28e zondag door het jaar A

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Profeten zijn mensen die dromen over nieuwe tijden. Jesaja deed dat en in onze dagen hoorden we hoe Martin Luther King diens droom tot de Zijne maakte: alle mensenkinderen, alle volkeren aan een en dezelfde tafel. En ook Jezus sluit hij dat visioen aan: Hij noemt God een koning die een groot feestmaal wil houden ter ere van zijn zoon. ‘Het gaat met het rijk der hemelen als met een koning die een bruiloftsfeest wil geven'. Maar die in eerste instantie waren uitgenodigd laten het afweten en dan wordt iedereen overal vandaan gehaald ongeacht afkomst, kleur, rang, ras of taal. Iedereen is even welkom op dat feest. Dat wil zeggen: Gods toekomst is voor iedereen.

Van het leven een feest maken en van de wereld Gods konink¬rijk kan alleen als we het niet laten afweten, als we allemaal onze bijdrage willen leveren. En het wordt nooit iets als we smoesjes blijven zoeken om niet mee te hoeven doen: ‘De een moest naar zijn akker, de ander naar zijn zaken'.

Wij gedoopten, christenen, kerkmensen, wij zijn de eerst geroe¬penen om van het leven iets goeds te maken en van de wereld Gods wereld. Daartoe nodigt God ons uit bij monde van Jezus, zijn zoon in ons midden. Maar dit is vaak het antwoord:

Zeer geachte Heer,

Uw uitnodiging voor het bruiloftsfeest van uw zoon hebben wij in goede orde ontvangen. Tot onze spijt zal niemand uit ons gezin acte de présence kunnen geven. We zijn in de weekeinden allen stuk voor stuk heel druk bezet.
Zelf besteed ik de zondagmorgen aan het doornemen van de nodige lectuur; dat komt er door de week vaak niet van. Verder doe ik mijn boekhouding. Mijn echtgenote zit ook niet stil. In het weekend heeft ze allerlei verplichtingen als voorzitster van de plaatselijke sportvereniging. Onze zoon staat vlak voor een belangrijk examen en heeft de zondag nodig voor zijn studie of de hoognodige ontspanning. Rest onze jongste dochter die vorig jaar haar eerste communie deed. Ofschoon zij beschikt over voldoende vrije tijd heeft zij toch te kennen gegeven er niets voor te voelen alleen naar het feest te gaan.
Waarschijnlijk weet u evengoed als wij hoe moeilijk het is de jeugd tegenwoordig te motiveren voor belangrijke geestelijke zaken. Wij staan als goedwillende ouders machteloos. Zo vergaat het ons op zondag en door de week hebben we helemaal geen tijd.
Vorige week kwam iemand ons vragen te willen collecteren hier in onze buurt voor de hartstichting. Zo iemand weet zeker niet dat wij een zaak hebben die alle aandacht vraagt. Laat ze dat vragen aan mensen die niets beters te doen hebben... Als we gepensioneerd zijn, hopen we tijd voor onze hobby's en dit soort dingen te krijgen.

Overigens verzoeken we U onze hartelijke gelukwensen en groeten over te brengen aan uw zoon.

Met de meeste hoogachting.

Druk doende met de dingen van het eigen leven, zondags geen tijd voor de dag des Heren, geen aandacht voor wat God van ons vraagt en doordeweek almaar bezig met eigen zaken, leven we aan wezenlijke vragen voorbij.

Zo wordt het leven nooit een feest. Ja, voor onszelf misschien, maar niet voor ons én anderen en de wereld wordt niet al een beetje rijk van God. Die God het eerst roept, diegenen waar Hij het meest op rekent, die lieten en laten het dikwijls ook het eerste afweten. En dat is, zegt de