28e zondag door het jaar A

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Wanneer in Matteüs iemand 'vriend' genoemd wordt, is dat een slecht teken. In de hof van Olijven zegt Jezus aan Judas: 'Vriend, wat doet gij hier'? De wijnbouwer antwoordt op het protest van één van de werkers van het eerste uur: 'Vriend, ik doe u geen onrecht. Kwam u niet met mij overeen voor een denarie? Neem het uwe en verdwijn'.

Aan de man zonder feestkleed zegt de koning vandaag: 'Vriend, hoe kwam u hier binnen zonder passend kleed'? 'En hij bleef het antwoord schuldig', zegt de parabel. Wie als vriend wordt aangesproken en het antwoord schuldig blijft, is een vijand. Hij gaat niet in op het woord van vriendschap. De man zonder bruiloftskleed speelt niet mee. Hij speelt zijn eigen, ondoordringbaar spel, niet dat van de koning en zijn gasten. Wie ook langs de weg op een bruiloft wordt genodigd en zelfs geen veldbloem in zijn revers steekt, zit niet mee aan om feest te vieren. Hij bederft het feest van de anderen en vooral van zijn gastheer. Als hij dan buiten geworpen wordt, vliegt hij enkel de zaal uit, niet het feest. Hij komt helemaal niet voor het feest. Hij denkt alleen aan observeren en kritiseren.

Het is weer, zoals in het lied van de wijngaard, die alleen wrange vruchten opbracht, de bedrogen vriendschap die in toorn omslaat; 'Toen sprak de koning tot de bedienden: bindt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars'. Jesaja sprak van zijn bedrogen vriend. Die vriend, die zijn eigen wijngaard verwoestte, is de koning die de moordenaars ombrengt en die de man zonder bruiloftskleed buiten gooit.

Het feest van de koning voor alle gasten, wordt weer door Jesaja geduid. God wil 'voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van geklaarde, belegen wijnen'. Het is het Messiaanse Jezusfeest, dat voor iedereen wordt aangericht. De koning van de parabel is de Vader. De Zoon is eens te meer de Messias. Het feest is de bruiloft van de Messias met zijn volk, dat Hij uit alle gevaren verlost. Het is het feest dat God voor Israël aanricht en waarop alle volkeren welkom zijn. Het heeft plaats op de berg Sion, in Jeruzalem. Jezus wil in Jeruzalem iedereen met God verzoenen.

Ook deze parabel is tot de versteende priesters en de gepatenteerde leken van Jeruzalem gericht. Zij zet de reeks voort van de vorige zondagen. Gods wil tot verzoening dringt niet tot hen door. Ze willen Jezus niet als de bruidegom erkennen, omdat ze zelf de bruid, het volk uitzuigen. Ze zijn de erfgenamen van hun vaderen die de profeten 'mishandelden en doodden'.

Zo mishandelen en doden de eerst genodigde gasten in de parabel de dienaren van de koning. Professioneel houden ze de traditie aan van hardnekkige weerstand aan de profeten, zodat andere gasten uitgenodigd worden, 'slechten zowel als goeden', zegt het Evangelie. Wie zijn die slechten en die goeden? Wie zijn de velen die 'geroepen' zijn? Het zijn zij over wie de Vader het laat regenen en over wie Hij zijn zon laat schijnen. Het zijn zij die weten dat ze niet volmaakt zijn. Kortom het zijn alle mensen, joden en heidenen.

Als 'velen geroepen', als allen uitgenodigd zijn, hoe gooit de koning dan toch iemand de deur uit alleen omdat hij geen bruiloftskleed heeft? De man die uiteindelijk buiten gegooid wordt behoort niet tot de vele geroepenen, maar tot de gevestigde joodse groepen en leiders die zichzelf de 'uitverkorenen' noemen. Onder hen waren er die zich bij elke maaltijd in fijne, witte, linnen gewaden kleedden: hun maaltijden verbeeldden het Messiaanse feest, zij waanden zich de 'uitverkorenen', de volmaakten. God nodigt allen uit die de Messias nodig hebben. Wie aan zichzelf genoeg heeft vliegt eruit. Gelukkig is de grote massa geroepen. Hun feestkleed is hun blijdschap om Jezus. Alleen weinigen aanzien zichzelf en hun groep als de religieuze elite, als de uitverkorenen. Zij kennen hun onvolmaaktheid, maar erkennen ze niet. Hun wit linnen gewaad van eigen volmaaktheid is precies niet het bruiloftskleed van de massa. Gelukkig moet God alleen hen, alleen de elite, alleen de 'uitverkorenen' buiten de Kerk houden. 'Het Rijk der hemelen' is voor alle anderen.