsgezind, geduldig,
zacht en volhardend tot het uiterste in de liefde.
Kan het beter verwoord worden dan: “Hij ging weldoende rond”.
Zo maakt het evangelie ons op dit feest van Christus Koning
duidelijk waar het in Jezus’ leven uiteindelijk om ging.
Op het eerste zicht leek het me maar
een sombere lezing voor een feestviering.
Als wij hier vandaag dankend vieren om de jarenlange
huwelijksliefde van zoveel echtparen uit onze gemeenschap,
dan past dit toch wel verassend goed bij de grote kerkelijke viering
van Jezus’ koningschap in de liefde.
Dat koningschap van Jezus is een veel hoopvollere,
een veel warmere boodschap dan degene die we
vandaag de dag dikwijls horen in onze maatschappij.
Beste jubilarissen, beste mensen,
Bij het voorbereiden van deze bezinning dacht ik terug
aan een cartoon die ik onlangs zag.
Hij bestond uit drie plaatjes:
op het bovenste plaatje zag je een verliefd stelletje
in een 'lelijk eendje' , een deux-chevaux.
Ze zaten dicht tegen elkaar aan, zij met haar arm om zijn schouders.
Op het tweede plaatje zat dat koppel, een jaar of tien later,
in een al wat grotere middenklasse auto en was er afstand tussen hen gekomen,
de intimiteit was al een stuk verdwenen.
Op het derde plaatje bleek dat ze het nog niet zo slecht gedaan hadden ,
want ze hadden een grote, een ruime auto,
maar ze zaten dan ook op een ferme afstand van mekaar.
Het was humoristisch bedoeld natuurlijk
Maar onderhuids krijg je de boodschap mee:
Een relatie begint heftig, alles is rozengeur en maneschijn,
maar dat ontglipt onherroepelijk.
Zorg er dus maar voor dat je de nodige luxe verzamelt
om je nog comfortabel te voelen bij mekaar.
En zo gaat het soms ook, maar vandaag zijn jullie, beste jubilarissen,
het levende bewijs dat het gelukkig ook nog anders kan.

Goede mensen,
mag ik jullie even meenemen naar het scheppingsverhaal
waar God zag dat het niet goed was dat de mens alleen was.
Spelenderwijs gaat God aan de slag om een hulp
voor de mens te maken, een hulp die bij hem past.
We kennen allemaal de passage waarin God
uit de rib van een man de vrouw vormt.
Met dit indringende beeld wil de schrijver van het verhaal
ons duidelijk maken hoe God man en vrouw tot eenheid schept,
een eenheid in liefde, een nabijheid die ons nauw aan het hart ligt.
Ik vraag me af of de schrijver in zijn beeldspraak
toevallig een rib gebruikte en geen arm of been.
De rib is immers het been dat het dichtst bij ons hart ligt en het beschermt.
En toch, je houdt het soms niet voor mogelijk: een vrouw en een man.
Ze lijken totaal niet op elkaar, ze hebben andere belangstellingen,
een ander karakter, een andere levensgeschiedenis, alles anders.
En toch klikt 't en het zit goed vast ook.
Man en vrouw, één.
Maar eenheid in het huwelijk is geen eenheidsworst.
Het is een eenheid die met de jaren gegroeid is
juist in het aanvaarden en bevestigen van mekaars verschillen,
in het erkennen en waarderen van de totale persoon die de ander is.
Wanneer man en vrouw er in lukken om
na het wegebben van de eerste verliefdheid bewust te kiezen
om mekaar lief te hebben, over alle verschillen heen,
dan kan hun samenleven beginnen uitgroeien
tot een boeiend avontuur van éénwording.
En in die liefde die zacht en volhardend,
respectvol en trouw,
vergevingsgezind en dienstbaar is,
dààrin zijn man en vrouw beeld van God.
Want zo lezen we in Genesis:
“En God schiep de mens als zijn beeld”
Jezus Christus, de koning in het rijk van de liefde,
leefde ons dit ideaal voor tot het uiterste.
Mag ik jullie, beste jubilarissen, en alle getrouwden toewensen
dat wij in die éénheid blijven groeien
door ons dagelijks kiezen om van mekaar te houden,
dat we meer en meer van mekaar leren genieten om
elke dag opnieuw echte genoten te worden.
Moge Jezus’ Geest ons daartoe blijven inspireren en sterken.