Afspraken zijn nodig, en dit voor enkele redenen:

 • om een groep van deze grootte handelbaar te houden
 • om het voor de moderatoren niet nog zwaarder te maken
 • omdat niet iedereen een vlugge verbinding met een grote mailbox heeft.

De tekst bestaat uit drie elementaire delen:

 1. Wat niet? (en waarom?)
 2. Wat dan wel?
 3. Welke adressen?

Wat niet?

Je bent NIET verplicht om in te zenden

We zijn met een grote groep. De nadruk mag liggen op kwaliteit veeleer dan op kwantiteit.

GEEN collages van andere preken (die bijvoorbeeld ook al van de website kwamen) inzenden

We krijgen al te veel mail om dan ook nog eens tweemaal hetzelfde te krijgen.

 GEEN pastorale of liturgische aankondigingen allerhande

GEEN aankondigingen van evenementen, enz...
GEEN theologische, liturgische, politieke, enz... debatten
GEEN prozaïsche diashows, mopjes, ...
GEEN bedelbrieven
Dit is niet het doel van de lijst. Kijk eens rond, er bestaan daar betere kanalen voor.

GEEN Viruswaarschuwingen of kettingbrieven

Ten eerste zijn veel van deze zaken vals en dienen tot niets dan paniek zaaien. Bovendien horen ze niet thuis op deze lijst en zijn er voor deze kwesties betere lijsten/kanalen.

GEEN discussies rond preken of kritiek op ingezonden preken

Deze zaken interesseren 95% van de groep niet. Wens je pertinent je mening over een bepaalde tekst kwijt, neem dan persoonlijk contact op met de auteur.

GEEN inzendingen als reactie op persoonlijke verzoeken

Zend deze naar het adres van de individuele vraagsteller.

VERMIJD bijlages

Probeer zoveel mogelijk de tekst in je mail zelf te plaatsen. Dit maakt de mail drie tot tien keer lichter, en op die manier bespaar je de beheerders van de website ook veel werk (bij het overzetten van de teksten naar de website) Voor complexe teksten (sterk opgemaakte misboekjes) kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Maar waar de opmaak vrij klassiek is, hoeft deze niet in bijlage.

NOOIT meermaals dezelfde mail inzenden

Het kan soms gebeuren dat de lijst zwaar belast is en dat een bepaalde inzending wat langer op zich laat wachten. Vroeg of laat (binnen de vijf minuten ... of 's anderendaags) zal je mail wel verspreid worden (tenzij een van de moderatoren hem onderschepte wegens niet terzake).

Wat wel?

We willen je uitnodigingen om van deze lijst een "prikkel" te maken!

Wat bedoel ik hiermee? Als je de zoveelste preek maakt met te veel gemoraliseer en te weinig inhoud... stuur hem dan niet in. Zowat iedereen die de groep verlaat, doet dit "omdat er te veel kaf en te weinig koren" is, of "omdat ik al in slaap val van het te lezen, laat staan dat ik het zou voorlezen", ...

Schreef je een preek waar je zelf trots op bent? Zend dan die ene of paar preken in. Als iedereen jaarlijks één viering of preek inzendt, hebben we voor iedere dag van het jaar een viering én een preeksuggestie. Enkelen in de groep zetten zich extra in om ernaar te streven op regelmatige basis een kwaliteitsvolle tekst af te leveren.

Alhoewel de teksten waarschijnlijk doorgaans gebruikt zullen worden in het stramien preeklijst - printer - preekstoel ... wil ik iedereen uitdagen de preken in de lijst wat op je in te laten werken en je erdoor te laten inspireren. Een preek is een beetje zoals een pak of jurk... 't is niet omdat iets mooi is dat ze bij je past.

We gaan ervan uit dat iedereen in de lijst een elementaire scholing achter de rug heeft, en zelf in staat is om kaf van koren te scheiden. Bepaalde preken uit de groep zullen je misschien minder liggen? Ik daag je uit: probeer ze actief te lezen en eventueel de kern ervan te herverwoorden.

* BRONVERMELDINGEN *

Ik weet dat het algemeen gebruik is (en ook wel klerikale collegialiteit) om inspirerende teksten en andermans preken te integreren, verwerken of citeren in eigen preken en vieringen. Toch wil ik hier een lans breken voor bronvermeldingen! Niet alleen is het een vorm van hoffelijkheid, ook is dit verplicht omwille van de wetgeving op auteursrechten.

Adressen

moderatoren@preken.be

De drie moderatoren krijgen mail naar dit adres.
 • Problemen of opmerkingen betreffende de mailinglist
 • Vragen of onduidelijkheden
 • Melding van misbruik
 • Kandidaten melden die ook zouden willen inschrijven - iedereen kan zich ook inschrijven via de website
We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op als je ons mailt.

beheerder@preken.be

De beheerder van de website en de mailinglist (technisch) zal deze mail ontvangen
 • Problemen bij het ontvangen van foute e-mail of het niet ontvangen van berichten
 • Foute informatie op de website

preek@preken.be

De hele lijst (ongeveer 650 personen) krijgt mail naar dit adres! Pas dus op dat je dit niet per ongeluk gebruikt!
 • Preken of vieringen die voor de hele groep bestemd zijn
 • Verzoeken tot hulp bij bepaalde vieringen of thema's

Adres van auteur (dus NIET naar de mailinglist!)

 • Inhoudelijke meningsverschillen
 • Theologische discussies, gezellige babbels, enz...
 • Antwoorden op verzoeken

Namens de ploeg moderatoren,
Mieke, Ward en Jurgen.