Ik weet wat het leven is

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Oude mensen zeggen nogal eens: ik weet wat het leven is Soms is dat een ontgoochelde zucht. Soms is het een bittere slogan die bij jonge mensen alle zogezegde naïviteit doodt. Soms is dat een teken van gelaten wijsheid. Soms is het wijsheid zonder meer. In ieder geval is het een uitspraak van een mens die veel heeft meegemaakt.

Zoiets zegt Paulus vandaag. Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Ik ben geen leek in het vak ‘levenskunst': ik ben een kenner, een in gewijde. Wij zouden onmiddellijk zeggen, dat hij recht van spreken heeft als hij het allemaal heeft doorgemaakt.

Hij is inderdaad wijs geworden van hart. Maar dat is, me dunkt, Paulus mis verstaan. Hij wil namelijk niet een ‘wijze' worden. Hij wil vrij worden! Een vrij mens! Zowel het weinige als het vele, zowel het gemis als de weelde kan hij dragen. Hij heeft een vrij hart. Het eerste brengt hem niet tot treurnis, het andere brengt hem niet tot gejubel. Zijn vreugde en zijn evenwicht hangen niet meer af van de dingen buiten hem. Zijn kracht om overeind te blijven zit binnen in hem. Die kracht heeft hij ontvangen en ervaren. Het is een kracht die hij niet veroverd heeft met wilskracht alleen. Hij is een vrij mens geworden, tot een vrij mens gemaakt door een Ander. Het is Gods kracht in hem die zijn onmacht heeft geboetseerd. Nu mag hij gaan en staan waar hij wil. Nu mag hij liefde ontmoeten en haat. Het raakt wel de buitenkant van zijn hart en zijn oren maar finaal gaat hij er niet meer aan ten onder: hij bestaat vanuit een andere bron. En niets of niemand, geen mens en geen woord, geen kritiek en geen applaus bezorgen of ontnemen hem nog zijn laatste zekerheid. Zijn wijsheid is zijn vrijheid geworden en andersom.

Maar... ‘toch hebt gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden'. Ook bijstand van mensen heeft hem geholpen om tot die wijze vrijheid te komen.

In zijn hart bekent hij, dat hij dankbaar moet zijn om God en mensen. Samen hebben ze zijn mens-wording gekneed en bevorderd. En nu zal hij voor niets of niemand nog zwichten. Hij is sterk geworden van binnen.

Paulus deed er meer dan dertig jaar over om dit te beseffen. Bij ons duurt het meestal veel langer, maar wij weten nu, dat vrijheid van binnen mogelijk is. Als wij ontvankelijk in de leerschool gaan van God en mensen.