19e zondag door het jaar A (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
Ik las onlangs een artikeltje met de titel: Iedereen kan over water lopen. Als je zo'n kop ziet, dan wil je daar wel meer over weten. Iedereen kan over water lopen, stond er, als er tenminste maïzena in is opgelost. Je moet ook wel een beetje doorlopen, want als je te langzaam gaat zink je. Een team wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, heeft dit verschijnsel onderzocht. Er stond wel als advies bij: als je het wil proberen, doe het dan thuis en alleen als je heel hard kun lopen en heel goed kunt zwemmen.
Ik ben geneigd te denken dat zonder hulpmiddelen over het water lopen echt een onmogelijkheid is voor ons mensen. Kleine insecten kunnen dat misschien wel, maar wij niet. Of Jezus echt over het water heeft gelopen, weet ik niet en vind ik ook niet zo belangrijk. Het klinkt natuurlijk wel heel spectaculair, maar het gaat in feite om iets anders.
De boodschap van dit verhaaltje is deze: als je echt in iets gelooft dan wordt het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk. Jezus heeft ook wel eens gesproken over een geloof dat bergen kan verzetten, dat is natuurlijk even onmogelijk als over water lopen. Maar het onderstreept dezelfde boodschap: als je echt in iets gelooft, dan zet je je er ook helemaal voor in en dan gebeuren er soms wonderbare dingen.
Als je echter geen groot geloof in iets hebt maar gaat twijfelen, dan zink je als een baksteen, dat heeft Petrus ervaren. Wel een grote mond, dat wil ik ook, als jij het kan moet ik het toch ook kunnen, maar een klein hartje, dat bang werd, en dan heb je ook niet de kracht meer om het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken.
Nogmaals het gaat in dit verhaaltje niet om letterlijk over water lopen, maar veel meer om de moed om tegen de stroom in te gaan, om iets te doen, te bewerken, waar je echt in gelooft, ook al zegt iedereen: dat kan toch niet, dat lukt je nooit.
We kennen allemaal die droom van Maarten Luther King. Die geloofde in een samenleving zonder discriminatie tussen blank en zwart. Bijna iedereen zei toen: dat lukt hem toch nooit. Dat is onmogelijk. Maar zijn geweldloze campagne heeft wel heel veel bereikt en is er veel veranderd in het Amerika van toen.
Mahatma Ghandi had de droom om India los te maken van de koloniale machthebber Engeland. Daar geloofde hij in en daar zette hij zich helemaal voor in, niet met geweld zoals zo vaak maar op een geweldloze manier. Geweldloos verzet, dat is toch onmogelijk dacht iedereen. Maar het werd wel een enorme beweging die uiteindelijk toch autonomie bracht aan dit land.
Het zijn wel twee voorbeelden van mensen die hun inzet met de dood moesten bekopen. Datzelfde is ook Jezus van Nazaret overkomen. Hij had de droom van het rijk van God op aarde, dat rijk van vrede en liefde dat mensen samenbindt. Daar geloofde hij in en daar gaf hij zich helemaal voor.
Tot op de dag van vandaag zijn er sceptici en twijfelaars die denken: een mooie droom maar dat lukt toch niet. Die droom is inderdaad nog lang geen werkelijkheid geworden, maar er zijn wel talloze mensen die in Jezus' boodschap geloven en, ieder op zijn manier en naar zijn mogelijkheden, iets proberen waar te maken van zijn droom. Wie had kunnen denken dat wat Hij toen begonnen is, na 20 eeuwen nog zou bestaan dat miljoenen mensen over heel de wereld zich door Hem laten inspireren.
Als je echt in iets gelooft, wordt het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk, dat is de boodschap van deze evangelietekst. Maar er is nog een heel belangrijk element. Jezus liep over het water, al dan niet letterlijk, nadat hij zich in de eenzaamheid terug getrokken had om te bidden, om in contact te treden met God en daar zijn krachten op te doen.
Geloof moet gevoed en gesterkt worden, juist ook in een ontmoeting met God. En God laat zich ontmoeten, niet in spectaculaire dingen als stormen en aardbevingen, zo vertelde ons de eerste lezing, maar in een zachte bries, in de stilte, Daar kunnen je kracht opdoen om echt te geloven in je idealen. Want als je echt in iets gelooft en je wilt je daar helemaal voor inzetten, dan heb je meestal niet genoeg aan je eigen krachten dan heb je ook Gods kracht nodig om je geloof sterk te maken en die kracht moet je zoeken in de stilte van het gebed.
Zonder die kracht had Jezus zijn taak niet kunnen volbrengen, zonder die kracht kunnen wij het ook niet.