Elk talent telt (2011)

Laatst heb ik iemand gefeliciteerd omdat hij niet was aangenomen. Hij had veel te veel talenten aan te bieden aan de vereniging waar hij eigenlijk lid van wilde worden. Hij had namelijk de gave van medemenselijkheid en vriendelijkheid. Ook fatsoensnormen waren hem niet vreemd en kon hij blijk geven van oprecht en warme gevoelens naar andere mensen en daarom werd hij niet goed genoeg gevonden om bij de “upper ten” van deze vereniging te horen. Een proficiat waard toch?
Maar afgelopen vrijdag was ik bij de voedselbank hier in ons eigen Best aan de Sportlaan. Daar zag ik mensen die net die kwaliteiten zeer waardeerden. Medemenselijkheid, vriendelijkheid, warme gevoelens voor mensen die het moeilijk hebben, ook als ze zelf in hun leven wel eens fouten hebben gemaakt. Al die voedselbank-vrijwilligers beschikken over talenten en brengen ze dagelijks in de praktijk. En afgelopen week in onze parochie eigenlijk precies hetzelfde. Ik zie mensen met veel talenten: Het talent om mooie stukjes te schrijven ter herinnering aan onze overledenen. Het talent om gastvrij iemand te woord te staan die verdriet heeft.; het talent om in de kerkhoftuin te werken met respect voor overledenen en nabestaanden en ervoor te zorgen dat elk graf met respect behandeld wordt ; het talent om met de computer te werken zodat we vandaag weer vanaf het scherm kunnen meezingen: het talent om voor onze vormelingen een prachtige powerpoint-presentatie te maken  in overleg en samenwerking met anderen; het talent om goed te kunnen organiseren zoals de mensen van de  eerste communie en het vormsel; het talent om met ouderen en zieken te praten en met nabestaanden van overledenen. Ik vind eigenlijk dat de Heilige Geest wel erg gul is om al die talenten ook in onze parochie terecht te laten komen.
Waaide er ook maar wat van die menslievende talenten naar politici om de Nederlands geworden “Mauro” en al die anderen die al zo lang in Nederland zijn en helemaal vernederlandst zijn als talenten in ons Nederland binnen te houden. Waaide er ook maar wat van die talenten naar allerlei instanties en verenigingen die met grote woorden en veel bla bla, geen oog en oor en hart hebben voor de belangrijkste zaken van het leven: liefde en medemenselijkheid. In het boek Spreuken in de eerste lezing worden de talenten beschreven van een sterke vrouw en ik kan ze alleen maar onderschrijven: iemand die haar handen opent voor een misdeelde en dus niet zomaar zegt: Ga maar naar de bijstand. Iemand die kleding maakt voor een vreemdeling in plaats van iemand buiten de poort laten staan.
Sterke vrouwen, sterke mannen… We bezitten allemaal geweldig veel talenten. De een kan dit en de ander dat. Het zijn talenten om te delen en elk talent telt. Het kleinste, het grootste, het eenvoudigste en het ingewikkeldste. Jezus riep  mensen lang geleden al op om al die talenten in te zetten voor zijn koninkrijk. En als we er op ingaan zal zeker gezegd worden: Kom binnen in de vreugde van de Heer.