Onwillige bruilofsgasten (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden

Onlangs noemde iemand het evangelie de grote liefdesbrief van God aan de mensen. Een brief waarin God zijn liefde voor de mensen niet enkel uitdrukt in woorden, maar waarin hij zijn zoon aanbiedt als huwelijkspartner aan de mensen.

Moet het ons dan verwonderen dat er in de bijbel zoveel sprake is van bruiloftsfeesten. God wil ook de mensen trouwen, zegt Jezus. God wil zo sterk in het leven van de mensen betrokken zijn, als bruid en bruidegom.

Het eerste teken dat Jezus stelt gebeurt op de bruiloft van Kana waar Jezus openbaart dat er nog een veel groter bruiloftsfeest zal komen waar overvloed is van vreugde en geluk.

En wanneer God op het einde der tijden zal weerkomen dan zullen de mensen die gewacht hebben met de brandende lampen op de komst van de bruidegom binnen mogen om met hem bruiloft te vieren.

En ook in het evangelie van vandaag zegt Jezus: Het rijk der hemelen lijkt op een bruiloftsfeest dat een koning gaf voor zijn Zoon. Het rijk der hemelen betekent hier niet de hemel, maar de wereld zoals God hem droomt; Gods droom over mens en wereld, gods bezig zijn met mens en wereld. Deze droom begint reeds op deze wereld om zijn bekroning en voltooiing te vinden in het hiernamaals.

Wanneer mensen met elkaar trouwen wordt er feest gevierd. De mensen komen op hun zondags samen rond de feestdis. Samen eten en drinken, drukt de verbondenheid uit tussen de genodigden. Dit beeld van het feestmaal vinden we dan ook in de bijbel terug als het gaat over de trouw van God met de mensen.

In de eerste lezing hoorden we het visioen van de profeet Jesaia, die een hoopvolle toekomst voorspelt.

Jahweh van de legerscharen

richt op deze berg voor alle volkeren

een feestmaal aan met uitgelezen gerechten

een feestmaal met belegen wijnen

verrukkelijk, uitgelezen gerechten

belegen, gelouterde wijnen.

Het zal een feest zijn voor alle mensen, zonder onderscheid

De sluier van onbegrip en verdeeldheid

die over de volken ligt zal hij verscheuren

Alle smaad en smart zullen verdwenen zijn.

Misschien denk je bij jezelf: er is van dat bruiloftsfeest toch maar weinig te zien. Als je zo in de wereld kijkt is er niet veel feestelijks te beleven en is er tussen volkeren nog niet veel van dat grote feestmaal der verzoening te bespeuren.

Als we in ons eigen leven kijken, voelen de meesten onder ons zich wellicht maar weinig getrouwd met God. Hoe komt het dat het allemaal zo traag verloopt.

Hierover spreekt Jezus ons vandaag:

Tegenover die grootse droom van God en zijn wereldruime uitnodiging staat de onwil van de mensen en zijn gehechtheid aan zijn eigen klein leventje waaraan hij zich vastzuigt.

De mensen willen niet komen, zegt Jezus. God stuit op een muur van onwil. Sommigen interesseren zich niet om de uitnodiging, maar gaan naar hun akkers of naar hun zaken. Anderen reageren vijandig: zij mishandelen de dienaars en doden hen.

Dit is de tragische realiteit van Gods liefde voor de mensen. Gods uitnodiging en de menselijke afwijzing. God die ons kansen geeft, wij die ons opsluiten in onze eigen verwachtingen. God lijkt hopeloos vast te rijden met zijn liefdesverklaring aan de mensen. Toch niet zegt de bijbel.

Het feest zal doorgaan! Ook de menselijke onwil kan dit niet beletten. De Messiaanse heilstijd, de wereld zoals God hem droomt en zoals hij in Jezus optreden op beginnende wijze gestalte heeft gekregen zal eens werkelijkheid worden en is reeds werkelijkheid. De koning stuurt zijn dienaars naar de drukke verkeerswegen die toegang geven tot de stad. Daar zullen zij de mensen aantreffen, goeden en slechten en de bruiloftszaal zal vol lopen. Ja, Gods bruiloftsfeest gaat door ondanks alles.

Deze eucharistie is ook het vieren van Gods bruiloftsfeest. In het hart van deze viering horen we de woorden: Dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond. Mijn bloed dat vergoten wordt. In het hart van deze viering wil God zijn trouw met elk van ons verdiepen en vernieuwen. Laten we ons niet sluiten voor deze uitnodiging, maar met open harte en open hand onze verbondenheid met de Heer beleven.