Het dilemma van Jozef: zondigheid of heiligheid (2010)


Wie met realiteitsbesef zijn geloof wil beleven, gaat wel uit van het bestaan van God, maar staat toch wantrouwend tegenover vreemde gebeurtenissen die gebeurd zijn. Dat overkwam Jozef toen Maria tegen Hem zei dat ze in verwachting was van een kind, verwekt door de Heilige Geest. Op dat moment gingen er verschillende gedachten door Jozef heen. Hij ging zelfs zo ver dat hij zich van Maria wilde distantiëren. Hij dacht door bij Maria weg te gaan dat hij van dit vreemd gebeuren was bevrijd. De Heilige Geest, die dit kind verwekt had, moest er ook maar zorg voor dragen. Toch gebeurt er onverwachts iets bij Jozef waardoor hij zijn eigen gedachten loslaat en zich toevertrouwt aan de wil van God. Een engel vraagt hem om Maria en het kind niet in de steek te laten, maar voor hun te blijven zorgen. Juist door hier 'ja' op te zeggen wordt Jozef een voorbeeld voor ons allen.

Ook wij worden geplaagd door diezelfde bekoring van Jozef, wanneer het gaat over onze houding tegenover de Kerk. Ook in onze tijd is het niet vanzelfsprekend om Jezus te zien als de Zoon van God. Zijn mens-zijn maakt ons bondgenoot. Zo kunnen wij in de geboorte van Jezus veel van onze eigen belevingen leggen: de vreugde over het nieuwe leven en de tederheid waarmee velen dit kind tegemoet treden. We willen graag Jezus in ons geloof los koppelen van de Kerk. En eigenlijk staan velen voor het dilemma of in de Kerk sprake is van zondigheid of heiligheid. De wereld speelt daar ook op in door het woord Kerstmis nog wel te gebruiken, maar er een andere invulling aan te geven. Bij gelegenheid van Kerstmis klinken andere voordelen. Er varieert van korting op auto's tot heerlijke maaltijden, van bijzondere vakantiebestemmingen tot grote voordelen in mega-winkels. Aan Jezus is schijnbaar niet zo veel te verdienen.

Jozef kan ons in elk geval leren hoe wij in onze tijd ondanks onze twijfels en teleurstellingen met de vraag kunnen omgaan om Jezus en Maria niet aan hun lot over te laten. En ons toe te vertrouwen aan het geheim van Hun Leven. Ook al hebben velen de neiging om zich te distantiëren van dit alles, toch biedt het geloof in Jezus als Zoon van God ons geweldig veel kansen. In die zin is het vieren van Zijn geboorte voor ons een nieuwe uitdaging: "Laat Maria en Jezus niet in de kou staan". Bescherm hen en zorg goed voor hun zodat Hun Leven voor ons bewaard blijft, ook in deze tijd.