Leraren (2008)

Vanaf de eerste kreet na onze geboorte kregen we een lerares toegewezen in de persoon van onze moeder. Zij leerde ons de eerste beginselen van de taal, netjes en niet te gulzig drinken en nog veel meer. De leraar, de vader, was er ook al heel vroeg en misschien heeft hij ons wel het blokken stapelen bijgebracht en , o ja, nog een heleboel meer. Er is nogal verschil in kwaliteit van dit leraarschap ; in onze tijd menen sommigen dat je dit niet ongediplomeerd mag uitoefenen, maar ouders laten deze taak niet graag door anderen annexeren en dat is waarschijnlijk maar goed ook. De invloed op kinderen vooral in de vier levensjaren schijnt onvergelijkelijk groot te zijn, maar er komt een moment dat kennis, kunde en tijd van de ouders te kort schieten. Op de onvermijdelijke, echte school wordt de gediplomeerde leraar of lerares gepresenteerd en ook daar van is de invloed niet te onderschatten. Ook daar is het verschil in kwaliteit groot, maar we moeten het er mee doen. Van een leraar valt heel wat te leren door wie dat wil.

Nochtans, leerlingen zijn al even verschillend. Dan blijkt, wat er al vanaf het begin in zat, dat sommige leerlingen nauwelijks toegankelijk zijn voor wat een ander hen wil bijbrengen. Ze proberen alles zelf uit te vinden en verliezen dus tijd omdat er al veel is uitgevonden vóór hen. Toch zal een goede leraar die onderzoekingsdrang stimuleren, want hij geeft grote lijnen aan, wijst de richting en corrigeert hier en daar. De goede leerling is niet degene die alleen maar nadoet wat de leraar(of lerares natuurlijk) heeft voorgedaan. Stel u voor: iemand heeft voorgedaan hoe pijl en boog te construeren. Als daarna niemand meer had geprobeerd daar wat verbetering, ontwikkeling en zo meer aan toe te voegen dan liepen we nog steeds met pijl en boog rond.

Over leraar en leerling, daarover gaat het evangelie van vandaag. Trouwens, er is in de evangelies voortdurend sprake van leerlingen en Jezus die dus hun leraar is. Die verhouding sluit helemaal aan bij wat wij in ons dagelijks leven gewend zijn. Wij hebben ook vaak kunnen kiezen voor deze of gene leraar. Dat deden we echt niet alleen op grond van zijn of haar kennis, maar dat had te maken met de hele persoon. Vandaag wordt ene Matteus, een belastinginner, aangesproken. Hij wordt kennelijk gegrepen door de betrokkenheid, de geestkracht of geestdrift en de oprechtheid waarmee Jezus zijn boodschap uitdraagt en met daden onderstreept. Menigeen van ons heeft ooit het beroep gekozen in het vak dat door die geestdriftige en bewogen leraar werd gedoceerd. Zo was het ook met de leerlingen van Jezus en zeker ook met dat elitegroepje, die wij de apostelen noemen. Daarna zijn nog duizenden en miljoenen mensen aangesproken om zijn leerling te worden en die waren heel verschillend en de aanleiding waarom zij zich hebben aangesloten was en is ook heel verschillend. Stel u voor dat die allemaal alleen maar nagedaan zouden hebben wat Jezus indertijd voor deed. Dan was de ziekenzorg en de zorg voor gehandicapten, ouderen en kinderen nog even primitief als toen. Dat was niet de bedoeling. Jezus gaf de richting aan, gaf de geestdrift( "zijn Geest " zeggen we plechtig) door de bewogenheid en het motief. "We zijn kinderen van dezelfde Eeuwige God, die mensen van houdt, zoals een goede vader doet. Laat je leiden door diezelfde liefde." Maar dan begint het pas, want nu moet dat gestalte krijgen in onze tijd. Als de richting en de geestdrift eenmaal is overgenomen dan is de rest voor ons en die zal zich steeds weer verder ontwikkelen. Onze leraar, Jezus Christus heeft ons veel geleerd en daar kunnen we op teruggrijpen, maar vervolgens is het voor ons en er is nog een heleboel te doen en dat zal nooit precies hetzelfde zijn als gisteren. Amen