vanuit het donker naar het licht (2010)


Een dezer dagen moest de burgemeester van een grote plaats onderduiken vanwege ernstige levensbedreiging. Op zich is het een goede zaak om de drugscriminaliteit aan te pakken. Want vele jonge levens en de mensen er om heen worden in hun levensgeluk aangetast en verwoest. Maar tegelijkertijd zie je gebeuren dat het aanpakken van het kwaad jezelf in een moeilijke positie kan brengen. Het feit dat een burgemeester op een geheime plek ondergedoken is zal hem het gevoel geven dat hij gevangen genomen is door het kwaad, dat gewoon zijn gang kan gaan. Veel mensen kiezen daarom de gemakkelijkste weg en laten het kwaad voor wat het is. Ondanks alle mooie woorden over veiligheid, recht op eigen mening en verantwoordelijkheid durven zij zich hier niet voor in te zetten om dat ook te bereiken. Degene die wel zijn nek uitsteekt en wordt daarvoor afgestraft en moet door de ontluisterende ervaring heen om niet meer vrijuit te kunnen leven. Dit gebeuren kan een mens het gevoel geven dat het kwaad steeds meer het leven beheerst, dat men hier machteloos tegenover staat en dat iedere hoop op een betere wereld vervlogen is. Zelfs Jezus, die met zoveel verwachtingen ter wereld komt, kan hier niets aan veranderen.

Johannes de Doper was iemand die het kwaad tot in de wortel wilde uitroeien. Vol verwachting had hij. komend uit de woestijn, zichzelf beschouwd als een wegbereider van de Heer. Hij wilde mensen tot bekering brengen, maar had nooit kunnen denken dat hij zelf zou worden aangepakt. Eenvoudige mensen namen zijn woorden ernstig, maar machtige mensen laten zich niet zomaar alles zeggen. Zonder aanzien des persoon had hij koning Herodes ontrouw en echtbreuk verweten door zijn vrouw weg te sturen en een ander te nemen. Schijnbaar mocht de waarheid niet gezegd worden en belandde hij in de gevangenis. Daar merkte Johannes dat zijn geloof in de Messias zwaar op de proef werd gesteld. Jezus was iemand anders dan hij gedacht had. Niet iemand die opriep tot bekering en veroordeelde, maar iemand die zachtmoedig en helend te werk ging. Omdat Johannes de Doper in Jezus een beeld had geprojecteerd, waar Deze niet aan beantwoordde, was zijn leven duister geworden en geloofde Hij niet meer in Jezus als Messias. Toch vraagt Jezus van Johannes om geloof in Hem. Hoor naar wat over Jezus verteld wordt en zie daarin de komst van de Messias. Hij geeft Johannes alle eer door te zeggen "dat er niemand is opgestaan die groter is dan Johannes". Maar tevens zegt Hij erbij: "Iemand, al is de minste, die behoort tot het Koninkrijk van God, is groter dan Johannes. Johannes sluit de tijd van de Joodse geschiedenis af en Jezus brengt een totale omslag in het wereldgebeuren teweeg. Een gebeuren dat nog steeds doorgaat.

Het zich verheugen over de komst van de Messias, staat in deze voorbereiding op Kerstmis centraal. Als christen mogen wij ons niet opsluiten in eigen verwachtingspatronen, maar moeten wij open staan voor Gods bezig zijn met de mensen. Ook nu kan het ons ontmoedigen wanneer wij zien dat het kwaad zijn gang kan gaan. Het kan zelfs ons geloof verduisteren. Toch mogen wij de komst van de Messias bezien in een groter geheel van de geschiedenis en de wereld. Ook al steeds minder in onze eigen omgeving waar te nemen dat Jezus aanwezig is, toch wil dat niet zeggen dat Jezus de afwezige is. Wereldwijd is hij op velerlei plaatsen ruimschoots aanwezig en er zijn gebieden in de wereld waar de Kerk volop groeit en leeft. De komst van Christus mogen wij niet beperken tot onze leefwereld, maar wereldwijd zien en horen hoe Hij nog steeds tot spreekt. Dan kunnen wij ook delen in de vreugde die de Heer ons geven wil. Dat zal ons vertrouwen in de komst van de Heer alleen maar ten goede komen.