Stilte na de storm

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Mensen kunnen niet leven zonder stilte. Wij hebben stilte nodig. Er is te veel lawaai om ons heen.

Toen Elia God zocht was er in zijn leven een hevige storm die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar in die storm vond hij God niet. Toen Elia de Heer zocht, beefde en schudde de grond onder zijn voeten. En ook toen was de Heer er niet. Toen Elia de Heer zocht in het oorverdovend lawaai van vuur en blikseminslag, vond hij de Heer niet. Pas toen al het lawaai was verstild tot een zachte bries: toen pas heeft hij God gevonden.

Wij zijn God kwijtgeraakt doordat er te veel lawaai is om ons heen. Als er veel lawaai is en geschreeuw dan hebben mensen vaak onenigheid. Lawaai is het kenmerk van drift, van woede, van oorlog. Lawaai is het kenmerk van geweld. Lawaai maakt mensen nerveus. Bij lawaai valt er altijd iets kapot. Bij lawaai raak je jezelf kwijt, dan kun je niet denken, dan dringt een blijde tijding niet tot je door, dan kun je een slechte tijding niet verwerken. Bij lawaai kun je de vraag naar de zin van je leven en de zin van je ziek-zijn niet stellen, laat staan beantwoorden. Daar is stilte voor nodig. Stilte is het kenmerk van rust, van vrede, van liefde. In de stilte komt de storm tot bedaren, komt opstand tot overgave, komt ruzie tot een vergelijk, komen emoties tot rust. In de stilte komt het diepste in jezelf aan het woord. In de stilte wordt arbeid bevrucht, wordt creativiteit geboren en hoor je pas echt wat een ander zegt. In de stilte kunnen angst en onzekerheid tot berusting komen. In de stilte is God. Stilte is kostbaar.

Wij zouden de dag moeten beginnen met stilte, met: alleen zijn met God. Zo'n dag zal ongetwijfeld veel vruchtbaarder zijn. Het is niet voor niets dat Jezus zich voor elke grote gebeurtenis in zijn leven terugtrok in de stilte, voordat hij zijn leerlingen ging roepen, voordat hij het brood ging delen, voordat hij zijn lijden aanvaardde, voordat hij afscheid moest nemen van zijn dierbaren. En vandaag; voordat hij zich gaat openbaren aan Petrus, trok hij zich eerst een nacht terug in de stilte, om in afzondering te bidden. In de stilte is God.

En nu het stil genoeg is hier laat het eens even stil blijven: dan zullen wij vinden nieuw vertrouwen, kracht, overgave, rust, God.