Barmhartig leven, leven met God; wij gaan ervoor! (2008)

B.m, een uitdrukking die in onze tijd steeds meer in zwang is gekomen luidt: "Ik ga ervoor!"; zoals in reclame-zinnetjes "Ik ga ervoor": dat wil zo ongeveer zeggen: Ja. Ik geef me helemaal aan deze zaak; ook als niet helemaal duidelijk is wat de consequenties zullen zijn in de toekomst. Het geeft een soort basisvertrouwen aan van waaruit je wilt doen wat er gedaan moet worden, met overtuiging; ondanks tegenslagen en moeilijkheden die er zeker ook zullen komen. Deze gedachte kan opkomen als we vandaag het evangelie lezen over die roeping van de tollenaar Matteüs, die dit zelf beschrijft in zijn evangelie, waaruit we vandaag een stuk gelezen hebben. Het gaat er om wat God van ons verwacht als Hij ons roept; hoe reageer je op Gods aanbod van liefde, die tegelijk een uitnodiging is tot inzet voor Zijn goede zaak?
Matteüs zit aan zijn tolhuis; Jezus komt langs en zegt tot hem: "Volg Mij". Matteüs staat onmiddellijk op en volgt Jezus. Hij "gaat ervoor" zou je kunnen zeggen, met alle nog onduidelijke gevolgen die dit voor hem zal kunnen hebben. Op allerlei vragen lezen we geen antwoord, zoals: Matteüs volgt Jezus, maar waarnaar toe? Komt hij nog terug in zijn tolhuis? Bekeert hij zich; wordt hij een beter mens?...
Matteüs heeft blijkbaar de juiste instelling om leerling van Jezus te worden. En wat we wel lezen is, dat hij Jezus aan tafel nodigt samen met nog meer mensen van zijn soort; en de farizeeërs ergeren zich eraan dat Jezus met hen aan tafel gaat, met tollenaars en zondaars, zeggen zij. Zij houden afstand van zulke mensen; a.h.w. om niet besmet te worden door hun zondigheid.
En dat is wat Jezus hun verwijt, dat ze geen moeite doen om anderen mensen echt te leren kennen en barmhartig te zijn als die wel eens niet alles goed doen. "Barmhartig leven, leven met God" is dan ook ons thema vandaag.