3e zondag door het jaar (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Het evangelie van vandaag is dramatisch.
Jezus hoort dat Johannes de Doper aangehouden is.
Johannes was zijn leraar
die hem had aangewezen als zijn opvolger.
Ze hebben ongeveer dezelfde opvattingen.
Alle twee denken ze
dat de werkelijkheid van God dichterbij is
dan de meeste mensen vermoeden. 

Maar nu is Johannes opgepakt!
Jezus gaat op de vlucht voor Herodes
en vestigt zich in Kafarnaüm:
een godvergeten dorpje aan het meer.
Gedreven door Gods Geest begint Jezus te verkondigen:
“Het Rijk Gods is nabij.
Het is binnen handbereik.
Je hoeft het alléén maar te doen!”
De werkelijkheid van God,
de bevrijding van mensen,
de genezing van zieken,
de genoegdoening van al wie tekort komen...
Dat alles is véél dichter bij dan de mensen,
de priesters en de politieke leiders kunnen vermoeden. 

Jezus verkondigt niet alleen de werkelijkheid van God,
Hij begint er ook mee.
Hij verzamelt mensen rond zich.
Hij roept mensen op om Hem te volgen. 

Jezus is zijn medewerkers niet gaan zoeken
bij mensen met een speciale opleiding
of met het juiste diploma.
Voor zijn boodschap heeft Jezus niets anders nodig
dan het dagelijkse leven van gewone mensen
met hun verwachtingen, hun hoop en hun angsten.
Hij deed zijn aanbod aan gewone vissers. 

Het was een merkwaardig aanbod:
“Als je met mij meekomen,
zal ik jullie een nieuw beroep aanleren,
dat van mensenvissers.”
Mattheüs resumeert het gebeuren wel zéér kort.
Ik kan me moeilijk indenken dat het allemaal zó snel
en zó simpel in zijn werk is gegaan. 

Hoe dan ook, het is duidelijk dat wie Jezus bezig zag,
geraakt werd tot in zijn ziel:
door wie Hij was, door wat hij zei en door wat Hij deed.
Zij werden zó geraakt door Jezus
dat zij resoluut de beslissing namen:
“Die man wil ik volgen.
Aan wat Hij te bieden heeft wil ik mijn leven wijden.
Daarbij verzinkt al de rest in het niets.” 

Jezus heeft van hen mensenvissers gemaakt
door hen mee te nemen op zijn tochten door Galilea.
Mensenvissers, wat zijn dat?
“Mensen vissen” dat betekent
mensen redden van het kwaad en van de dood. 

Dat betekent: lief zijn, troosten, nabij zijn, genezen,
tot leven wekken, nieuwe hoop schenken, de weg tonen…
Dat betekent mensen tot bij God brengen…
Dát heeft Jezus gedaan,
en zijn volgelingen samen met hem,
toen hij in héél Galilea rondtrok
en iedere ziekte en elke kwaal onder het volk genas.

Goede mensen,
overtuigde christengelovigen zouden,
wie ze ook zijn,
iets moeten hebben van mensenvissers.
Niet door hun netten uit te gooien
waarin mensen zich laten vangen.

Maar door de wervingskracht
die van een authentiek geloof uitgaat…
Uitkomen voor je geloof, noemen wij dat…
Dat is véél meer dan opkomen voor een aantal waarheden.
Dat betekent het evangelie in de praktijk brengen.

Dat betekent zelf één worden met Jezus
en zelf “levengevend Woord” worden
voor mensen rondom ons.
Dat betekent zó leven dat wij zelf
vreugde en vrede schenken,
en eenvoud, en volheid van leven…

En dan zullen mensen die christenen bezig zien,
geraakt worden door wat zij zeggen
en door wat zij doen in naam van hun geloof…
Dan zullen zij geraakt worden op zo'n manier
dat zij voor henzelf het licht zien opgaan.
En opnieuw kinderen van God worden. 

Er is een woord dat dit allemaal samenvat.
En dat is: “liefhebben”:
God lief hebben en de mensen liefhebben
op een levengevende manier.
Als wij liefhebben
dat zal de Geest ons wel ingeven
wat er ons te doen staat
om zelf blijde boodschap te worden
voor mensen rondom ons.
Om zelf mensenvissers te worden.