18e zondag door het jaar A (2008)

Goede vrienden,

De broodvermenigvuldiging is een van de best gekende verhalen uit het evangelie.

Dat is niet verwonderlijk: het wordt in de vier evangelies samen niet minder dan zes keer verteld. Dat alles wijst erop dat het om een zeer belangrijk verhaal gaat.

Dat verhaal gaat eerst en vooral over JEZUS.

Het is Zijn wonder. Na de moord op Johannes de Doper zoekt Jezus de eenzaamheid op.

Maar duizenden mensen komen Hem achterna.

Matteüs spreekt van vijfduizend mannen, zonder de vrouwen en de kinderen.Drie dagen lang blijven ze bij Jezus, op de woeste hoogten van de Golan.

Dag na dag zitten ze geboeid te luisteren naar Jezus.

Jezus heeft hun zonden vergeven en hun wonden genezen.

Jezus geeft brood in overvloed, om te tonen hoe Hij de wereld wil... Hoe mensen voor elkaar moeten zijn...

HET IS ZIJN VERHAAL...! HET IS ZIJN WONDER...!

Maar het is ook het verhaal van de leerlingen.

Zij hebben aandacht voor de mensen.

Zij zeggen aan Jezus dat de mensen honger lijden .

Letterlijk lezen we in het verhaal vandaag:

" De leerlingen gaan naar Jezus en zeggen:

" Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag.

Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen."

Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun,

GEEF GIJ ZE MAAR TE ETEN ! "

Goede vrienden, DIT VERHAAL IS OOK ONS VERHAAL !!!

" Geef gij de melaatsen maar hun zelfrespect terug,

schop gij de wereld maar een geweten ", zei Hij meer dan honderd jaar geleden tot Pater Damiaan.

Zijn vijf broden en twee vissen zijn doorheen de handen en de zegen van Jezus al vele miljoenen broden en vissen geworden ten bate van de melaatsen.

" Ga gij maar naar hen, naar wie niemand omziet", zei Hij tot moeder Theresa." Maak gij ze maar vrij" zei Jezus tegen zuster Jeanne Devos uit Kortenaken, die zich in India al jaren inzet voor de miljoenen kinderen die als huisslavinnen misbruikt worden. Ze doet het met dezelfde verbetenheid als Pater Damiaan en ze ondervindt ook dezelfde tegenstand." Geef gij ze maar ten eten" zoals ook duizenden missionarissen, lekenhelpers, Artsen zonder grenzen doen."Geef gij ze maar ten eten" zegt God, tegen de leiders der volkeren, die geven liever wapens dan voedsel, die laten liever miljoenen omkomen van honger , dan het geld van wapens aan voedsel te besteden.

JA, HET IS OOK ONS VERHAAL !

" Geef gij ze maar ten eten" zegt God OOK tot ieder van ONS !

" Wees GIJZELF maar voedsel voor UW MEDEMENSEN!!

Wijs gij maar de weg aan wie verloren is.

Spreek gij de moedelozen maar moed in.

Heb gij maar tijd voor uw huisgenoten, uw buren, uw vrienden, de zieken, de ouden van dagen, de armen in de buurt.

WEES GIJ MAAR VRIENDELIJK VOOR IEDEREEN !!!

Willen we lijken op God de Heer uit de eerste lezing die zegt :"KOM NAAR HET WATER,GIJ ALLEN DIE DORST LIJDT!

OOK GIJ DIE GEEN GELD HEBT,KOM TOCH."

Vrienden, ook dat horen we in het evangelie vandaag:

We geven niet vanuit ONSZELF, want dan zullen we rap uitgedeeld zijn. NEE, we geven vanuit Jezus, zoals de apostelen: zij verdeelden het brood en de vissen die ze van HEM ontvingen.

En dan komen we tot de KERN van het verhaal. Ik citeer letterlijk: " Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan Zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk."

Goede vrienden, ik ben er zeker van dat ge die woorden hadt kunnen mee zeggen. Waarom ? Omdat het bijna letterlijk de woorden van de concecratie zijn, de woorden waarmee Jezus tijdens het Laatste Avondmaal de eucharistie heeft ingesteld.

De broodvermenigvuldiging is dus niets anders dan een prachtige beleving van de eucharistie in het dagelijks leven.

Jezus maakt ons duidelijk door dit verhaal: Christen zijn is meer dan eucharistie in de kerk. Die eucharistie moet ook buiten de kerk gevierd worden in het dagelijks leven, in elk dorp, in elke straat." Geef gij ze maar te eten" zegt HIJ. " Doe dit tot Mijn gedachtenis" zei Hij in het laatste avondmaal.

Goede vrienden, eucharistie vieren is dankzeggen,zegenen, uitdelen. Hier gebeurt straks een groot wonder. Veel groter dan het wonder van de broodvermenigvuldiging !!

Jezus komt hier zelf aanwezig onder de concecratie en Hij geeft zichzelf als voedsel onder de Communie dit weekend in duizenden kerken en kapellen! Jammer dat er nog zo weinig priesters zijn, want de priester, de eucharistie is van levensbelang voor de Kerk !

Hoe zorgt ze voor voldoende mensen zodat Gods Volk geestelijk voedsel kan ontvangen ?

Amen.

Met dank aan Romain Debbaut