Joh 3,17-21 we voelen ons soms afgewezen. ( 27 zondag A jaar)

Joh 3,17-21 we voelen ons soms afgewezen. ( 27 zondag A jaar)

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. [18] Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. [19] Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. [20] Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. [21] Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Zoveel mensen willen zichzelf niet kennen . Mensen die de foute dingen doen, willen het van zichzelf niet weten, mensen die talenten hebben, willen het van zichzelf niet weten uit schrik afgewezen te worden en toch niet te slagen. Mensen hebben angst van andere mensen. Ze hebben angst over wat mensen denken. En God is daarvan ook het slachtoffer. Hij wil van mensen houden maar velen houden God op een afstand omdat ze gekwetst zijn door anderen.

Daarom denken ook wij misschien dat God ons zal afwijzen omdat we falen en zwak zijn, niet belangrijk voor God. Maar God oordeelt niet, Hij wil ons redden hebben we net gelezen . God ziet ieder van ons en wil ieder van ons zeer nabij zijn, bijstaan, de ganse dag in alle momenten. We moeten ten diepste geloven dat we voor God belangrijk zijn. Durven zeggen, God ik weet dat ik belangrijk ben voor U. We moeten dat luidop durven zeggen. Misschien nu, tijdens deze morgenwijding en tijdens de . God, ik weet dat ik belangrijk ben voor U. Het vraagt moed, maar we moedigen u aan het te doen. Voor ons was het een begin van intenser geloven, daarom hebben we reeds gebeden voor u tijdens de voorbereiding van dit programma opdat u ook luidop tot God kan zeggen: ik weet dat ik belangrijk ben voor U.

God houdt van ons zonder voorwaarde. Zitten we in de gevangenis, ok, hebben we ontrouw geweest ,ok, hebben we veeleisend geweest naar onze partner, ok zegt God ons. Ik zal je bijstaan om terug de weg te vinden, de waarheid en het leven. Het leven in volheid, leven met vreugde en open geest, leven met toekomst.

Wanneer we voor God kiezen dan is het belangrijk dat ons hart zuiver zal worden . Maar God geeft ons tijd . Vele mensen denken dat alles in hun leven eerst opgeklaard moet zijn alvorens ze terug naar God kunnen bidden. Op die manier kan God ons niet benaderen. God wil ons niet redden omwille van ‘ons’ verlangen maar omdat ‘Hij’ dat verlangt. Hij wil dat wij door Hem anderen kunnen redden.

Het wil eigenlijk zeggen dat we kunnen groeien door Gods liefde toe te laten in ons persoonlijk leven We worden zo een beter mens en dan kunnen we voor anderen veel betekenen. Dus iedereen die denkt niets waard te zijn , denk er eens aan: God heeft ons nodig omwille van anderen. Er zijn echt zaken die niet kunnen doorgaan omdat wij neen blijven zeggen. Misschien kan u kinderen helpen met hun schoolwerk. De sint Egidiusgemeenschap geeft u die kans. Vraag waar ze actief zijn. Ziekenzorg in uw gemeente geeft u kans zieke mensen te bezoeken en lukt dat niet, dan kan u misschien als vrijwilliger mee om karretjes te duwen. Ze willen mij niet omdat mijn haar lang is, of omdat ik niet goed Nederlands spreek. Vraag Gods hulp om ergens dienstbaar te zijn, bidt ervoor. Hij zal de weg tonen, wees niet boos als mensen u afwijzen. Blijf liefdevol en zoek andere wegen en zeg tegen God ‘alles is goed wat u mij geeft’.

Als ons hart eerlijk en zuiver is vinden we een weg. We kunnen starten om dagelijks ernstig en ijverig te verlangen om God te behagen in alle dingen, de afwas doen, de vuilbak buitenzetten, opkomen voor de zwakken in de klas, op de werkvloer. God vraagt ons niet te starten met grootse dingen. ‘Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

We hebben allemaal een diepe nood om graag gezien te worden . Mensen zien ons graag op basis van onze prestaties. Als we doen wat zij willen dan worden we geaccepteerd. Als dat niet zo is dan willen mensen ons niet. Dit alles is realiteit, de harde wereldlijke waarheid van de menselijke liefde. We weten niet hoe er mee om te gaan tot we Gods overvloedige liefde hebben ondervonden. Hij houdt van ons niet omwille van het feit dat we goed zijn of eerlijk of om wat wij presteren. Hij oordeelt niet, Hij houdt van ieder van ons omdat dat Zijn diepste verlangen is, het heeft niets met ons te maken. Zijn liefde verkrijgen houdt geen voorwaarden in. Antwoord zijn op zijn liefde heeft wel met ons te maken.

Zolang wij denken dat God ons niet graag ziet omdat wij niet perfect zijn of steeds hervallen in dezelfde fouten ,doen we God tekort. Hij kent onze zwakheden en zal ons altijd helpen, hoe dan ook. Een man die altijd de neiging heeft sexplaatjes te bekijken denkt misschien dat God niet ontvankelijk is voor dit probleem. Maar niets is minder waar. God zal elke dag helpen om dit te vermijden als we dit aan Hem vragen in een dagdagelijks gebed. Als we niet geloven dat God ons persoonlijk intens lief heeft zullen we ook niet dicht bij God durven te gaan.

Paulus schrijft ons in zijn brief aan de hebreeuwen hdst 4: [15] Want Jezus kan met onze zwakheden meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. [16] Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van God waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

God wil ons helen, terug heel maken: kom tot mij allen die belast en beladen bent dan zal ik jullie rust geven. God wil niet dat we onszelf blijven kwellen met schuldgevoelens wanneer we gefaald hebben.

Laat ons geloven dat God ons liefheeft en kan helpen. Porberen we te leven zoals Hij dat wil. En falen we weer eens, dan weet Hij wat we diep in ons hart verlangen. Dan is het weer aan ons, verlangen we dat Hij dicht bij ons staat en ons toont wat we moeten doen. Voor God zijn we perfect als we ons best doen.

We moeten Gods liefde doorgeven aan de mensen rondom ons. Door Gods liefde kunnen we aanvaarden dat onze partner anders is dan wijzelf, door Gods liefde kunnen we een betere leerkracht zijn, kunnen we beter ons bedrijf leiden, beter onze financies beheren, beter koken. Beter koken denkt u, dat is nu belachelijk! Toch is het zo, probeer maar eens te bidden tijdens het koken, bidden voor de mensen voor wie u het voedsel klaar maakt. Uw koken gaat anders worden. Zoals onze zoon ooit zei, in mij zit een stukje van jullie liefde, van jullie manier van zijn. We wensen u zelfs toe dat er ook een stukje van Gods liefde in zit.

Laat ons samen bidden:

Lieve God: We vragen in dit gebed hulp voor alle mensen die twijfelen aan zichzelf , mensen met het klein zelfbeeld , mensen die zichzelf altijd vergelijken met anderen. Geef deze mensen de ontdekking van uw liefde voor elk van hen. Wij bidden u verhoor ons Heer.

Lieve God, We zijn dankbaar om uw liefde voor ons.

Laat ons groeien in geloof . Laat ons nooit twijfelen aan uw liefde, zelfs al maken we zware fouten. Laat ons geloven dat er steeds een weg terug is, door onze spijt , door onze vraag om vergiffenis aan U. Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

Lieve God ,Laat ons leven in de kracht van de heilig Geest. We hebben dit allemaal zo nodig, alleen kunnen we niets. We willen leven in liefde in goedheid in vrede, vriendschap ,geduld, Doe ons niet vergeten dat die kracht voor ons beschikbaar is door ons geloof in u.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

Lieve God ,Gij hebt uw hemelse glorie verlaten en bent mens geworden. U had en hebt ons lief nog voor we geboren waren. Help ons daarom niet te vergeten dat u staat te wachten met uw liefde elke dag.

Help ons geloven, dat we u altijd mogen aanspreken om hulp en kracht. Help ons vooral u niet te vergeten als we volop in gevoelsmomenten leven van kwaadheid of angst, verdriet of ontgoocheling. We focussen dan dikwijls op onszelf in plaats van op u. Help ons om moeilijk momenten en situaties naar uw waarheid op te lossen. Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

Gezamenlijk bidden verenigt ons en helpt ons ook om geestelijk te groeien .We voelen ons niet alleen .Ons gemeenschappelijk geloof met elkaar delen, brengt vreugde .Spijtig kunnen we elkaar niet zien , maar dezelfde Heilige Geest op dit zelfde moment, verbindt ons met elkaar .