De Heer is mijn Redder

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Iemand zei mij onlangs over dit evangelie: ik vind dit een van de mooiste verhalen, ik houd er bijzonder van omdat het ons duidelijk maakt dat de mens in de moeilijkste situatie, met geloof en moed, toch stand kan houden. Dat is zeker mooi gezegd, maar tenslotte wijst dit verhaal niet zozeer naar de kracht van Petrus, maar naar de reddende kracht van de Heer Jezus. Immers in het midden van het verhaal lezen wij niet over de moed van Petrus, maar juist over zijn vertwijfeling en angst en zijn bekentenis: zonder de hulp van de Heer was ik verloren. Petrus wijst ons naar de Heer.

Als wij vandaag van dit evangelie iets mee naar huis willen nemen dan is het de roep van de Heer in de storm van ons leven: Heb moed, Ik ben het, wees niet bang. Het is Jezus die deze scène helemaal beheerst. Hij was het die zijn leerlingen dwong om naar de overkant te varen. Hij stuurde hen in de donkere nacht van het gevaar opdat ze zouden inzien hoe hulpeloos ze zijn zonder Hem. Moed en vakkundigheid vermogen zo weinig als de mens terecht komt in de nacht van het leven, die hem doet roepen van angst. Om Jezus' macht te ervaren moet Petrus eerst in het loeien van de storm en het gieren van de wind zijn eigen onmacht erkennen en roepen: Heer, red mij, want ik verga.

Ook wij komen in de stormen van het leven terecht. Maar Christus laat ons niet aan ons lot over, Hij reikt ons de hand als wij geen uitweg meer weten en zegt: "Wees gerust, Ik ben het, wees niet bang." God laat ons niet alleen in onze schuld en moeilijkheden, met onze angsten en onzekerheden. Hij komt ons tegemoet, reikt ons de hand en zegt: ik ben bij je! Ja, dat is toch zijn naam: Ik ben, die ben. Ik ben erbij, zoals Ik erbij ben, of anders gezegd: je zult zien dat Ik erbij ben. Konden wij dat maar geloven dat de Heer er altijd bij is, zoals Hij is, God met ons. Wat zouden wij dan nog moeten vrezen?

Met recht klaagt de Heer: Petrus, waarom hebt ge getwijfeld? In het Grieks staat er een woord dat betekent: splijten, uiteengerukt worden. Petrus, waarom ben je zo gespleten, je weet toch dat Ik het ben, waarom ben je dan zo angstig? Waarom word je heen en weer gerukt, nu eens naar Mij, dan weer naar de golven? Geloof je dan niet dat Ik sterker ben dan alle golven, water en wind samen?

Gaat het hier eigenlijk niet helemaal over onze situatie? Zolang wij onze blik op de Heer richten voelen wij ons veilig en geborgen en houdt ons geloof ons boven water. Maar nauwelijks staan wij in de storm van de beproeving of de angst en de onzekerheid overvallen ons. Niet het ongeloof bedreigt ons het meest, maar ons klein geloof. Wij kijken te veel naar de storm en te weinig naar de hulp van de Heer. Daarom klaagt de Heer: Waarom heb je getwijfeld, je wist toch dat Ik het was.

Het is goed dat wij in elke situatie van ons leven het juiste adres kennen. En dat blijft altijd: Jezus. Wij moeten ons die naam niet alleen herinneren in uren van geborgenheid in een veilige haven, maar vooral in uren van storm, als de boot van het leven heen en weer geslingerd wordt. Wees niet bang: Ik ben erbij. Dat moet ons voldoende zijn.