19e zondag door het jaar A

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 362 niet laden
Ik zag deze week een statistiek die mij vertelde dat onze grootouders op hun levensloop gemiddeld 1500 keren gemeenschap hadden In onze levensloop is dat aantal opgelopen tot 6.000 keren in een levensloop.(*1)

Dat houdt natuurlijk verband met het feit dat mensen nu langer leven, met het feit dat zij meer vrije tijd hebben, en met de verschuiving in de ethische normen en mogelijkheden inzake voortplanting en seksualiteitsbeleving.

Nog nooit in de geschiedenis was de mens zo vrij, zo autonoom, zo gevormd, zo ontwikkeld en zo kansrijk als vandaag.

Dat wijst op een hoogtepunt in de beschavingsgeschiedenis.

Tegelijkertijd wordt diezelfde mens geconfronteerd met waanzinnige terreur en even waanzinnige oorlogen. Diezelfde mens is ten prooi aan psychische ontreddering en vertwijfeling, moet zijn steun zoeken in drugs en zelfdoding.

Dat wijst op een dieptepunt in de beschavingsgeschiedenis.

Als hoogtepunten en dieptepunten zo dicht bij elkaar liggen, dan is er storm op het meer, dan worden we geteisterd door de golven.

In die storm is het moeilijk om het scheepje van de menselijkheid in de vaart te houden.

In die storm komt Christus ons tegemoet maar wij herkennen hem niet. Wij vertrouwen hem niet. En zelfs als we Hem herkennen en Hem vertrouwen, dan geloven wij Hem nog niet maar houden wij nog liever vast aan onze doemscenario's.

Al we Christus aan boord zouden nemen, zou ons hoogtepunt niet zo hoog meer zijn. Dan zouden wij ons niet zo autonoom en niet zo vrij voelen, dan zouden wij beter onze grenzen kennen.

Maar dan zou ons dieptepunt ook niet zo diep zijn. Dan zou de vertwijfeling en de wanhoop plaats maken voor begeestering. Ziet gij het niet, zou Hij zeggen, Er begint iets nieuws. De wereld wordt één, gaat naar een ordening die planetair zal zijn.

De christen gemeenschap mag niet bang zijn. Zij moet haar plaats en haar opdracht zoeken in dat nieuwe avontuur van de mensheid.

Misschien zouden ook wij, bij het bekijken van de nieuwsberichten of bij het lezen van de krant, eens meer aan die Christus moeten denken en niet bang zijn om daarbij tot gebed te komen.

Het zou onze kijk op de dingen evenwichtiger en serener maken.

Manu Verhulst.

*1) (Onze grootouders moesten in dat korte leven 200.000 uren besteden aan arbeid. Wij werken slechts 67000 uren. De rest, een 400.000 uren, is vorming studie, ontspanning, doen wat we graag doen.)