Doop & Dood met witte sokken begraven worden.

Doop & Dood met witte sokken begraven worden.

We zijn in ons leven gek op spelletjes. Zeker als daar een vette beloningsstructuur achter zit. Zo is het ook met onze speeltijd tussen doop en dood. Het wevershuisje in onze stad bezit Witte Doop kleden en jurken en witte Doodshemden en witte sokken!!! die bijzondere mensen mee kregen in de kist als ze begraven worden. Als vrijwilliger heb ik er jaren over gedaan waarom in Godsnaam iemand die dood is nog zo nodig witte sokken mee kreeg in zijn doodskist. Aan die beloning heb je niets?

Volgens mijn fantasie heeft het misschien iets te maken met Pasen als Jezus de voeten van de apostelen gewassen heeft. De bijbel vermeldt niet dat Hij daarna de apostelen witte sokken aantrok. Dus hebben witte sokken ergens ooit een oorsprong gevonden in een doorverteld overgeleverd verhaal. De kleding tussen dood en Doop was in onze stad vroeger voornamelijk zwart. Dat had een praktische reden omdat een vlekje meer of minder niet zo opviel. Kleding schoonwassen was zonder was machine een vervelend werkje. Gedurende onze speeltijd kun gaat het er klaarblijkelijk om om een vlekkeloos leven te leiden .Om weinig strafpunten te scoren tussen je doop en dood Maria en Jezus zijn en blijven de winnaar. Als je pas gedoopt “gewassen” bent ben je brand schoon Wie dan nog regelmatig minimaal 2 maal per jaar voor kerst en pasen zijn zonden belijd zoals Paus Franciscus zelf recent ook door het stof ging toen hij onaangenaam verrast werd door een vrouw die zijn hand vastpakte en de Paus naar zich toe trok heeft alleen nog vieze voeten op de laatste ongewisse aantal stappen van zijn levenspad. Wanneer je ook weer je voeten gewassen zijn en je witte sokken aantrekt is het nog een paar passen en doe je die sokken vlak voor de hemelpoort uit om zo vlekkeloos de hoofdprijs een zalig leven binnen te gaan. Nooit meer je kleren wassen

Vandaag vieren we de Doop van Jezus Dat moment is in de bijbel nauwkeuriger aan te wijzen dan zijn geboorte. Lucas 3,4 schrijft plechtig en precies In het 15e regering jaar toen keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Gouverneur was enz enz enz . Hierdoor krijgt Jezus exact zijn plaats in de wereldgeschiedenis en wordt het geen mythisch gebeuren . Nee dat moment markeert het begin van zijn openbare leven. Het is een exact te dateren HISátorisch gebeuren in de mensen geschiedenis.

Door het doopsel heeft God, onze Vader, ook bezit genomen van Jezus en ook ons leven, en ook ons ingelijfd in dat van Christus en Jezus en ook ons de Heilige Geest gezonden. De kracht en de macht van God geven een nieuwe vlekkenlozeglans aan het aanschijn der aarde. In de doop neemt Jezus de dood op zich voor de zonden van de Mensheid. De stem die bij de doop gehoord wordt : “Dit is mijn veelgeliefde zoon” wijst vooruit naar de opstanding. Dat is ook de verklaring voor het feit dat jezus zelf het woord doop gebruikt voor zijn dood ( Mt 10,38 ; Lc 12,49) Bij het doopsel heeft de Heer je ziel getekend met een eeuwigdurend merkteken: je bent ook een kind van God. dat beloofd wat voor de toekomst en van je Ouders Opa’s en Oma’s Exact 4 Jaar geleden is mijn kleinkind en stamhouder in deze Basiliek gedoopt in de zeldzame aanwezigheid van de voltallige families en hun generaties De Hemelse after party was in het wevershuisje