33e zondag door het jaar (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden

1.-Het rijk der hemelen wordt aan zijn dienaars toevertrouwd. Het geestelijk nalatenschap van Jezus wordt aan ons zijn dienaars toevertrouwd.

God heeft een geweldig vertrouwen in de mens: zijn droom legt hij in de mensenhanden.

Het betekent ook een geweldige verantwoordelijkheid voor de mens. Gods droom wordt niet verwezenlijkt zonder de mens.

 

2. Ieder dienaar krijgt een stukje verantwoordelijkheid. Elke dienaar krijgt "talenten" volgens zijn bekwaamheid. In het rijk Gods zijn geen werklozen: niemand is ontslagen om zijn deeltje te doen. Het Rijk Gods is niet:

-Niet de zaak van de pastoor

-Niet de zaak van geleerde mensen

-Ieder volgens zijn bekwaamheid. Ieder gedoopte draagt een stukje verantwoordelijkheid voor het rijk Gods.

95% van de mensen in onze parochie zijn gedoopt.

90% van de gehuwden hebben een kerkelijk huwelijk gesloten

80% van de kinderen worden nog gevormd

10% van de mensen pratikeert regelmatig in onze kerk.

Zowel aan die 10% als aan die 95% wordt vandaag gezegd: Een man riep zijn dienaars bij zich om hen zijn bezit toe te vertrouwen. Aan ieder gaf hij talenten ieder naar zijn bekwaamheid.

 

3. Een derde bedenking:

Een huis dat leeg staat vervalt. Een akker die niet bebouwd wordt schiet onder het onkruid.

Geestelijke rijkdom groeit naarmate men ermee werkt. Geloof dreigt af te sterven als er niet mee gewerkt wordt. Degene die vijf talenten ontvangen had, ging heen, dreef er handel mee en won nog er nog 5 bij, zegt Jezus.

Geloof en geloofsovertuiging groeit maar als er geleefd en gewerkt wordt met dat geloof.

 

Mgr. Danneels schreef onlangs: "Geloof heeft weerstand nodig opdat het innerlijk geestelijke weerstanden zou opbouwen. Daardoor komt het wellicht dat het geloof in landen waar de godsdienst vervolgd wordt veel meer innerlijke weerstand heeft dan in onze landen.

De ene dienaar die zijn bezit begraaft, verliest uiteindelijk wat hij gekregen heeft.

Christenen die niets uitrichten met hun godsdienstige gaven, verliezen mettertijd hun geloof, hun godsdienstzin. Zien we dit niet duidelijk gebeuren in onze tijd waar het algemene leefklimaat en de overheersende leefwijze ontkerstend zijn.

"Ik was bang om het te verliezen" daardoor zal hij het verliezen. Dit woord verwijst naar dat ander Jezus woord: Wie zich aan het leven hecht zal het verliezen, wie het durft verliezen zal het winnen.