30e zondag door het jaar A (2008)

Goede vrienden,

" Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Dat is het grootste en eerste gebod.

Het tweede is daaraan gelijk: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. "

Dat is de kern, het HART van gans het evangelie:

JE MOET GOD BEMINNEN EN JE NAASTE ALS JEZELF.

Goede vrienden, de portier in de abdij moest naar het gebed, maar de bel ging aan de poort. Hij wist niet wat hij moest doen: zijn gebedsplicht vervullen of de poort opendoen.

Aan de abt die toevallig ook daarlangs op weg was naar de kerk vroeg hij wat hij moest doen. De abt antwoordde:

DOE DE POORT OPEN, WANT GOD STAAT AAN DE DEUR !

Dit doet me denken aan de woorden van Jezus:

" Ik had honger en gij hebt MIJ te eten gegeven.

Ik had dorst en gij hebt MIJ te drinken gegeven.

Ik was ziek en gij hebt voor MIJ gezorgd...

AL WAT GIJ GEDAAN HEBT VOOR één VAN DE MINSTEN VAN MIJN BROERS OF ZUSTERS, HEBT GIJ VOOR MIJ GEDAAN. " Of zoals Basilius reeds in de vierde eeuw schreef:

" Het brood dat u over hebt is het brood van wie honger lijdt.

De kleren die u in de kast hebt hangen, zijn de kleren van wie naakt is. De schoenen die u niet draagt, zijn het schoeisel van wie barrevoets moet gaan. Het geld dat u hebt opgepot, is het geld van de armen. Met elke liefdedaad die u nalaat pleegt u onrecht. " Basilius.

Vrienden, GODSLIEFDE EN NAASTENLIEFDE zijn als twee koplampen, gevoed door dezelfde energiebron.

Wie slechts met één koplamp rijdt, is een gevaarlijk chauffeur.

Om een ander beeld te gebruiken: de Godsliefde is de wortel, de naastenliefde is de stengel en bloem, die aan deze wortel ontspringt. Bij God thuiskomen in GEBED is wortel schieten in de LIEFDE want GOD IS LIEFDE en die liefde is uit God ons geschonken door de H. Geest.De Schrift zegt: je kunt God niet liefhebben en je naaste haten. En Johannes zegt: " Wie God bemint moet ook zijn broeder liefhebben. We moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. "

Paulus zegt: " Als ik de LIEFDE niet heb, ben ik niets.

De liefde is geduldig, niet afgunstig, ze zoekt zichzelve niet,

handelt niet voor de schone schijn , rekent het kwade niet aan.."

Zulke liefde hebben we niet in eigen handen. " De liefde is uit GOD. HIJ HEEFT ONS HET EERST BEMIND ".

Die liefde zien we bij Jezus, hoe Hij sprak, hoe HIJ leefde.

Hij bracht LIEFDE en VREDE.

Een pater zei ons ooit op retraite:

Drie dingen vraag ik voortdurend in mijn gebed.

  1. Heer, leer mij BIDDEN. 2. Heer, leer mij BEMINNEN.

3.Heer, leer mij samenleven met ANDEREN.

En dat alles zoals wij de canon in de mis beëindigen:

DOOR HEM EN MET HEM EN IN HEM !

Ik leef niet meer, zegt Sint Paulus,maar CHRISTUS leeft IN mij.

En Sint Augustinus zei vanuit een diep Godsvertrouwen:

" BEMIN EN DOE VOOR DE REST WAT JE WIL."

Dit kan betekenen: BID en doe wat je HART, je diepste geweten je ingeeft, in elke ontmoeting, bij elke beslissing.

Ik zal er zijn voor jou, zei een man en hij verzorgde al jaren thuis zijn demente vrouw, die hem niet eens meer herkende.

Goede vrienden, liefde bezit je, als je de pijn van de ander gaat voelen in je eigen lichaam en als de vreugde van de ander je eigen vreugde wordt.

Jean Vanier, priester bij een gemeenschap van gehandicapten, schrijft in zijn boek: BIJ ONS is een kindje Eric. Vier jaar.Blind maar ook doof. Het kan bovendien niet lopen. Je kunt niet met hem spreken. Hij hoort niet.Geen gebaren maken. Hij ziet niet.

Maar je kunt hem aanraken. Je wast hem. Kleedt hem aan.

Hij weet dat je hem liefhebt. Dat kleine lichaampje, schrijft Jean Vanier, IS TEMPEL VAN GOD, tempel van de H. GEEST.

Zegt Jezus zelf niet: "Wie één van die zwakken opneemt, neemt MIJ op.In dat kleine lichaampje is GOD AANWEZIG onder ons!

Wij hoeven ,zegt hij, geen macht te hebben of groot te zijn om te beminnen. Neem in Jezus' Naam, een kind in je armen, een bejaarde,een zieke. Ween met hen die wenen. Wees blij met hen die verheugd zijn. In de arme ontdek je de LIEFDE.

En Jean Vanier eindigt: " De kleine Eric heeft me genezen, heeft mij het échte evangelie geleerd.

Goede vrienden,in de H. Eucharistie biedt Christus zich aan als LEVENSBRON. Hij vervult ons met Zijn Leven en Zijn Liefde. De eucharistie die we straks vieren is SACRAMENT van de Liefde. Jezus zegt vandaag tot ieder van ons: "ALLES WAT GIJ WILT DAT DE MENSEN VOOR U DOEN, DOET DAT OOK VOOR HEN." Amen. Deo gratias.